Thứ Tư, 15/12/2021, 09:21 [GMT+7]

Phát huy vai trò đối ngoại Công an nhân dân, góp phần thúc đẩy hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng

Sáng ngày 14/12/2021, đại diện Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Trung tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có bài phát biểu tham luận quan trọng "Phát huy vai trò đối ngoại Công an nhân dân, góp phần thúc đẩy hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng" tại Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an trân trọng giới thiệu nội dung tham luận của đồng chí Thứ trưởng.

  Bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc và an ninh quốc gia

  Công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo qua 35 năm đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định “Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Để có được thành tựu to lớn, rất quan trọng là việc Đảng ta đã đề ra và lãnh đạo thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại “độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng; là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế”, đưa đất nước ta thoát khỏi thế cô lập về chính trị, bao vây về kinh tế; giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, củng cố môi trường hòa bình, ổn định, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. 

  Quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả đường lối, chủ trương đối ngoại của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch về vấn đề này. Xác định rõ chiến lược an ninh đối ngoại và bước đi trong quan hệ với các cơ quan thực thi pháp luật các nước, các tổ chức quốc tế với mục tiêu “thêm bạn bớt thù”, xây dựng môi trường hòa bình ổn định để xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước; chủ động tham gia các diễn đàn hợp tác quốc tế về đấu tranh phòng, chống tội phạm; xây dựng và thực hiện nhiều cơ chế đối thoại an ninh; nắm bắt thời cơ, lựa chọn mức độ, cấp độ tham gia và khởi xướng các liên kết khu vực, quốc tế phù hợp với lợi ích của Việt Nam. Đến nay, Bộ Công an đã có quan hệ với 162 cơ quan thực thi pháp luật của 64 quốc gia và một số vùng lãnh thổ; đã thiết lập quan hệ nhiều mặt với cơ quan thực thi pháp luật của các nước Thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc; tham gia hoạt động trong 52 tổ chức, diễn đàn hợp tác quốc tế đa phương; đàm phán, ký kết trên 150 văn bản hợp tác quốc tế về bảo vệ an ninh, trật tự và đấu tranh phòng, chống tội phạm. Quy mô hợp tác trên tất cả lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự được nâng lên tầm chiến lược; hình thức, cấp độ hợp tác có nhiều đổi mới, ngày càng đa dạng, phong phú; biện pháp hợp tác được tiến hành có trọng tâm, trọng điểm nhằm thực hiện chủ trương hợp tác để “tăng cường đối thoại, giảm đối đầu”, nhấn mạnh “điểm tương đồng”, giải toả “điểm bất đồng”. 

  Lực lượng Công an đã tích cực tham gia hoạt động đối ngoại của đất nước nhằm bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc và an ninh quốc gia. Thu thập thông tin và thường xuyên có báo cáo với Đảng, Nhà nước, trao đổi với các bộ, ngành liên quan về những xu hướng, vấn đề mới nổi lên trong quan hệ quốc tế, đề xuất kiến nghị các giải pháp nhằm giảm thiểu các nguy cơ tác động đến an ninh, lợi ích quốc gia Việt Nam; những kinh nghiệm, công nghệ, tri thức tiên tiến của nhân loại, góp phần hoạch định chính sách đối nội, đối ngoại, phát triển kinh tế - xã hội, ứng phó hiệu quả với các vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống. Tích cực truyền tải những thông điệp về đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, đấu tranh, phản bác những luận điệu vu cáo, xuyên tạc về tình hình Việt Nam tại các diễn đàn, cơ chế đối thoại an ninh, góp phần giảm thiểu tác động can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam của các thế lực thù địch, tăng cường sự đồng tình ủng hộ của nhiều nước trong bảo vệ an ninh chủ quyền biển, đảo và đấu tranh với hoạt động lợi dụng dân chủ, nhân quyền chống phá Việt Nam. Đồng thời, chủ động phát hiện, kiến nghị vấn đề, thời điểm truyền tải thông điệp cấp cao nhằm hóa giải nghi kỵ, củng cố lòng tin chiến lược với các đối tác. Bảo đảm an ninh chính trị nội bộ các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam, công dân Việt Nam ở nước ngoài; hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các hội nghị, đoàn khách quốc tế, cơ quan ngoại giao nước ngoài ở Việt Nam, góp phần nâng cao vị thế, tín nhiệm của Việt Nam trên trường quốc tế.

  Nâng cao tiềm lực, vị thế của Công an Việt Nam

  Công tác đối ngoại Công an nhân dân đã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, hoạt động chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch, các tổ chức phản động người Việt lưu vong, tội phạm xuyên quốc gia; chủ động lập vành đai an ninh, sự ủng hộ giúp đỡ về kinh nghiệm, nguồn lực của bạn bè quốc tế, kết hợp nội lực và ngoại lực, sức mạnh thời đại với sức mạnh dân tộc để giải quyết có hiệu quả các thách thức đe dọa an ninh, lợi ích quốc gia từ sớm, từ xa, từ ngoài biên giới lãnh thổ, thiết lập thế trận an ninh liên hoàn trong và ngoài nước.

  Thông qua công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế, lực lượng Công an nhân dân đã tạo được thế trận vững chắc, nâng cao tiềm lực, vị thế của Công an Việt Nam. Hợp tác an ninh với hợp tác quốc phòng trở thành trụ cột trong quan hệ giữa Việt Nam với nhiều nước; sự tin cậy chính trị từ kết quả hợp tác an ninh tạo điều kiện mở rộng và phát triển hợp tác trên nhiều lĩnh vực khác, góp phần “thêm bạn, bớt thù”, củng cố quan hệ giữa Việt Nam với các nước ngày càng đi vào chiều sâu, toàn diện và hiệu quả.

  Củng cố vững chắc phòng tuyến an ninh từ xa, từ ngoài biên giới lãnh thổ

  Để thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra, lực lượng Công an quán triệt nghiêm túc chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025 “Công an đi làm đối ngoại, có điều kiện để nói thẳng, giải quyết được nhiều vấn đề, là cái mới, sắp tới phải phát huy lên”, nhiệm vụ được đề ra tập trung thực hiện một số công tác trọng tâm sau đây:

  Thứ nhất, tiếp tục mở rộng, đồng thời nâng cao hiệu quả, đưa quan hệ hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật các nước, các tổ chức quốc tế đi vào chiều sâu, ổn định, bền vững, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực. Tích cực tham gia các thể chế chính trị - an ninh, hoạt động trên các diễn đàn đa phương, chủ động phối hợp với các đối tác tham gia giải quyết các vấn đề an ninh, trật tự mang tính toàn cầu.

  Thứ hai, có lộ trình, bước đi cụ thể, tham gia tích cực, có hiệu quả trong ngoại giao Nhà nước để bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc, an ninh con người, an ninh xã hội. Chủ động công tác nắm tình hình, đánh giá chính sách của các nước, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các giải pháp ứng phó hiệu quả với các vấn đề an ninh truyền thống, phi truyền thống, diễn biến, xu hướng mới nổi lên.

  Thứ ba, kết hợp chặt chẽ ngoại giao với các biện pháp nghiệp vụ khác để chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hành động chống phá của các thế lực thù địch và các loại tội phạm. Củng cố vững chắc phòng tuyến an ninh từ xa, từ ngoài biên giới lãnh thổ; xử lý có hiệu quả những thách thức đối với an ninh, đấu tranh với tội phạm xuyên quốc gia từ nơi xuất phát.

  Nhân Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Trung tướng Lương Tam Quang chân thành cảm ơn các cơ quan đối ngoại, cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài đã phối hợp, tạo điều kiện để lực lượng Công an nhân dân hoàn thành nhiệm vụ công tác đối ngoại và công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đảm bảo lợi ích quốc gia và của người dân, doanh nghiệp. Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến mau lẹ, đan xen nhiều cơ hội và thách thức, ngoại giao chuyên ngành Công an gắn kết chặt chẽ với công tác bảo vệ an ninh quốc gia, tiếp tục bám sát chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, kết hợp chặt chẽ, hiệu quả với ngoại giao kênh Đảng, ngoại giao nhà nước, tranh thủ tối đa cơ hội, hóa giải kịp thời thách thức, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

  .

  Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an