Thứ Tư, 01/07/2020, 14:40 [GMT+7]
TP Vinh

Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020

(Congannghean.vn)-Sáng 1/7, TP Vinh tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020. Trong khuôn khổ Hội nghị, UBND thành phố cũng đã tổng kết chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011 – 2020. 

Các đồng chí chủ trì Hội nghị
Các đồng chí chủ trì Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị
5 năm qua, phong trào thi đua của TP Vinh đã tạo khí thế sôi nổi trong toàn hệ thống chính trị và nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh trên địa bàn. Qua đó, TP Vinh đã thực hiện cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, ngày càng khẳng định vị trí trung tâm vùng ở một số lĩnh vực. Giá trị gia tăng bình quân đầu người/năm tăng từ 64,14 triệu đồng năm 2016 lên 96,66 triệu đồng năm 2019, năm 2020 ước đạt 104,95 triệu đồng. Phong trào thi đua phát triển văn hóa – xã hội cũng đạt nhiều kết quả quan trọng. Về giáo dục – đào tạo, TP Vinh dẫn đầu tỉnh và cả nước về quy mô, mô hình và chất lượng giáo dục. Về an sinh xã hội, các giải pháp giảm nghèo được triển khai hiệu quả. 
 
Tình hình an ninh trật tự tương đối ổn định, giải  quyết tốt các vấn đề bức xúc nổi cộm, không để phát sinh điểm nóng. Qua phong trào thi đua yêu nước của TP Vinh trong 5 năm qua, đã có 15 tập thể và 5 cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương các loại, 8 tập thể và 13 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, 21 tập thể được Chính phủ và UBND tỉnh tặng Cờ đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua, có 68 tập thể và 189 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen. Trong 5 năm qua, cán bộ và nhân dân TP Vinh liên tục được UBND tỉnh xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.     
 
Trong khuôn khổ Hội nghị, đồng chí Trần Ngọc Tú, Chủ tịch UBND TP Vinh cũng đã đánh giá kết quả công tác cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2011 – 2020. Theo đó, công tác CCHC đã có bước chuyển biến mạnh, đạt được những thành quả khá toàn diện trên các lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước. Thủ tục hành chính tiếp tục được rà soát, sửa đổi, bổ sung nhằm tạo thuận lợi trong giải quyết công việc cho tổ chức và công dân. Tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp được củng cố, kiện toàn kịp thời, đảm bảo tinh gọn. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông hoạt động ngày càng hiệu quả. Kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường. Tinh thần, trách nhiệm của cán bộ công chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ ngày càng được nâng cao. Môi trường đầu tư kinh doanh của TP Vinh ngày càng được cải thiện. Những năm qua, TP Vinh luôn được UBND tỉnh xếp thứ 1/21 huyện, thành, thị về chỉ số CCHC. 
 
Tại diễn đàn Hội nghị điển hình tiên tiến TP Vinh, UBND thành phố đã kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, các lực lượng vũ trang tích cực phát huy những thành tích và kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém để làm dấy lên phong trào thi đua lao động, sản xuất sôi nổi, rộng khắp, liên tục trên tất cả mọi mặt đời sống. Qua đó thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng, góp phần xây dựng TP Vinh ngày càng phát triển văn minh, giàu đẹp, tạo thế và lực mới để đưa TP Vinh phát triển xứng tầm với vị thế đô thị loại I, trở thành trung tâm kinh tế - văn hóa khu vực Bắc Trung bộ. 
 
Trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2015 - 2020
Trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2015 - 2020
Trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC giai đoạn 2011 - 2020
Trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC giai đoạn 2011 - 2020
 
.

Thùy Dương

.