Thứ Tư, 15/07/2020, 10:03 [GMT+7]

Đối thoại giữa đồng chí Trưởng phòng với CBCS về công tác CCHC

(Congannghean.vn)-Sáng 15/7, Phòng Cảnh sát  Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước, giai đoạn 2011-2020 và đối thoại giữa đồng chí Trưởng phòng với CBCS về công tác CCHC. Tham dự có lãnh đạo phòng nghiệp vụ Công an tỉnh.

Thượng tá Nguyễn Hữu Thịnh, Trưởng phòng phát biểu tại Hội nghị
Thượng tá Nguyễn Hữu Thịnh, Trưởng phòng phát biểu tại Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị
Trong thời gian qua, trên cơ sở chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011-2020 và các văn bản chỉ đạo của cấp trên, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp đã ưu tiên mục tiêu trọng tâm CCHC là cải cách tổ chức bộ máy, sắp xếp đội ngũ cán bộ hợp lý, phù hợp với năng lực, sở trường phát huy được khả năng, đem lại hiệu quả cao trong công tác chuyên môn. Ứng dụng CNTT phục vụ công tác thi hành án hình sự và hòa nhập cộng đồng. Hàng năm, lãnh đạo đơn vị đều tiến hành kiểm tra, giám sát thường xuyên, đột xuất việc thực hiện công tác CCHC tại các đơn vị công tác. Đồng thời, thường xuyên lồng ghép công tác thông tin, tuyên truyền CCHC với việc tuyên truyền phổ biến pháp luật về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành trong lĩnh vực thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp. 
 
Chủ động phối hợp với các đơn vị, ngành liên quan tham gia góp ý có chất lượng các văn bản quy phạm pháp luật, đề xuất cấp có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi phù hợp với Luật Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp và yêu cầu công tác. Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp đã thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo Công an các huyện, thành, thị báo cáo kết quả định kỳ, đột xuất, chuyên đề… theo hướng giảm tải cho lực lượng, tránh chồng chéo nhưng vẫn đảm bảo những yêu cầu cơ bản về tình hình, kết quả công tác, đánh giá tình hình và tham mưu chỉ đạo trên lĩnh vực thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp.
Thượng tá Lê Minh Tuấn, Phó trưởng phòng báo cáo kết quả công tác CCHC của Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp
Thượng tá Lê Minh Tuấn, Phó trưởng phòng báo cáo kết quả công tác CCHC của Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp
Đại diện đội công tác đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác CCHC
Đại diện đội công tác đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác CCHC
Thượng tá Nguyễn Hữu Thịnh giải đáp các ý kiến, đề xuất của CBCS
Thượng tá Nguyễn Hữu Thịnh giải đáp các ý kiến, đề xuất của CBCS
Tại Hội nghị, ngoài đánh giá những ưu điểm, kết quả đã đạt được, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp đã tập trung chỉ ra những bài học kinh nghiệm, thảo luận, đề xuất để nâng cao chất lượng công tác CCHC về thể chế, thủ tục hành chính, về tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCS, về tài chính công và hiện đại hóa hành chính. Trong đó, CCHC phải được tiến hành đồng bộ, thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về lĩnh vực mà đơn vị quản lý; xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ, tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng có hiệu quả CNTT trong hoạt động của đơn vị… Đồng chí Trưởng phòng – Thượng tá Nguyễn Hữu Thịnh đã giải đáp các ý kiến của các đội công tác; chia sẻ, trao đổi những tâm tư, nguyện vọng của CBCS,  ghi nhận và thống nhất những mục tiêu, giải pháp, đề xuất đẩy mạnh CCHC trong thời gian tới, với mục tiêu, quyết tâm xây dựng lực lượng Cảnh sát Thi hành án hình sự ngày càng chính quy và hiện đại, đáp ứng yêu cầu đảm bảo ANTT trong hình mới.

 

.

M.H

.