Thứ Hai, 13/07/2020, 11:07 [GMT+7]

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Làm việc với các cơ quan báo chí về tuyên truyền Đại hội Đảng và kỷ niệm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo

(Congannghean.vn)-Sáng 13/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức buổi làm việc với các cơ quan báo chí về tuyên truyền Đại hội Đảng và kỷ niệm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo.

Đồng chí Kha Văn Tám, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng nội dung các cơ quan báo chí cần tập trung tuyên truyền về Đại hội Đảng
Đồng chí Kha Văn Tám, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng nội dung các cơ quan báo chí cần tập trung tuyên truyền về Đại hội Đảng
Từ nay đến cuối năm, Nghệ An sẽ diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, trong đó có Đại hội Đảng các cấp, chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2020). Để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị quan trọng này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí đồng hành tích cực với tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền, củng cố niềm tin vững chắc, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội.
 
Thời gian qua, các cơ quan báo chí đã tập trung tuyên truyền về công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025; đăng phát nhiều ý kiến tâm huyết của cán bộ đảng viên và nhân dân liên quan đến công tác xây dựng Đảng, công tác nhân sự; các ý kiến đóng góp của các chuyên gia, thành viên tổ tư vấn đối với báo cáo chính trị của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX... Tuy nhiên, vẫn còn một số nội dung ít được các cơ quan báo chí quan tâm phản ánh như đấu tranh, phản bác luận điệu xuyên tạc sai trái của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị chống phá Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết dân tộc; công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo, công tác thông tin đối ngoại.
 
Thời gian tới, các cơ quan báo, đài cần tăng cường các tuyến tin, bài tập trung tuyên truyền kết quả, kinh nghiệm trong tổ chức Đại hội ở các đơn vị điểm; khẳng định sự thành công của Đại hội điểm. Duy trì các chuyên trang, chuyên mục công bố các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ các cấp; tổng hợp ý kiến đóng góp, phản ánh tâm tư, nguyên vọng của cán bộ, đảng viên, nhân dân; tuyên truyền gương sáng trong tổ chức Đảng. Tập trung tuyên truyền bằng nhiều hình thức để các thế lực thù địch không lợi dụng xuyên tạc, chống phá ta trong việc lợi dụng việc góp ý vào các văn kiện Đại hội để xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước...
Các cơ quan báo chí đóng góp các ý kiến, đề xuất nhằm phục vụ tốt công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng và ngành Tuyên giáo
Các cơ quan báo chí đóng góp các ý kiến, đề xuất nhằm phục vụ tốt công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng và ngành Tuyên giáo
Liên quan đến các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo, các cơ quan báo chí tập trung xây dựng các tin, bài, phóng sự biểu dương, nhân rộng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, mô hình hay trong công tác tuyên truyền miệng, báo cáo viên, nắm bắt dư luận xã hội, theo dõi, chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền. Đồng thời, mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền lịch sử, ý nghĩa truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng trong 90 năm qua; kết quả hoạt động của ngành Tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở trong thời gian qua; tôn vinh và tri ân công lao, cống hiến, đóng góp của các cấp, ngành, các thế hệ cán bộ tuyên giáo... Qua đó tạo không khí phấn khởi, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao của ngành Tuyên giáo Nghệ An.

 

.

Thuỳ Dương

.