Thứ Sáu, 10/07/2020, 10:03 [GMT+7]

Bế mạc lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2020

(Congannghean.vn)-Sáng ngày 10/7, Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức Bế mạc lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2020 cho những quần chúng ưu tú đủ điều kiện và được các Đảng bộ, Chi bộ công nhận là cảm tình Đảng và giới thiệu đi học nhận thức về Đảng.

Các đại biểu tham dự
Các đại biểu tham dự
Trong thời gian 5 ngày, 53 đồng chí tham gia lớp học đã được nghiên cứu, học tập 5 bài lý luận chính trị dành cho đối tượng Đảng. Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng về nội dung, phương pháp trình bày của đội ngũ giáo viên và công tác lựa chọn, bồi dưỡng đối tượng chặt chẽ của cấp ủy, chi bộ, đa số học viên tham gia lớp học đều có ý thức, trách nhiệm tốt, tích cực, tự giác học tập, nghiên cứu, chấp hành nghiêm các quy định của lớp học.
 
Việc mở lớp nhận thức về Đảng nhằm giúp cho các quần chúng ưu tú hiểu và nắm vững những kiến thức cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam để không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng; phấn đấu sớm được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đồng thời, đây cũng là nội dung cơ bản đòi hỏi cảm tình Đảng trước khi kết nạp Đảng phải học tập và nghiên cứu, giúp học viên nhận thức đúng về tiêu chuẩn, quyền hạn, nhiệm vụ của người Đảng viên và những điều kiện để được xét kết nạp Đảng.
Khen thưởng cho các đồng chí có thành tích xuất sắc trong quá trình học tập và xây dựng lớp
Khen thưởng cho các đồng chí có thành tích xuất sắc trong quá trình học tập và xây dựng lớp
Kết thúc khóa học, Ban chỉ đạo lớp học đã tiến hành kiểm tra nhận thức và đánh giá kết quả của quá trình học tập của các học viên. Kết quả có 100% học viên tham gia lớp học đạt yêu cầu, trong đó tỷ lệ học viên đạt loại Giỏi là 9/53 đồng chí chiếm 17%, tỷ lệ học viên đạt loại Khá là 39/53 đồng chí chiếm 73,6%, tỷ lệ đạt loại Trung bình 5/53 đồng chí chiếm 9,4%. Ban Chỉ đạo lớp học đã đề xuất Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh quyết định khen thưởng cho 5 đồng chí đã có thành tích xuất sắc trong quá trình học tập và xây dựng lớp. 

 

.

Phan Tuyết

.