Thứ Ba, 28/03/2023, 15:09 [GMT+7]

Tiếp tục nhân rộng mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC, Điểm chữa cháy công cộng trên địa bàn toàn tỉnh

(Congan.nghean.gov.vn)-Thời gian vừa qua, Công an các đơn vị, địa phương đã tăng cường công tác xây dựng, nhân rộng mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC)”, mô hình “Điểm chữa cháy công cộng” và tổ chức tuyên truyền, tập huấn kiến thức, kỹ năng về PCCC tại khu dân cư, qua đó tạo sự đồng tình, ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn.

Thực hiện Kế hoạch số 273 ngày 01/6/2022 của Bộ Công an và Kế hoạch số 172 ngày 13/6/2022 của Công an tỉnh Nghệ An về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, Công an các đơn vị, địa phương đã chủ động tham mưu, triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả, qua đó đạt được nhiều kết quả nổi bật. Riêng đối với công tác xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC, tính đến thời điểm hiện tại, đã tích cực tham mưu tổ chức xây dựng, nhân rộng được 226 mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC và 929 mô hình Điểm chữa cháy công cộng, mở 224 lớp tuyên truyền, tập huấn kiến thức, kĩ năng PCCC cho 29.311 đại diện các hộ gia đình tại các khu dân cư trên địa bàn toàn tỉnh. Các mô hình sau khi được triển khai xây dựng, đưa vào hoạt động đã phát huy được hiệu quả thực tế, nhiều vụ cháy, nổ tại địa bàn cơ sở đã được các hộ gia đình tham gia các mô hình kịp thời cứu chữa, không để xảy ra các vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng. Vừa qua, tổng kết công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình trong tháng 3, Lãnh đạo Công an tỉnh biểu dương một số đơn vị thực hiện tốt, vượt chỉ tiêu đã đăng ký như Công an các huyện Yên Thành, Thanh Chương, Tân Kỳ, Quỳ Hợp, Quế Phong, thị xã Hoàng Mai và Công an thành phố Vinh.

Để tiếp tục phát huy hiệu quả công tác PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, đồng thời, thực hiện nghiêm Thông báo số 23 ngày 16/01/2023 của Văn phòng Bộ Công an về kết luận của đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị tổng kết cao điểm tổng rà soát, kiểm tra an toàn PCCC, quán triệt Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ, Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục tập trung xây dựng, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình, phong trào PCCC tại khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh bảo đảm thực chất, hiệu quả theo phương châm “4 tại chỗ”: Lực lượng ở trong dân - phương tiện ở trong dân - hậu cần ở trong dân và chỉ huy ở trong dân.

    Việc triển khai xây dựng, nhân rộng các mô hình và tuyên truyền công tác bảo đảm an toàn PCCC xác định lấy người dân là trung tâm và là chủ thể, động lực, nguồn lực của công tác PCCC và CNCH tại khu dân cư; phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động tối đa các lực lượng tại chỗ và nhân dân tham gia chữa cháy, nhất là trong thời điểm vàng 5 phút từ khi vụ cháy xảy ra.

Công an các đơn vị, địa phương đã tích cực tham mưu, tổ chức xây dựng, nhân rộng mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC và mô hình Điểm chữa cháy công cộng trên toàn tỉnh

Phường Nghi Thuỷ, thị xã Cửa Lò
Phường Nghi Thuỷ, thị xã Cửa Lò
Xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong
Xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong
Xã Thanh Lĩnh, huyện Thanh Chương
Xã Thanh Lĩnh, huyện Thanh Chương
Phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai
Phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai
Xã Kim Thành, huyện Yên Thành
Xã Kim Thành, huyện Yên Thành
Phường Hưng Bình, thành phố Vinh
Phường Hưng Bình, thành phố Vinh

.

Chu Minh

.