Thứ Ba, 28/02/2023, 14:35 [GMT+7]

Quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy là nhiệm vụ quan trọng, mang tính chiến lược

Sáng 28/2/2023, tại Hà Nội, Hội đồng thẩm định Quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (gọi tắt là Quy hoạch) tổ chức phiên họp thẩm định Quy hoạch. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ là Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì phiên họp.

  Cùng dự có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, đại diện Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định; Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đại diện các bộ, ngành và một số đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an, Cơ quan lập Quy hoạch, thành viên Hội đồng thẩm định và đơn vị tư vấn lập Quy hoạch…

  Phát biểu khai mạc phiên họp, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, thực hiện các quy định của Luật Quy hoạch và nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 955/QĐ-TTg ngày 09/8/2018, Bộ Công an xác định Quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy là nhiệm vụ quan trọng, mang tính chiến lược trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy (PCCC). Bộ Công an đã giao Cục Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng trong tiến hành lập Quy hoạch và trình Hội đồng thẩm định tổ chức phiên họp thẩm định Quy hoạch. 

  Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu khai mạc phiên họp.
  Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu khai mạc phiên họp.

  Sau khi Quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sẽ là căn cứ để Bộ Công an, các bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các địa phương triển khai thực hiện góp phần quan trọng phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tính mạng, sức khoẻ của nhân dân, bảo vệ tài sản của Nhà nước của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân. Đồng thời, việc triển khai có hiệu quả Quy hoạch cũng góp phần xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022, của Ban Bí thư tại Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC...

  Báo cáo tóm tắt nội dung Quy hoạch, Thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, đại diện Cơ quan lập Quy hoạch nêu rõ: Trong bối cảnh công tác PCCC nói chung, hạ tầng PCCC nói riêng còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi của tình hình phát triển kinh tế - xã hội; việc nghiên cứu lập Quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy với cách tiếp cận tổng thể và tích hợp đa ngành để có thể giải quyết một cách cơ bản và toàn diện các vấn đề thách thức hiện nay cũng như định hướng chiến lược cho sự phát triển hạ tầng phòng cháy và chữa cháy cho giai đoạn trung hạn (5 năm) và dài hạn (10 năm), cũng như tầm nhìn lâu dài (sau 20 năm) là rất cấp thiết.

  Thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh báo cáo tóm tắt nội dung Quy hoạch.
  Thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh báo cáo tóm tắt nội dung Quy hoạch.

  Thực hiện nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Bộ Công an giao, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH đã tham mưu Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 2231/QĐ-TTg ngày 28/12/2020; trong đó xác định các đối tượng quy hoạch gồm: Mạng lưới trụ sở, doanh trại, công trình phục vụ phòng cháy và chữa cháy; Hệ thống cung cấp nước phục vụ phòng cháy và chữa cháy; Hệ thống giao thông phục vụ phòng cháy và chữa cháy; Hệ thống thông tin liên lạc phục vụ phòng cháy và chữa cháy…

  Tại phiên họp, các đại biểu đã tham gia ý kiến để hoàn thiện Quy hoạch; đồng thời, bỏ phiếu thống nhất thông qua Hồ sơ Quy hoạch. 

  Toàn cảnh phiên họp.
  Toàn cảnh phiên họp.

  Phát biểu kết luận phiên họp, thay mặt Hội đồng thẩm định, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, Quy hoạch đã được Cơ quan lập Quy hoạch chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ và các địa phương triển khai lập theo đúng quy định của pháp luật về quy hoạch. Bộ Công an đã tuân thủ quy trình lập Quy hoạch theo đúng quy định của pháp luật. Nội dung Quy hoạch lần này về cơ bản đã đáp ứng yêu cầu quy định tại Điều 25 Luật Quy hoạch và Điều 23 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ. Hội đồng thẩm định đã nhất trí thông qua Hồ sơ Quy hoạch…

  Để sớm hoàn thiện nội dung Quy hoạch theo quy định của pháp luật về Quy hoạch, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Hội đồng thẩm định đề nghị, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH nghiêm túc tiếp thu, giải trình và hoàn thiện Hồ sơ Quy hoạch theo ý kiến tham gia thẩm định của các bộ, cơ quan ngang bộ, ý kiến các chuyên gia phản biện, ý kiến của địa phương theo Phiếu đánh giá của thành viên Hội đồng thẩm định và kết luận của Hội đồng thẩm định. Phối hợp với Cục Kế hoạch và Tài chính rà soát, hoàn chỉnh Quy hoạch trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

  Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu kết luận phiên họp.
  Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu kết luận phiên họp.

  Đối với thành viên Hội đồng thẩm định cần rà soát, khẩn trương bổ sung ý kiến tham gia thẩm định (nếu có) đối với các nội dung được phân công thẩm định trong Kế hoạch thẩm định gửi đến Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định. Rà soát hồ sơ Quy hoạch đã được hoàn thiện do Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định gửi xin ý kiến, gửi văn bản tham gia ý kiến để tổng hợp theo quy định.

  Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định hoàn thiện Biên bản cuộc họp và dự thảo Báo cáo thẩm định trình Chủ tịch Hội đồng thẩm định phê duyệt để gửi Cơ quan lập Quy hoạch và các thành viên Hội đồng thẩm định theo quy định của pháp luật về quy hoạch…

  .

  Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

  .