Thứ Hai, 27/02/2023, 16:03 [GMT+7]

Thống nhất ban hành Chỉ thị, Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng Công an xã, phường, thị trấn trong tình hình mới

(Congan.nghean.gov.vn)-Sáng 27/02/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 2/2023. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Dự phiên họp có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; đại diện các ban Đảng Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các sở, ngành.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý chủ trì phiên họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 02/2023
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý chủ trì phiên họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 02/2023
Các đại biểu dự phiên họp
Các đại biểu dự phiên họp

Trong chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến ban hành Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới” và Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị; xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; hướng đến mục tiêu xây dựng các huyện, thành phố, thị xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, văn minh đô thị”.

Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh dự phiên họp
Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh dự phiên họp
Đồng chí Thượng tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh trình bày tóm tắt dự thảo Chỉ thị và Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Đồng chí Thượng tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh trình bày tóm tắt dự thảo Chỉ thị và Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Theo đó, Công an tỉnh đã xây dựng dự thảo Chỉ thị, Nghị quyết, Đề án ban hành Chỉ thị, Nghị quyết và tổ chức góp ý trong Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh và Công an các đơn vị, địa phương.

Công an tỉnh đã có Công văn gửi Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh liên quan và các huyện, thành, thị ủy góp ý dự thảo Chỉ thị, Nghị quyết, Đề án ban hành Chỉ thị, Nghị quyết. Sau đó, nghiên cứu tiếp thu và hoàn thiện dự thảo. Tiếp đó, Công an tỉnh nghiên cứu, chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết và gửi xin ý kiến góp ý của Văn phòng Bộ Công an và Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc - Bộ Công an; đến nay, các đơn vị của Bộ đã có văn bản trả lời và thống nhất với nội dung dự thảo Nghị quyết.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại phiên họp
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại phiên họp

Công an tỉnh cũng đã có Công văn gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy để xin ý kiến góp ý về dự thảo Chỉ thị, Nghị quyết và Đề án ban hành Chỉ thị, Nghị quyết; sau đó, đã nghiên cứu chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo.

 

Đồng chí Phan Đức Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh phát biểu tại phiên họp
Đồng chí Phan Đức Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh phát biểu tại phiên họp

Về giải pháp của Chỉ thị: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, đề án… của Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về xây dựng lực lượng Công an xã; Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, đảng viên Công an xã và xây dựng chi bộ Công an xã trong sạch, vững mạnh toàn diện; Lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính trị tư tưởng, công tác cán bộ, công tác đào tạo, bồi dưỡng, công tác thi đua khen thưởng đối với lực lượng Công an xã; Chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an xã theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, phân cấp; Đảm bảo công tác hậu cần phục vụ hoạt động của lực lượng Công an xã.

Đồng chí Thiếu tướng Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu làm rõ một số nội dung liên quan đến ban hành Chỉ thị, Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Đồng chí Thiếu tướng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu làm rõ một số nội dung liên quan đến ban hành Chỉ thị, Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
 

Về nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của Nghị quyết: Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành liên quan phải lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đề án, kế hoạch, chương trình, lộ trình để thực hiện có hiệu quả gắn với thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương; chịu trách chính trong thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết đề ra; Tăng cường chỉ đạo, quyết tâm thực hiện và hoàn thành xuất sắc mục tiêu xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị trước năm 2028; Chăm lo xây dựng lực lượng Công an các cấp nói chung và lực lượng Công an cấp phường nói riêng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành các nội dung của Bộ tiêu chí xây dựng xã, phường, thị trấn điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với xây dựng xã, phường, thị trấn sạch về ma túy; Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với công tác dân vận; Đẩy mạnh quan hệ phối hợp giữa lực lượng Công an, Quân sự, Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể nhằm huy động sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý kết luận phiên họp
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý kết luận phiên họp

Kết luận phiên họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đã thống nhất rất cao ban hành Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới” và Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị; xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; hướng đến mục tiêu xây dựng các huyện, thành phố, thị xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, văn minh đô thị”. Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh tăng cường phối hợp với các đơn vị cấp huyện, tăng cường tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết, tăng tính hiệu lực, hiệu quả của Nghị quyết…

 

.

Minh Khôi

.