Thứ Ba, 19/07/2022, 17:13 [GMT+7]

Hồ sơ để nhập khẩu mô hình đào tạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ gồm những gì?

Công ty tôi đang chuẩn bị nhập khẩu mô hình đào tạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) cấp cho các đơn vị PCCC và CNCH. Mô hình bao gồm 7 container 40 inch ghép nối với nhau, trong có lắp các vách ngăn chia thành các phòng huấn luyện, trang thiết bị mô phỏng đám cháy phục vụ huấn luyện PCCC và CNCH. Bộ Công an cho tôi hỏi, để nhập khẩu mô hình này cần những giấy tờ gì, có cần giấy cấp phép nhập khẩu, giấy kiểm định chất lượng hay không? Nếu cần thì phải chuẩn bị hồ sơ như thế nào và nộp ở cơ quan nào?  

Câu trả lời

1. Về các giấy tờ cần thiết để nhập khẩu mô hình

Đề nghị bạn đọc Nguyễn Ngọc Hữu tham khảo quy định hiện hành về nhập khẩu hàng hóa tại Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 ngày 12/6/2017 và các văn bản quy định liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu.

2. Về giấy cấp phép nhập khẩu

- Việc quy định hàng hóa nhập khẩu phải có giấy cấp phép nhập khẩu được quy định tại Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 và Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương. Đối với hàng hóa là mô hình đào tạo PCCC và CNCH, bạn đọc cần nghiên cứu các quy định cụ thể tại các văn bản trên.

- Trong nội dung câu hỏi của bạn đọc nêu chưa thể hiện rõ “đơn vị PCCC và CNCH” có phải là “đơn vị Cảnh sát PCCC và CNCH” hay không. Nếu là đơn vị Cảnh sát PCCC và CNCH thì công ty nhập khẩu liên hệ với đơn vị Cảnh sát PCCC và CNCH đã ký kết hợp đồng với công ty nhập khẩu để được hướng dẫn áp dụng, trường hợp được xem xét cấp phép nhập khẩu, xác nhận và đề nghị miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại Thông tư số 40/2020/TT-BCA ngày 04/5/2020 của Bộ Công an quy định về cấp phép nhập khẩu, xác nhận và đề nghị miễn thuế nhập khẩu của Bộ Công an quy định; hoặc phối hợp với đơn vị Cảnh sát PCCC và CNCH đã ký hợp đồng liên hệ với Cục Kế hoạch và tài chính - Bộ Công an để được hướng dẫn chi tiết (khoản 2 Điều 8 Thông tư số 40/2020/TT-BCA quy định: “Cục trưởng Cục Kế hoạch và tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và tổ chức thi hành Thông tư này”). 

3. Về việc kiểm định chất lượng

Danh mục các phương tiện PCCC thuộc diện kiểm định về PCCC được nêu tại Phụ lục VII Nghị định số 136/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC. Trong câu hỏi của bạn đọc chưa nêu rõ chi tiết các thiết bị thuộc mô hình đào tạo PCCC và CNCH, do vậy bạn đọc cần căn cứ vào cấu hình chi tiết của mô hình để xác định các thiết bị có thuộc diện phải kiểm định về PCCC và CNCH hay không. Hồ sơ, thủ tục kiểm định phương tiện PCCC được quy định tại Điều 38 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

.