Thứ Năm, 14/07/2022, 09:39 [GMT+7]

Bộ Công an lấy ý kiến về mức chi kinh phí tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp trong CAND

Dự thảo Thông tư quy định mức chi kinh phí tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp trong Công an nhân dân (CAND) đang được Bộ Công an lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.
Đoàn nhạc Cảnh sát Việt Nam biểu diễn tại Chương trình hòa nhạc của Cảnh sát các nước ASEAN+ 2022.
Đoàn nhạc Cảnh sát Việt Nam biểu diễn tại Chương trình hòa nhạc của Cảnh sát các nước ASEAN+ 2022.

Theo đó, dự thảo Thông tư này quy định các mức chi phục vụ cho tổ chức các hoạt động biểu diễn của các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp trong CAND, gồm: các Nhà hát trong CAND; Đoàn Nghi lễ CAND. Áp dụng đối với sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, công nhân Công an, lao động hợp đồng, cán bộ tạm tuyển (diễn viên) hoạt động tại các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp trong CAND và các tập thể, cá nhân liên quan đến hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp của lực lượng CAND.

Các nội dung chi được quy định gồm: Bồi dưỡng tập luyện, biểu diễn; chi trả kinh phí nhuận bút, thù lao cho hoạt động sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác; các khoản chi khác.

Dự thảo quy định mức chi bồi dưỡng luyện tập tính theo số buổi thực tế luyện tập, gồm các mức:

- Mức 80.000 đồng/buổi tập, áp dụng đối với diễn viên đóng vai chính trong vở diễn sân khấu, nhạc kịch (opera), vũ kịch (ballet), xiếc, rối; diễn viên hát chính (đơn ca), diễn viên múa chính (solist), nhạc công độc tấu (solist) với dàn nhạc; người chỉ huy dàn nhạc giao hưởng nhạc vũ kịch, dàn nhạc giao hưởng, dàn hợp xướng, dàn nhạc sân khấu truyền thống; chỉ đạo nghệ thuật và tổng đạo diễn.

- Mức 60.000 đồng/buổi tập, áp dụng đối với diễn viên đóng vai chính thứ trong vở diễn sân khấu, nhạc kịch, vũ kịch, xiếc, rối; diễn viên hát chính thứ, diễn viên hát lĩnh xướng trong dàn hợp xướng; diễn viên múa chính thứ, nhạc công chịu trách nhiệm lĩnh tấu trong dàn nhạc giao hưởng, dàn nhạc sân khấu truyền thống, diễn viên chịu trách nhiệm lĩnh xướng trong dàn hợp xướng; kỹ thuật viên chính âm thanh, kỹ thuật viên chính ánh sáng.

- Mức 50.000 đồng/buổi tập, áp dụng đối với diễn viên đóng vai phụ trong vở diễn sân khấu, nhạc kịch, vũ kịch, xiếc, múa rối; diễn viên múa; hợp xướng viên; nhạc công dàn nhạc giao hưởng, dàn nhạc sân khấu truyền thống; kỹ thuật viên âm thanh, kỹ thuật viên ánh sang.

- Mức 35.000 đồng/buổi tập, áp dụng đối với nhân viên hậu đài, nhân viên hóa trang, nhân viên phục trang, nhân viên đạo cụ.

Mức chi bồi dưỡng biểu diễn tính theo số buổi biểu diễn và phục vụ biểu diễn thực tế, gồm các mức sau đây:

- Mức 200.000 đồng/buổi diễn, áp dụng đối với diễn viên chính, nhạc công chính, người chỉ đạo nghệ thuật chương trình nghệ thuật và tổng đạo diễn các chương trình nghệ thuật.

- Mức 160.000 đồng/buổi diễn, áp dụng đối với diễn viên chính thứ, nhạc công chính thứ, kỹ thuật viên chính âm thanh, kỹ thuật viên chính ánh sáng; trưởng, phó các đơn vị nghệ thuật và trưởng, phó các đoàn biểu diễn trực thuộc.

- Mức 120.000 đồng/buổi diễn, áp dụng đối với diễn viên phụ, nhạc công, kỹ thuật viên âm thanh, kỹ thuật viên ánh sáng.

- Mức 80.000 đồng/buổi diễn, áp dụng đối với nhân viên hậu đài, nhân viên hóa trang, nhân viên phục trang, nhân viên đạo cụ và nhân viên phục vụ làm việc theo chế độ hợp đồng.

Ngoài ra, các khoản chi khác bao gồm: Thuê địa điểm tập luyện, biểu diễn, khói lạnh, thuê trang phục, đạo cụ, màn hình led; ghi hình, chụp ảnh các chương trình nghệ thuật làm tư liệu, xây dựng video hình ảnh minh họa; thu thanh, mix đĩa; mua son, phấn trang điểm cho diễn viên và các vật tư khác phục vụ tại các buổi biểu diễn được áp dụng theo chế độ chi tiêu tài chính hiện hành, thanh toán theo thực tế chi trên cơ sở dự toán kinh phí được cấp có thẩm quyền phê duyệt…

Toàn văn dự thảo Thông tư được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp trong thời gian 60 ngày kể từ ngày đăng (nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm). Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể xem toàn văn dự thảo và tham gia đóng góp ý kiến tại đây.

.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

.