Thứ Sáu, 07/10/2022, 16:46 [GMT+7]

Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ triển khai công tác cải cách hành chính năm 2023

(Congan.nghean.gov.vn)-Năm 2022, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) đã tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính về PCCC theo đúng quy trình, đảm bảo 100% hồ sơ được triển khai thực hiện ở mức độ 3, mức độ 4; trả kết quả đúng và sớm hơn thời gian quy định. Không có trường hợp cá nhân, tổ chức phản ánh, kiến nghị về công tác giải quyết thủ tục hành chính về PCCC.

Chiều 07/10/2022, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2022; đăng ký, cam kết thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2023.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Báo cáo kết quả tại Hội nghị cho thấy, năm 2022, công tác CCHC được triển khai đồng bộ, thống nhất. Thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Bộ Công an, UBND tỉnh và Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã tham mưu ban hành 10 văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị triển khai các mặt công tác về PCCC&CNCH. Đặc biệt, phối hợp xây dựng và đưa vào ứng dụng Phần mềm quản lý, theo dõi hồ sơ thẩm duyệt và nghiệm thu về PCCC. Tổ chức 02 Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Công khai đầy đủ các thủ tục hành chính trên Trang thông tin điện tử Công an Nghệ An và Bộ phận một cửa Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH. Hướng dẫn Công an các huyện, thành, thị niêm yết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại Bộ phận một cửa Công an cấp huyện, cấp xã. Lãnh đạo đơn vị thường xuyên quán triệt, nâng cao trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai kế hoạch, nhiệm vụ CCHC.

Các đội công tác nghiệp vụ kí cam kết thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2023
Các đội công tác nghiệp vụ kí cam kết thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2023

Trọng tâm công tác năm 2023 là tiếp tục nghiên cứu nâng cấp; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hiện nhiệm vụ CCHC trong lĩnh vực PCCC. Tiếp tục triển khai tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính về PCCC trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an; đảm bảo 100% thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết được triển khai ở mức độ 3, mức độ 4. Tăng cường công tác tuyên tuyền cải cách hành chính trong Công an nhân dân.

.

Chu Minh

.