Thứ Sáu, 23/09/2022, 14:40 [GMT+7]

Lực lượng Cơ yếu Công an tỉnh Nghệ An: Nỗ lực vượt khó, đảm bảo 'Bí mật, nhanh chóng, chính xác, kịp thời'

(Congan.nghean.gov.vn)-Ngày 24/9/1945, lực lượng Cơ yếu Công an nhân dân được thành lập với nhiệm vụ bảo mật, chuyển, nhận các thông tin quan trọng, truyền đạt chỉ thị, mệnh lệnh của lãnh đạo Công an các cấp chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an. Trải qua 77 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Cơ yếu Công an nhân dân nói chung, Cơ yếu Công an tỉnh Nghệ An nói riêng đã không ngừng lớn mạnh, phát huy truyền thống "Trung thành, tận tụy, đoàn kết, kỷ luật, sáng tạo", vượt qua nhiều gian khổ, khó khăn, lập nhiều chiến công xuất sắc. Qua đó, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội của đất nước, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.

Lực lượng Cơ yếu luôn thường trực 24/24 giờ đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt
Lực lượng Cơ yếu luôn thường trực 24/24 giờ đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt

Bên cạnh chức năng, nhiệm vụ chính của lực lượng Cơ yếu là nhận, chuyển điện mật đi, đến phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ huy của Công an các cấp, đảm bảo yêu cầu “Bí mật, nhanh chóng, chính xác, kịp thời”. Trong những năm gần đây, với sự phát triển của công nghệ thông tin, ứng dụng các thiết bị mật mã vào bảo mật đường truyền dữ liệu, lực lượng Cơ yếu Công an Nghệ An được giao thêm nhiệm vụ bảo mật đường truyền từ các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh về Phòng Hồ sơ và các cục nghiệp vụ Bộ Công an. Nhất là bảo mật kết nối đường truyền Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh Nghệ An và bảo mật đường truyền hội nghị trực tuyến 02 cấp tới Bộ Công an và Công an các huyện, thành, thị. Đặc biệt, lực lượng Cơ yếu luôn thường trực 24/24 giờ đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt. Theo đó, hàng năm nhận, chuyển gần 18.000 bức điện mật đi và đến; khắc phục, sửa chữa hơn 60 lượt sự cố máy mã cho cơ yếu Công an các đơn vị, địa phương; đồng thời khắc phục sự cố thiết bị bảo mật đường truyền cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hơn 100 Etoken.

Cán bộ, chiến sĩ làm công tác cơ yếu không ngừng học tập nâng cao trình độ, phẩm chất và năng lực nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới
Cán bộ, chiến sĩ làm công tác cơ yếu không ngừng học tập nâng cao trình độ, phẩm chất và năng lực nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

Nhận thức rõ vai trò và tầm quan trọng đặc biệt của công tác thông tin cơ yếu nên trong suốt thời gian qua, Đảng uỷ Lãnh đạo Công an tỉnh và Công an các đơn vị, địa phương đã quan tâm chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của pháp luật, ngành Công an và các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sĩ Cơ yếu vẫn tin tưởng tuyệt đối vào đường lối lãnh đạo của Đảng, không hoang mang dao động trước những khó khăn, thử thách. Luôn rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, giữ gìn và phát huy phẩm chất người cán bộ Cơ yếu Việt Nam; thực hiện nghiêm các quy định, chế độ công tác; tích cực tham mưu cấp uỷ, lãnh đạo đơn vị thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực bảo mật thông tin...

Phát huy những thành tích đạt được, trong thời gian tới, lực lượng Cơ yếu Công an Nghệ An sẽ tiếp tục làm tốt chức năng tham mưu trên lĩnh vực công tác cơ yếu; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn, tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ công tác cơ yếu tại Công an các đơn vị, địa phương. Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm túc chế độ thường trực 24/24 giờ, đảm bảo việc nhận, chuyển điện mật đi, đến và tiếp tục xử lý thông tin phản ánh qua đường dây nóng với yêu cầu “Bí mật, nhanh chóng, chính xác, kịp thời” trong mọi tình huống, đúng quy trình, quy định… Đặc biệt, quan tâm, chú trọng xây dựng lực lượng Cơ yếu ngày càng vững mạnh, phấn đấu là một trong những lực lượng đi đầu tiến thẳng lên hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới.

 

.

Ngọc Anh

.