Thứ Hai, 23/05/2022, 20:02 [GMT+7]
Công an huyện Hưng Nguyên

Tổng kết công tác xây dựng mô hình Cải cách hành chính Công an cấp xã

(Congan.nghean.gov.vn)-Sáng 23/5/2022, Công an huyện Hưng Nguyên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng mô hình Cải cách hành chính Công an cấp xã năm 2022.

Thực hiện Kế hoạch số 297 ngày 27/9/2021 của Công an tỉnh Nghệ An về nhân rộng mô hình cải cách hành chính (CCHC) tại Công an cấp xã, Công an huyện Hưng Nguyên đã chủ động ban hành 10 văn bản chỉ đạo công tác xây dựng mô hình CCHC Công an cấp xã.

Đến nay, có 15/18 Công an xã, thị trấn đủ điều kiện để xây dựng mô hình, đảm bảo chất lượng theo các tiêu chí quy định của Công an tỉnh gồm: Cơ sở vật chất, trang thiết bị; công tác chỉ đạo, điều hành; hồ sơ CCHC; công tác tổ chức tiếp dân, giải quyết các thủ tục hành chính; cải cách thủ tục hành chính, tinh thần phục vụ Nhân dân của cán bộ, chiến sĩ; xây dựng, bài trí khánh tiết tại trụ sở…

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Tại bộ phận một cửa các xã, thị trấn đã bố trí cán bộ trực tiếp dân với tinh thần, trách nhiệm công việc cao từ thứ 2 đến thứ 7 trong tuần. Chủ động đề ra các giải pháp CCHC sáng tạo, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính. Qua đó, được các tổ chức, cá nhân trên địa bàn ghi nhận, đánh giá cao, nhiều xã được người dân viết thư cảm ơn.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các địa phương đã đánh giá những kết quả đạt được, đồng thời nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai và các kiến nghị, đề xuất trong thời gian tới.

Trao thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong  công tác xây dựng mô hình CCHC Công an cấp xã
Trao thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng mô hình CCHC Công an cấp xã

Nhân dịp này, Công an huyện đã khen thưởng 06 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng mô hình CCHC Công an cấp xã.

Thời gian tới, Công an huyện Hưng Nguyên sẽ gắn mô hình CCHC Công an cấp xã với các mô hình của UBND các xã, thị; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để Nhân dân hiểu rõ và tham gia sử dụng các dịch vụ công trực tuyến; sử dụng hiệu quả hệ thống camera tại các bộ phận một cửa để giám sát chặt chẽ công tác tiếp dân, giải quyết thủ tục hành chính của cán bộ, chiến sĩ.

.

Hồng Hạnh

.