Thứ Ba, 17/05/2022, 10:12 [GMT+7]

Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

(Congan.nghean.gov.vn)-1. Thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cung cấp dịch vụ công mức độ 3 bao gồm:

(1) Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy;

(2) Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình, cá nhân;

(3) Cấp giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ trên đường sắt (trừ vật liệu nổ công nghiệp);

(4) Cấp, cấp lại giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp);

(5) Cấp chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy;

(6) Cấp chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ.

2. Cơ quan thực hiện:

- Tại cấp tỉnh (Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ) đối với các thủ tục: (1) Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy; (2) Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình, cá nhân; (3) Cấp giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ trên đường sắt (trừ vật liệu nổ công nghiệp); (4) Cấp, cấp lại giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp); (5 )Cấp chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy; (6) Cấp chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ.

- Tại cấp huyện (Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội) đối với các thủ tục: (1) Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình, cá nhân; (2) Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ trên đường sắt (trừ vật liệu nổ công nghiệp); (3) Cấp, cấp lại giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp); (4) Cấp chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy.

- Tại cấp xã đối với các thủ tục: Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình, cá nhân.

Lưu ý: Cơ sở, hộ gia đình do Công an cấp nào quản lý Nhà nước thì thực hiện thủ tục hành chính ở cấp đó.

3. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Công dân truy cập vào Cổng dịch vụ công của Bộ Công an (www.dichvucong.bocongan.gov.vn). Sau đó đăng nhập tài khoản hoặc tạo tài khoản để thực hiện.

Bước 2: Bấm chọn “Nộp hồ sơ trực tuyến” ® tại giao diện Lĩnh vực TTHC chọn “Phòng cháy chữa cháy” ® chọn “Cấp cục/cấp tỉnh/cấp huyện/cấp xã” ® chọn “Cơ quan thực hiện” ® ấn chọn “Tìm kiếm” ® ấn chọn tên Thủ tục hành chính cần giải quyết.

Bước 3: Đọc các thông tin hướng dẫn trình tự thực hiện, thành phần hồ sơ, hạn giải quyết, phí và lệ phí… và ấn nút “Nộp hồ sơ”.

Bước 4: Chọn trường hợp giải quyết hồ sơ và điền đầy đủ thông tin sau đó bấm vào nút: Đồng ý và tiếp tục.

Bước 5: Điền các thông tin của người nộp hồ sơ

Lưu ý:  Các ô có đánh đấu * là ô bắt buộc phải điền. Người nộp hồ sơ cần điền đầy đủ thông tin, số điện thoại và email để có thể hiện được thông báo về quá trình giải quyết cũng như kết quả giải quyết hồ sơ qua tin nhắn SMS hoặc thư điện tử.

Bước 6: Nộp các thành phần hồ sơ theo quy định bằng cách tải các file bản chụp hoặc bản điện tử có chứng thực các tài liệu sau đó bấm nút: Đồng ý và tiếp tục.

Bước 7: Nhập mã xác nhận sau đó ấn nút: Nộp hồ sơ.

Bước 8: Xác nhận việc nộp hồ sơ thành công./.

.

Công an Nghệ An

.