Thứ Năm, 01/06/2023, 15:12 [GMT+7]

Văn bản quy phạm pháp luật liên quan công tác công an có hiệu lực và lấy ý kiến trong tháng 05/2023

Thông tư liên tịch quy định phối hợp trao đổi thông tin trong điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố; sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; dự thảo Thông tư quy định về các biểu mẫu sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của CAND; đề xuất sửa đổi, bổ sung mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; dự thảo Thông tư quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan là những nội dung trọng tâm liên quan đến công tác công an có hiệu lực và lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong tháng 5/2023.

Thông tư liên tịch quy định phối hợp trao đổi thông tin trong điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố chính thức có hiệu lực thi hành

Ngày 31 tháng 3 năm 2023, Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Thông tư liên tịch số 02/2023/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC quy định về phối hợp trao đổi thông tin giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố. Thông tư liên tịch có hiệu lực thi hành từ ngày 25/5/2023.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo đó, việc phối hợp trao đổi thông tin giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố dựa trên 04 nguyên tắc cụ thể sau: Tuân thủ đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng theo quy định của pháp luật; được thực hiện thường xuyên, bảo đảm nắm bắt kịp thời thông tin góp phần phối hợp giải quyết vụ án đúng pháp luật; bảo đảm bí mật nhà nước, bí mật công tác theo quy định của pháp luật và quy định của mỗi cơ quan; việc thực hiện trao đổi thông tin, phối hợp trong hoạt động tiến hành tố tụng đối với hành vi phạm tội rửa tiền, hành vi phạm tội tài trợ khủng bố phải tuân thủ quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2021), các văn bản quy phạm pháp luật liên tịch đang có hiệu lực thi hành và quy định của Thông tư 02/2023/TTLT-BCA-VKSNDTC- TANDTC…(xem thêm).

Sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ nhằm cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm các giấy tờ thủ tục không cần thiết

Bộ Công an đã hoàn thành Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Việc sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ nhằm đáp ứng các mục tiêu: phục vụ cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm các giấy tờ thủ tục không cần thiết và cung cấp dịch vụ công trực tuyến để cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng xác thực, chia sẻ trong giải quyết thủ tục hành chính về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ; tạo hành lang pháp lý vững chắc cho cơ quan điều tra khi trang bị, quản lý, sử dụng Ghế thẩm vấn đối tượng đặc biệt phục vụ khống chế, làm giảm khả năng kháng cự của đối tượng, đảm bảo an toàn cho lực lượng thi hành nhiệm vụ trong quá trình thẩm vấn những đối tượng nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm; tận dụng nguồn lực của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài hỗ trợ Việt Nam trong nghiên cứu, sản xuất, trang bị, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tạo cơ sở pháp lý cho các tổ chức, cá nhân sử dụng phế liệu, phế phẩm vũ khí, công cụ hỗ trợ làm hiện vật trưng bày, triển lãm; quy định thống nhất cách thức quản lý vũ khí, công cụ hỗ trợ theo hướng cấp giấy phép sử dụng và không quy định thời hạn giấy phép; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho tổ chức, doanh nghiệp trong hoạt động nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp…(xem thêm).

Dự thảo Thông tư quy định về các biểu mẫu sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của CAND

Để bảo đảm cho việc xử phạt vi phạm hành chính được thực hiện theo đúng quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020), Bộ Công an hoàn thành dự thảo Thông tư quy định về các biểu mẫu sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Công an nhân dân (CAND) để lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo đó, dự thảo Thông tư này gồm 6 điều, quy định 15 biểu mẫu sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính và việc quản lý các biểu mẫu để sử dụng khi xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của CAND…(xem thêm)

Đề xuất sửa đổi, bổ sung mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Để chủ động xây dựng các văn bản hướng dẫn phù hợp với quy định tại dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam dự kiến được Quốc hội khóa XV xem xét cho ý kiến, thông qua tại kỳ họp thứ V, Bộ Công an đã dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam gồm 02 Điều và 10 biểu mẫu kèm theo để lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo đó, dự thảo Thông tư điều chỉnh nội dung biểu mẫu về thị thực điện tử (mẫu NC2a) theo hướng quy định thị thực điện tử có giá trị sử dụng “một lần hoặc nhiều lần”, thay nội dung “người mang hộ chiếu của nước” bằng “quốc tịch” (để áp dụng cho cả vùng lãnh thổ), bỏ quy định rõ về “cửa khẩu nhập cảnh…” để phù hợp với trường hợp người nước ngoài được cấp thị thực điện tử nhiều lần, mỗi lần nhập cảnh bằng các cửa khẩu khác nhau; sửa đổi, bổ sung biểu mẫu NA1a quy định về mẫu Thông tin đề nghị cấp thị thực điện tử theo hướng đề nghị người nước ngoài cung cấp các thông tin liên quan: thông tin thị thực điện tử đề nghị cấp; thông tin hộ chiếu; thông tin liên lạc; nghề nghiệp; thông tin về chuyến đi; thông tin trẻ em dưới 14 tuổi được cấp chung hộ chiếu đề nghị được cấp cùng thị thực điện tử (nếu có); kinh phí, bảo hiểm chuyến đi; thông tin cơ quan, tổ chức tại Việt Nam đề nghị cấp thị thực điện tử (nếu có); cam đoan về các nội dung đã cung cấp…(xem thêm).

Dự thảo Thông tư quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan

Để chủ động xây dựng các văn bản hướng dẫn phù hợp với quy định tại dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam dự kiến được Quốc hội khóa XV xem xét cho ý kiến, thông qua tại kỳ họp thứ V, Bộ Công an dự thảo Thông tư quy định về mẫu hộ chiếu, mẫu giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan gồm 07 Điều và 08 biểu mẫu liên quan kèm theo để lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân.

Theo đó, đối với mẫu hộ chiếu, cơ bản giữ nguyên như mẫu hộ chiếu hiện hành (ban hành kèm theo Thông tư số 68/2022/TT-BCA ngày 31/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 73/2021/TT-BCA ngày 29/6/2021). Riêng mẫu giấy thông hành sẽ bổ sung thêm thông tin "nơi sinh" vào trang nhân thân của giấy thông hành để phù hợp với quy định của Luật, thống nhất với mẫu hộ chiếu. 

 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Dự thảo đề xuất quy cách, kỹ thuật chung của hộ chiếu như sau: Mặt ngoài của trang bìa in quốc hiệu, quốc huy, tên hộ chiếu; hộ chiếu có gắn chíp điện tử có biểu tượng chíp điện tử; hình ảnh tại các trang trong hộ chiếu là cảnh đẹp đất nước, di sản văn hóa Việt Nam, kết hợp cùng họa tiết trống đồng; ngôn ngữ sử dụng trong hộ chiếu: tiếng Việt và tiếng Anh; số trang trong cuốn hộ chiếu không kể trang bìa: 48 trang đối với hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và hộ chiếu phổ thông có thời hạn 5 năm hoặc 10 năm; kích thước theo tiêu chuẩn ISO 7810 (ID-3): 88mm x 125mm ± 0,75 mm; bán kính góc cuốn hộ chiếu r: 3,18mm ± 0,3mm; chíp điện tử được đặt trong bìa sau của hộ chiếu có gắn chíp điện tử…

Bên cạnh đó, dự thảo quy định quy cách kỹ thuật chung của mẫu giấy thông hành: Mặt ngoài của trang bìa in quốc hiệu, quốc huy, tên giấy thông hành; ngôn ngữ sử dụng trong giấy thông hành: tiếng Việt và tiếng Campuchia đối với giấy thông hành biên giới Việt Nam - Campuchia; tiếng Việt và tiếng Lào đối với giấy thông hành biên giới Việt Nam - Lào; tiếng Việt và tiếng Trung Quốc đối với giấy thông hành xuất nhập cảnh vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc; số trang trong giấy thông hành không kể trang bìa: 16 trang đối với giấy thông hành biên giới Việt Nam - Campuchia và giấy thông hành biên giới Việt Nam - Lào, 28 trang đối với giấy thông hành xuất nhập cảnh vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc; kích thước theo chuẩn ISO 7810 (ID-3): 88mm x 125mm ± 0,75mm…(xem thêm).

.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

.