Thứ Ba, 20/06/2023, 08:32 [GMT+7]

Tuần này, Quốc hội biểu quyết thông qua dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân

Từ ngày 19 đến 24/6/2023, Quốc hội khoá XV sẽ tiến hành họp đợt 2 Kỳ họp thứ 5, biểu quyết thông qua 17 luật, nghị quyết và cho ý kiến về 5 dự án luật. Hai dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo dự kiến thông qua là: Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CAND và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
Theo Chương trình dự kiến, sáng 19/6, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi). Buổi chiều, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2021, biểu quyết thông qua Luật Giá (sửa đổi). Tiếp đó, Quốc hội nghe tờ trình về dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) và thảo luận ở tổ về dự án luật này.
 
Sáng 20/6, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Hợp tác xã (sửa đổi), biểu quyết thông qua Luật Phòng thủ dân sự; biểu quyết thông qua Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư Dự án đường giao thông từ quốc lộ 27C đến đường tỉnh ĐT.656 tỉnh Khánh Hòa - kết nối với Lâm Đồng và Ninh Thuận. Tiếp đó, Quốc hội nghe Tờ trình về dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, đồng thời thảo luận ở tổ về dự án Luật này. Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) và thảo luận ở hội trường về dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) chiều cùng ngày.
 
Các đại biểu dự phiên họp.
Các đại biểu dự phiên họp.
Quốc hội dành cả ngày 21/6 để thảo luận ở hội trường về dự án Luật Đất đai (sửa đổi).
 
Sáng 22/6, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi); biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc giao danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; giao, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2023 của chương trình mục tiêu quốc gia. Đồng thời, thảo luận ở hội trường về dự án Luật Viễn thông (sửa đổi). Chiều cùng ngày, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2024; biểu quyết thông qua Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CAND và thảo luận ở hội trường về dự án Luật Căn cước. 
 
Sáng 23/6, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Đấu thầu (sửa đổi) và thảo luận ở hội trường về dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. Buổi chiều, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn (sửa đổi) và thảo luận ở hội trường về dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

.