Thứ Năm, 01/06/2023, 15:09 [GMT+7]

Dự thảo Thông tư quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan

Để chủ động xây dựng các văn bản hướng dẫn phù hợp với quy định tại dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam dự kiến được Quốc hội khóa XV xem xét cho ý kiến, thông qua tại kỳ họp thứ V, Bộ Công an dự thảo Thông tư quy định về mẫu hộ chiếu, mẫu giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan gồm 07 Điều và 08 biểu mẫu liên quan kèm theo để lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân.
Theo đó, đối với mẫu hộ chiếu, cơ bản giữ nguyên như mẫu hộ chiếu hiện hành (ban hành kèm theo Thông tư số 68/2022/TT-BCA ngày 31/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 73/2021/TT-BCA ngày 29/6/2021). Riêng mẫu giấy thông hành sẽ bổ sung thêm thông tin "nơi sinh" vào trang nhân thân của giấy thông hành để phù hợp với quy định của Luật, thống nhất với mẫu hộ chiếu. 
 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Dự thảo đề xuất quy cách, kỹ thuật chung của hộ chiếu như sau: Mặt ngoài của trang bìa in quốc hiệu, quốc huy, tên hộ chiếu; hộ chiếu có gắn chíp điện tử có biểu tượng chíp điện tử; hình ảnh tại các trang trong hộ chiếu là cảnh đẹp đất nước, di sản văn hóa Việt Nam, kết hợp cùng họa tiết trống đồng; ngôn ngữ sử dụng trong hộ chiếu: tiếng Việt và tiếng Anh; số trang trong cuốn hộ chiếu không kể trang bìa: 48 trang đối với hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và hộ chiếu phổ thông có thời hạn 5 năm hoặc 10 năm; kích thước theo tiêu chuẩn ISO 7810 (ID-3): 88mm x 125mm ± 0,75 mm; bán kính góc cuốn hộ chiếu r: 3,18mm ± 0,3mm; chíp điện tử được đặt trong bìa sau của hộ chiếu có gắn chíp điện tử…

Bên cạnh đó, dự thảo quy định quy cách kỹ thuật chung của mẫu giấy thông hành: Mặt ngoài của trang bìa in quốc hiệu, quốc huy, tên giấy thông hành; ngôn ngữ sử dụng trong giấy thông hành: tiếng Việt và tiếng Campuchia đối với giấy thông hành biên giới Việt Nam - Campuchia; tiếng Việt và tiếng Lào đối với giấy thông hành biên giới Việt Nam - Lào; tiếng Việt và tiếng Trung Quốc đối với giấy thông hành xuất nhập cảnh vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc; số trang trong giấy thông hành không kể trang bìa: 16 trang đối với giấy thông hành biên giới Việt Nam - Campuchia và giấy thông hành biên giới Việt Nam - Lào, 28 trang đối với giấy thông hành xuất nhập cảnh vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc; kích thước theo chuẩn ISO 7810 (ID-3): 88mm x 125mm ± 0,75mm… 

Ngoài ra, dự thảo Thông tư cũng đề xuất ban hành các biểu mẫu đề nghị cấp, khôi phục giá trị sử dụng, trình báo mất hộ chiếu phổ thông: Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước dành cho người trên 14 tuổi (mẫu TK01); Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước dành cho trẻ em dưới 14 tuổi (mẫu TK01a); Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông ở nước ngoài (mẫu TK02); Tờ khai đề nghị xác nhận nhân thân cho công dân Việt Nam ở nước ngoài bị mất hộ chiếu (mẫu TK03); Tờ khai đề nghị khôi phục giá trị sử dụng hộ chiếu phổ thông (mẫu TK04); Đơn trình báo mất hộ chiếu phổ thông (mẫu TK05).

Biểu mẫu dùng cho cơ quan có liên quan: Văn bản thông báo về việc tiếp nhận đơn báo mất hộ chiếu phổ thông (mẫu VB01); văn bản của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đề nghị xác minh nhân thân để cấp hộ chiếu phổ thông cho công dân Việt Nam (mẫu VB02); văn bản thông báo về việc giải quyết đơn trình báo mất hộ chiếu (mẫu VB03).

Đáng chú ý, dự thảo cũng nêu rõ Hộ chiếu được cấp trước ngày 01 tháng 01 năm 2023 theo các mẫu đã ban hành trước đây vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn ghi trong hộ chiếu.

Toàn văn dự thảo Thông tư được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp trong thời gian 60 ngày kể từ ngày đăng (nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm). Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể xem toàn văn dự thảo và tham gia đóng góp ý kiến tại đây.
 

.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

.