Thứ Sáu, 23/06/2023, 08:46 [GMT+7]

Quốc hội chính thức thông qua Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân

Tiếp tục Kỳ họp thứ 5, chiều nay, 22/6/2023, dưới sự điều hành của Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân, với 413 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 83,6% tổng số đại biểu Quốc hội.
 
  Tuổi phục vụ cao nhất đối với nam công nhân Công an là 62 tuổi, nữ là 60 tuổi

  Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân gồm 2 Điều, quy định về: thăng cấp bậc hàm cấp tướng trước thời hạn đối với sĩ quan Công an nhân dân có thành tích đặc biệt xuất sắc; cấp bậc hàm cao nhất đối với một số chức vụ, chức danh của sĩ quan Công an nhân dân; hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân Công an…

  Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội điều hành phiên họp.
  Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội điều hành phiên họp.
  Theo đó, hạn tuổi phục vụ cao nhất của hạ sĩ quan, sĩ quan Công an nhân dân đối với hạ sĩ quan là 47 tuổi; cấp úy là 55 tuổi; Thiếu tá, Trung tá đối với nam là 57 tuổi, nữ là 55 tuổi; Thượng tá đối với nam là 60 tuổi, nữ là 58 tuổi; Đại tá đối với nam là 62 tuổi, đối với nữ là 60 tuổi… Đối với sĩ quan Công an nhân dân là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia cao cấp có thể được kéo dài tuổi phục vụ hơn 62 đối với nam và hơn 60 đối với nữ theo quy định của Chính phủ.
   
  Bên cạnh đó, Luật cũng quy định hạn tuổi phục vụ cao nhất của công nhân Công an đối với nam là 62 tuổi và nữ là 60 tuổi và thực hiện theo lộ trình về tuổi nghỉ hưu đối với người lao động như quy định của Bộ luật Lao động; công nhân Công an được áp dụng chế độ, chính sách như đối với công nhân quốc phòng. 

  Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2023.

  Quang cảnh phiên họp.
  Quang cảnh phiên họp.


  Bảo đảm quyền lợi của sĩ quan, hạ sĩ quan, Công an nhân dân

  Trước đó, Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân do Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Trung tướng Lê Tấn Tới trình bày cho biết, một số ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị quy định hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan, hạ sĩ quan phù hợp với tính chất là lực lượng vũ trang và tính chất đặc thù của từng lực lượng, đơn vị.

  Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, quy định về hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân Công an trong dự thảo Luật đã được nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng trên cơ sở thể chế hóa các quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu, cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; kế thừa quy định của Luật Công an nhân dân năm 2018 về hạn tuổi phục vụ cao nhất. Đồng thời, phù hợp quy định của Bộ luật Lao động về tuổi nghỉ hưu của người lao động… Trên cơ sở quy định hạn tuổi phục vụ cao nhất đối với mỗi cấp bậc hàm, Bộ trưởng Bộ Công an sẽ quy định hạn tuổi phục vụ đối với các chức vụ, chức danh cho phù hợp tính chất đặc thù của từng lực lượng, đơn vị và vị trí, địa bàn, lĩnh vực công tác đặc thù của mỗi cá nhân.
   

  Trung tướng Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân.
  Trung tướng Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân.
   
  Về một số ý kiến đề nghị quy định phù hợp và thống nhất với Bộ luật Lao động về lộ trình tăng tuổi; một số ý kiến đề nghị cân nhắc, giải trình làm rõ hơn quy định tăng ngay 2 tuổi.
   
  Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, để kịp thời điều chỉnh hạn tuổi phục vụ cao nhất phù hợp với tuổi nghỉ hưu chung của người lao động, nên dự thảo Luật quy định đối với trường hợp nam dưới 60, nữ dưới 55 sẽ tăng ngay 2 tuổi. Đối với nam trên 60, nữ trên 55 sẽ thực hiện theo lộ trình của Bộ luật Lao động cho thống nhất với quy định của Bộ luật Lao động, bảo đảm quyền lợi của sĩ quan, hạ sĩ quan, công an nhân dân. Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho bổ sung quy định hạn tuổi phục vụ cao nhất của nam sĩ quan quy định tại điểm đ và điểm e, nữ sĩ quan quy định tại điểm d và điểm đ, khoản 1 Điều 1 thực hiện theo lộ trình về tuổi nghỉ hưu đối với người lao động như quy định của Bộ luật Lao động và Chính phủ quy định chi tiết khoản này.

  .

  Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

  .