Thứ Sáu, 25/11/2022, 14:32 [GMT+7]

Tờ gấp pháp luật phổ biến Nghị định số 53 quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng

Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an trân trọng giới thiệu 12 Tờ gấp pháp luật phổ biến về Nghị định số 53/2022/NĐ-CP ngày 15/8/2022 quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng.

Xem nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./.

 

.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

.