Thứ Sáu, 11/11/2022, 10:10 [GMT+7]

Dự thảo một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong Công an nhân dân

Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo Thông tư quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu và chế độ chi tiêu tài chính đối với các hoạt động thể dục, thể thao trong Công an nhân dân để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các cầu thủ bóng đá có thành tích xuất sắc trong thi đấu.
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các cầu thủ bóng đá có thành tích xuất sắc trong thi đấu.

Cụ thể, dự thảo Thông tư này quy định về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao (sau đây gọi tắt là huấn luyện viên, vận động viên) trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu, bao gồm: Chế độ tiền lương, tiền hỗ trợ tập huấn, thi đấu; bảo hiểm xã hội; bảo hiểm y tế; bảo hiểm thất nghiệp; bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; bảo hiểm khi tập huấn, thi đấu ở nước ngoài; chế độ khi ốm đau, thai sản, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; chế độ chăm sóc và chữa trị chấn thương; bảo đảm học tập văn hóa, chính trị; chế độ dinh dưỡng đặc thù; tiền thưởng theo thành tích thi đấu.

Chế độ chi tiêu tài chính đối với các hoạt động thể dục, thể thao trong Công an nhân dân, bao gồm: Giải thi đấu thể thao (Đại hội, hội thao, giải thi đấu từng môn thể thao); Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân; Hoạt động giám sát, kiểm tra rèn luyện thể lực đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân; Hoạt động tuyển chọn huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao.

Theo đó, đối tượng áp dụng được quy định là huấn luyện viên, vận động viên được triệu tập theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền trong Công an nhân dân, gồm: Huấn luyện viên, vận động viên đội tuyển, đội tuyển trẻ, đội tuyển năng khiếu Bộ Công an đang hưởng lương từ ngân sách nhà nước; Huấn luyện viên, vận động viên đội tuyển, đội tuyển trẻ, đội tuyển năng khiếu Bộ Công an không hưởng lương từ ngân sách nhà nước; Huấn luyện viên, vận động viên đội tuyển Công an đơn vị trực thuộc Bộ Công an, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Tiểu ban chuyên môn, Ban Kiểm tra, Ban giám sát rèn luyện thể lực, Hội đồng tuyển chọn; giám sát thi đấu; trọng tài; thư ký; y tế; phục vụ và các lực lượng khác có liên quan đến công tác tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao trong Công an nhân dân; Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Dự thảo Thông tư cũng quy định mức chi đối với các hoạt động thể dục, thể thao trong Công an nhân dân. Trong đó, mức chi tiền ăn quy định thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, các Tiểu ban chuyên môn, trọng tài, giám sát thi đấu, thư ký trong thời gian làm nhiệm vụ thực tế tại các hoạt động thể dục, thể thao trong Công an nhân dân được hưởng mức tiền ăn: 200.000 đồng/người/ngày (bao gồm cả thời gian tối đa 02 ngày trước ngày thi đấu để làm công tác tổ chức, tập huấn trọng tài và 01 ngày sau khi kết thúc hoạt động).

Các đối tượng thuộc diện hưởng lương từ ngân sách nhà nước đã được đảm bảo chế độ chi tiền ăn theo quy định này sẽ không được thanh toán phụ cấp tiền lưu trú công tác phí theo quy định tại chế độ công tác phí hiện hành trong thời gian tham dự các hoạt động thể dục, thể thao. Đối với quan chức, trọng tài, giám sát người nước ngoài làm nhiệm vụ tại các hoạt động thể dục, thể thao trong Công an nhân dân có mời nước ngoài tham dự thì thực hiện theo thực tế nhưng không được vượt quá chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam theo quy định hiện hành.

Mức chi tiền bồi dưỡng làm nhiệm vụ đối với các đối tượng trong thời gian làm nhiệm vụ thực tế tại các hoạt động thể dục, thể thao trong Công an nhân dân (bao gồm cả hoạt động quốc tế có mời Công an, Cảnh sát các nước tham dự), quy định như sau:

- Hoạt động thể dục, thể thao do Bộ Công an tổ chức:

Thành viên Ban Chỉ đạo; thành viên Ban Tổ chức; Trưởng, Phó Trưởng các tiểu ban chuyên môn Ban Tổ chức: 120.000 đồng/người/ngày.

Thành viên các tiểu ban chuyên môn Ban Tổ chức: 100.000 đồng/người/ngày.

Giám sát thi đấu, trọng tài, thư ký: 85.000 đồng/người/buổi. Riêng, giám sát thi đấu, trọng tài môn bóng đá: 500.000 đồng/người/trận, môn bóng chuyền: 100.000 đồng/người/trận.

Thành viên Hội đồng tuyển chọn, giám sát kiểm tra rèn luyện thể lực: 60.000 đồng/người/ngày.

Bảo vệ, y tế, phục vụ và các lực lượng khác có liên quan đến công tác tổ chức: 50.000 đồng/người/buổi.

- Hoạt động thể dục, thể thao do Cụm thi đua, các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức:

Thành viên Ban Chỉ đạo; thành viên Ban Tổ chức; Trưởng, Phó Trưởng các tiểu ban chuyên môn Ban Tổ chức: 80.000 đồng/người/ngày.

Thành viên các tiểu ban chuyên môn Ban Tổ chức: 60.000 đồng/người/ngày.

Giám sát thi đấu, trọng tài, thư ký: 60.000 đồng/người/buổi. Riêng, giám sát thi đấu, trọng tài môn bóng đá: 300.000 đồng/người/trận, môn bóng chuyền 80.000 đồng/người/trận.

Thành viên Ban Kiểm tra rèn luyện thể lực: 60.000 đồng/người/ngày.

Bảo vệ, y tế, phục vụ và các lực lượng khác có liên quan đến công tác tổ chức: 45.000 đồng/người/buổi.

Toàn văn dự thảo Thông tư được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp trong thời gian 02 tháng kể từ ngày đăng (nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm). Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể xem toàn văn dự thảo và tham gia đóng góp ý kiến tại đây.


 

.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

.