Thứ Ba, 25/10/2022, 15:17 [GMT+7]

Việc quản lý ngành nghề kinh doanh quán hát karaoke được quy định như thế nào?

Tôi thấy, các quán hát karaoke, ngoài việc tiềm ẩn nguy cơ về cháy nổ (điển hình là những vụ cháy lớn xảy ra tại các quán karaoke gần đây), còn thường xuyên xảy ra các vụ va chạm, ẩu đả và sử dụng trái phép chất ma túy gây mất an ninh, trật tự. Bộ Công an cho tôi hỏi, hiện nay việc quản lý ngành nghề kinh doanh quán hát karaoke được quy định như thế nào?

Câu trả lời

Hiện nay việc cấp phép hoạt động kinh doanh và quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đối với ngành, nghề kinh doanh karaoke được quy định tại 02 Nghị định: Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, đầu tư kinh doanh có điều kiện; Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường.

Chính phủ giao cho Bộ Công an cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đối với ngành, nghề kinh doanh dịch vụ karaoke được quy định cụ thể tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP, cụ thể như sau:

- Tại điểm a khoản 21 Điều 3 Chương I: Quy định chung.

- Tại Điều 7 Chương II: Điều kiện về an ninh, trật tự.

- Tại Điều 19 và điểm a khoản 3 Điều 24 Chương IV: Hồ sơ, trình tự, thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ.

- Tại Điều 25, Điều 42 Chương V: Trách nhiệm của cơ sở kinh doanh.

.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

.