Thứ Ba, 01/11/2022, 09:25 [GMT+7]

Hội nghị tổng kết thi hành Luật Cảnh vệ năm 2017 trong Công an nhân dân

Sáng 26/10/2022, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết thi hành Luật Cảnh vệ năm 2017 trong Công an nhân dân (CAND). Trung tướng Lê Quốc Hùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, Công an các đơn vị, địa phương…

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, Luật Cảnh vệ năm 2017 là văn bản pháp lý cao nhất quy định về công tác cảnh vệ, là cơ sở xây dựng lực lượng Cảnh vệ chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật Nhà nước; phù hợp với tiến trình hội nhập quốc tế, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu tại Hội nghị.
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu tại Hội nghị.

Trình bày tóm tắt Báo cáo tổng kết thi hành Luật Cảnh vệ năm 2017, Thiếu tướng Trần Hải Quân, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Trưởng ban nghiên cứu tổng hợp đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Cảnh vệ, nêu rõ, theo Luật Cảnh vệ, lực lượng Cảnh vệ được tổ chức tại Bộ Công an và Bộ Quốc phòng, bao gồm cán bộ, chiến sỹ Cảnh vệ của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (Bộ Công an) và Cục Bảo vệ An ninh Quân đội (Bộ Quốc phòng). Cán bộ, chiến sỹ Cảnh vệ, đặc biệt là sỹ quan bảo vệ tiếp cận, được tuyển chọn kỹ lưỡng, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ…

Tư lệnh Trần Hải Quân trình bày tóm tắt Báo cáo tổng kết thi hành Luật Cảnh vệ năm 2017.
Tư lệnh Trần Hải Quân trình bày tóm tắt Báo cáo tổng kết thi hành Luật Cảnh vệ năm 2017.

Để bảo đảm điều kiện cho lực lượng Cảnh vệ thực hiện nhiệm vụ, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đã phối hợp đề xuất Chính phủ hoặc trực tiếp trao đổi, thống nhất giải quyết trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ nhằm tháo gỡ một số vướng mắc trong việc thực hiện chế độ chính sách, chế độ đặc thù cũng như kiện toàn tổ chức, bộ máy, bảo đảm biên chế, đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ cho lực lượng Cảnh vệ.

 
Sau khi Luật Cảnh vệ được ban hành, công tác tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện được tiến hành toàn diện, đồng bộ với nhiều hình thức phong phú, kết hợp chặt chẽ với công tác giáo dục, tổ chức học tập, quán triệt luật, nghị định, thông tư, quyết định của các cấp về công tác cảnh vệ. Để cụ thể hóa nội dung của Luật Cảnh vệ, Bộ Công an đã tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Cảnh vệ; đồng thời ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác cảnh vệ. Cụ thể, Bộ Công an đã tham mưu, chủ trì xây dựng báo cáo Chính phủ ban hành 1 Nghị định, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành 6 Thông tư để hướng dẫn thi hành, Bộ Quốc phòng ban hành 2 Thông tư để hướng dẫn thực hiện trong toàn quân.
 
Cùng với công tác xây dựng lực lượng, phát triển các mối quan hệ với các cơ quan, đơn vị trong nước, Bộ Công an cũng đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực cảnh vệ theo hướng củng cố, phát huy quan hệ với các đối tác truyền thống, đồng thời mở rộng quan hệ hợp tác với cơ quan an ninh, cảnh vệ của một số nước như Mỹ, Nga, Hàn Quốc… để trao đổi thông tin, kinh nghiệm và hỗ trợ nguồn nhân lực trong công tác cảnh vệ.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong thi hành Luật Cảnh vệ năm 2017.
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong thi hành Luật Cảnh vệ năm 2017.
Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Tư lệnh Trần Hải Quân trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thi hành Luật Cảnh vệ năm 2017.
Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Tư lệnh Trần Hải Quân trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thi hành Luật Cảnh vệ năm 2017.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe ý kiến tham luận của các đơn vị trong và ngoài lực lượng Công an với những nội dung sát với thực tế công tác cảnh vệ, những kiến nghị về các giải pháp giải quyết khó khăn, vướng mắc, thiếu sót trong thực tế thi hành Luật Cảnh vệ để bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện Luật Cảnh vệ trong bối cảnh tình hình mới.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cảm ơn các cơ quan, bộ, ban, ngành Trung ương và các đơn vị liên quan đã quan tâm, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an trong quá trình triển khai Luật Cảnh vệ và thời gian tới mong tiếp tục nhận được sự phối hợp trong công tác công an nói chung và công tác cảnh vệ nói riêng.
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng và các đại biểu dự Hội nghị.
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng và các đại biểu dự Hội nghị.

Nhấn mạnh việc sửa đổi, bổ sung Luật Cảnh vệ được đặt ra cấp thiết, đồng chí Thứ trưởng đề nghị các đơn vị trong CAND, trực tiếp là Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các quy định về biện pháp cảnh vệ, về quyền hạn của lực lượng Cảnh vệ…

Ghi nhận và biểu dương những thành tích xuất sắc đạt được trong thi hành Luật Cảnh vệ năm 2017, Bộ Công an đã trao Bằng khen tặng 22 tập thể và 23 cá nhân Công an các đơn vị, địa phương.

 

.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

.