Thứ Hai, 01/08/2022, 08:32 [GMT+7]

Văn bản quy phạm pháp luật liên quan công tác công an được ban hành và lấy ý kiến trong tháng 7/2022

Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2022; quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; chế độ trợ cấp đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân (CAND) tham gia kháng chiến chống Mỹ đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương; tiêu chuẩn bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh giảng dạy ở cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp trong CAND... là những nội dung trọng tâm liên quan công tác công an quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật ban hành và lấy ý kiến trong tháng 7/2022.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ban hành Quyết định về đặc xá năm 2022

Để được đặc xá, người đang chấp hành án phải đáp ứng được các điều kiện. Tiêu chí đầu tiên được xét đến là ý thức cải tạo tốt, được xếp loại từ khá trở lên; chấp hành án tù ít nhất 1/2 thời gian phạt hoặc 15 năm tù... Nếu những người này được giảm thời gian chấp hành án phạt tù thì thời gian đó không được tính là đã chấp hành.
Để được đặc xá, người đang chấp hành án phải đáp ứng được các điều kiện. Tiêu chí đầu tiên được xét đến là ý thức cải tạo tốt, được xếp loại từ khá trở lên; chấp hành án tù ít nhất 1/2 thời gian phạt hoặc 15 năm tù... Nếu những người này được giảm thời gian chấp hành án phạt tù thì thời gian đó không được tính là đã chấp hành.

Quyết định số 766/2022/QĐ-CTN về đặc xá năm 2022 do Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành, quyết định đặc xá tha tù trước thời hạn cho người bị kết án phạt tù có thời hạn và tù chung thân nhân dịp Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/2022).

Thời gian đã chấp hành án phạt tù để xét đặc xá tính đến ngày 31/8/2022. Đối tượng đặc xá bao gồm: Người đang chấp hành án phạt tù có thời hạn; người bị kết án tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn; người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù.

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Quảng Trị kiểm tra tình trạng xả khói bụi tại một doanh nghiệp khai thác đá trên địa bàn tỉnh.
Lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Quảng Trị kiểm tra tình trạng xả khói bụi tại một doanh nghiệp khai thác đá trên địa bàn tỉnh.

Chính phủ ban hành Nghị định số 45/2022/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 25/8/2022, quy định hộ gia đình, cá nhân không phân loại chất thải rắn sinh hoạt và không sử dụng bao bì chứa chất thải rắn sinh hoạt theo quy định có thể bị phạt tiền từ 500.000 - 1.000.000 đồng. Nghị định cũng quy định các mức xử phạt cụ thể đối với hành vi rò rỉ, thải hóa chất độc vào môi trường đất, nước; vi phạm các quy định về đưa chất thải vào lãnh thổ Việt Nam; hành vi cản trở hoạt động quản lý nhà nước, thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường…

Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của lực lượng CAND trong lĩnh vực bảo vệ môi trường được quy định tại Điều 57 Nghị định này. Về phân định cụ thể thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường của lực lượng Công an nhân dân, Nghị định quy định cụ thể tại điểm c Khoản 1 Điều 68. 

Lấy ý kiến về quy định chế độ trợ cấp đối với cán bộ, chiến sĩ CAND tham gia kháng chiến chống Mỹ đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương

Bộ Công an dự thảo quy định chế độ trợ cấp hằng tháng và chế độ trợ cấp một lần đối với cán bộ, chiến sĩ CAND tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong CAND đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương.
Bộ Công an dự thảo quy định chế độ trợ cấp hằng tháng và chế độ trợ cấp một lần đối với cán bộ, chiến sĩ CAND tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong CAND đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương.

Dự thảo Thông tư quy định về thực hiện chế độ trợ cấp đối với cán bộ, chiến sĩ CAND tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong CAND đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định đối tượng áp dụng bao gồm: Cán bộ, chiến sĩ CAND tham gia kháng chiến chống Mỹ từ ngày 30/4/1975 trở về trước, có dưới 20 năm công tác trong CAND đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương thuộc các trường hợp quy định tại Điều 2 và khoản 1 Điều 8 Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg; Các đơn vị trực thuộc Bộ, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ CAND; Các trường hợp quy định tại Điều 3 Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg không thuộc đối tượng áp dụng thực hiện Thông tư này.

Dự thảo Thông tư quy định mức chi kinh phí tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp trong CAND

Đoàn nhạc Cảnh sát Việt Nam biểu diễn tại Chương trình hòa nhạc của Cảnh sát các nước ASEAN+ 2022.
Đoàn nhạc Cảnh sát Việt Nam biểu diễn tại Chương trình hòa nhạc của Cảnh sát các nước ASEAN+ 2022.

Theo đó, dự thảo Thông tư quy định các mức chi phục vụ cho tổ chức các hoạt động biểu diễn của các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp trong CAND, gồm: các Nhà hát trong CAND; Đoàn Nghi lễ CAND. Áp dụng đối với sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, công nhân Công an, lao động hợp đồng, cán bộ tạm tuyển (diễn viên) hoạt động tại các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp trong CAND và các tập thể, cá nhân liên quan đến hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp của lực lượng CAND.

Các nội dung chi được quy định gồm: Bồi dưỡng tập luyện, biểu diễn; chi trả kinh phí nhuận bút, thù lao cho hoạt động sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác; các khoản chi khác...

Quy định về bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh giảng dạy ở cơ sở giáo dục trong CAND đang được Bộ Công an lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân

Điều 17 dự thảo Thông tư quy định cụ thể các trường hợp bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh giảng dạy trong CAND.
 Điều 17 dự thảo Thông tư quy định cụ thể các trường hợp bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh giảng dạy trong CAND.

Dự thảo Thông tư quy định công tác bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh giảng dạy phải đảm bảo công khai, dân chủ, giữ vững đoàn kết nội bộ, phát huy trách nhiệm của lãnh đạo đơn vị và của Hội đồng chức danh giảng dạy các cấp. Người được bổ nhiệm chức danh giảng dạy phải đảm bảo tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh giảng dạy.

Đảm bảo sự ổn định, kế thừa và phát triển của từng chức danh phù hợp với yêu cầu phát triển, quy mô của từng đơn vị và nhà trường. Trường hợp giảng dạy ở nhiều cấp đào tạo khác nhau thì bổ nhiệm chức danh theo cấp đào tạo cao nhất hoặc giảng dạy ở cấp đào tạo nào thì bổ nhiệm chức danh ở cấp đào tạo đó.

Dự thảo Thông tư hướng dẫn kiểm tra việc chấp hành pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm

Lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường thực hiện nhiệm vụ kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm.
Lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường thực hiện nhiệm vụ kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm.

Bộ Công an đang lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện trình tự, thủ tục kiểm tra việc chấp hành pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm; kiểm tra phương tiện, đồ vật, địa điểm có liên quan đến tội phạm, vi phạm hành chính về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm. Trong đó, trách nhiệm của cơ quan, cán bộ tiến hành kiểm tra quy định khi phát hiện có dấu hiệu hoạt động phạm tội; dấu hiệu vi phạm pháp luật có liên quan đến tội phạm về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm; có tố giác, tin báo về tội phạm hoặc có tin báo, phản ánh về vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm, cơ quan, đơn vị CAND được giao nhiệm vụ, thẩm quyền phải tiến hành các biện pháp theo quy định của pháp luật để xác định có hay không có dấu hiệu của tội phạm, hành vi phạm tội, hành vi vi phạm hành chính và chủ động, kịp thời đấu tranh, ngăn chặn, xử lý.

Người quyết định kiểm tra phải xem xét đầy đủ căn cứ theo quy định của pháp luật khi ra quyết định kiểm tra; chịu trách nhiệm về quyết định của mình trước pháp luật và lãnh đạo cấp trên...

 

.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

.