Thứ Tư, 22/06/2022, 10:25 [GMT+7]

Dự thảo Thông tư quy định về quản lý hoạt động cảng, bến thủy nội địa của lực lượng Công an nhân dân

Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo Thông tư quy định về quản lý hoạt động cảng, bến thủy nội địa của lực lượng Công an nhân dân (CAND) để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.
 
Lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy ra quân thực hiện cao điểm.
Lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy ra quân thực hiện cao điểm. 

Dự thảo Thông tư gồm 03 chương 19 điều, quy định nguyên tắc, nội dung, quy định về đầu tư xây dựng và hoạt động, thẩm quyền, hồ sơ, trình tự thủ tục công bố, công bố lại, gia hạn, đóng, tạm dừng hoạt động cảng, bến thủy nội địa của lực lượng CAND; trách nhiệm của cơ quan, đơn vị quản lý cảng, bến thủy và hoạt động của người, phương tiện trong khu vực cảng, bến thủy CAND.

Theo đó, nguyên tắc quản lý hoạt động cảng, bến thủy CAND phải tuân thủ quy định tại Thông tư này và các quy định khác của pháp luật có liên quan; bảo đảm đúng mục đích, yêu cầu, an toàn và hiệu quả. Từng bước hiện đại hóa, áp dụng khoa học, kỹ thuật nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt động cảng, bến thủy nội địa CAND.

Đối với việc đầu tư, xây dựng và điều kiện hoạt động cảng, bến thủy CAND, Điều 7 dự thảo Thông tư quy định cụ thể việc đầu tư, xây dựng, phân cấp, ủy quyền đầu tư, xây dựng cảng, bến thủy CAND được thực hiện theo Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, các văn bản chi tiết, hướng dẫn thi hành luật và các thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về đầu tư xây dựng trong CAND.

Bên cạnh đó, đầu tư xây dựng cảng, bến thủy phải phù hợp với quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa, phòng cháy và chữa cháy, bảo vệ môi trường; tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn ngành Công an, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên tuyến, địa bàn và các quy định khác tại Thông tư này. Cảng, bến thủy hoạt động phải được cấp có thẩm quyền công bố hoạt động, ban hành nội quy hoạt động cảng, bến thủy CAND theo quy định.

Ngoài ra, dự thảo Thông tư ban hành kèm theo các biểu mẫu sử dụng trong công tác quản lý cảng, bến thủy CAND, gồm: Tờ khai đề nghị công bố, công bố lại, gia hạn hoạt động cảng, bến thủy CAND (Mẫu số 01); Quyết định về việc (công bố, công bố lại, gia hạn, đóng, tạm dừng, ban hành nội quy) cảng, bến thủy CAND (Mẫu số 02); Sổ theo dõi quản lý hoạt động cảng, bến thủy CAND (Mẫu số 03). Công an các đơn vị, địa phương có trách nhiệm tổ chức in ấn, quản lý, sử dụng các biểu mẫu quy định tại khoản 1 Điều 6 dự thảo Thông tư...

Toàn văn dự thảo Thông tư được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp trong thời gian 02 tháng kể từ ngày đăng (nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm). Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể xem toàn văn dự thảo và tham gia đóng góp ý kiến tại đây.

.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

.