Thứ Sáu, 22/04/2022, 14:47 [GMT+7]

Dự thảo Thông tư quy định công tác của Giáo viên chủ nhiệm ở trường giáo dưỡng

Dự thảo Thông tư quy định công tác của Giáo viên chủ nhiệm ở trường giáo dưỡng được Bộ Công an hoàn thành soạn thảo, nhằm cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về mục đích quản lý, giáo dục, đối xử nhân đạo đối với người bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng.
Giáo viên chủ nhiệm trong khi làm nhiệm vụ có quyền được áp dụng các biện pháp chuyên môn theo quy định của pháp luật và của Bộ Công an để quản lý, giáo dục học sinh.
Giáo viên chủ nhiệm trong khi làm nhiệm vụ có quyền được áp dụng các biện pháp chuyên môn theo quy định của pháp luật và của Bộ Công an để quản lý, giáo dục học sinh

Theo đó, Dự thảo nêu cụ thể tiêu chuẩn Giáo viên chủ nhiệm ở trường giáo dưỡng phải là người có phẩm chất chính trị tốt, nắm vững đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hiểu biết chuyên môn nghiệp vụ. Tốt nghiệp trung cấp trở lên thuộc một trong các trường Cảnh sát, An ninh hoặc các ngành khác. Trường hợp tốt nghiệp các trường ngoài Công an nhân dân thì phải qua bồi dưỡng nghiệp vụ Công an theo quy định.

Dự thảo cũng nêu rõ những hành vi bị nghiêm cấm đối với Giáo viên chủ nhiệm trường giáo dưỡng như sau:

- Vay, mượn, xin, mua, bán, trao đổi hoặc nhận tiền, quà biếu của học sinh và thân nhân của họ dưới bất kỳ hình thức nào.

- Tự ý tiếp xúc, quan hệ với thân nhân của học sinh nhằm mục đích cá nhân. Trường hợp tiếp xúc với thân nhân học sinh để phối hợp quản lý, giáo dục học sinh thì phải được sự đồng ý của Hiệu trưởng trường giáo dưỡng và phải tiếp xúc tại nhà thăm gặp.

- Cho học sinh sử dụng các phương tiện thông tin liên lạc trái quy định, cho học sinh tàng trữ, sử dụng đồ vật cấm.

- Có lời nói, hành vi xâm phạm thân thể, sức khỏe, tính mạng, xúc phạm danh dự, phân biệt đối xử, đánh đập, trù dập học sinh; tiết lộ bí mật đời tư của học sinh không đúng quy định.

- Làm sai lệch hồ sơ, tài liệu liên quan đến học sinh; sử dụng học sinh để thực hiện mục đích cá nhân.

Ngoài ra, Giáo viên chủ nhiệm có nhiệm vụ tham gia xây dựng kế hoạch và tổ chức cho học sinh lao động, học nghề phù hợp với độ tuổi, sức khỏe.

Tuyên truyền, giáo dục học sinh nâng cao ý thức chấp hành các quy định về an toàn, vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường, các quy định khác có liên quan; hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng, bảo quản đồ vật, tư trang, phương tiện, dụng cụ bảo hộ lao động của học sinh.

Đề xuất định lượng, mức ăn thêm phù hợp cho học sinh khi tham gia lao động theo quy định; đề xuất khen thưởng học sinh có thành tích trong học tập, lao động hoặc có sáng kiến cải tiến kỹ thuật.

Quản lý, sử dụng có hiệu quả các loại tài sản, trang thiết bị, phương tiện được giao và kết quả lao động theo quy định; chủ động, phối hợp với cán bộ có trách nhiệm thực hiện việc hướng nghiệp, dạy nghề cho học sinh; tổ chức tăng gia sản xuất để cải thiện đời sống cho học sinh khi được Hiệu trưởng trường giáo dưỡng đồng ý...

Toàn văn dự thảo Thông tư được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp trong thời gian 02 tháng kể từ ngày đăng (chi tiết theo file đính kèm). Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể xem toàn văn dự thảo và tham gia đóng góp ý kiến tại đây.

.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

.