Thứ Ba, 31/05/2022, 08:05 [GMT+7]

Hiện nay có bao nhiêu loại ma tuý đã thâm nhập và được sử dụng trái phép ở Việt Nam?

Hiện nay, tệ nạn ma tuý đang ngày càng phức tạp, gây ra những hệ luỵ khôn lường cho xã hội, đặc biệt là giới trẻ. Trên thực tế, ngày càng có nhiều loại ma tuý mới len lỏi vào đời sống, nhất là trường học. Về vấn đề này, Bộ Công an cho tôi hỏi một số nội dung sau:

- Hiện nay có bao nhiêu loại ma tuý đã thâm nhập và được sử dụng trái phép ở Việt Nam?

- Các biện pháp phòng, chống ma tuý trong trường học và ngoài xã hội gồm những biện pháp phổ biến nào?

Câu trả lời

I. Hiện nay có 03 loại ma tuý đã thâm nhập và được một số đối tượng sử dụng trái phép ở Việt Nam, đó là:

1. Ma tuý có nguồn tự nhiên, phổ biến là: Thuốc phiện (bao gồm: nhựa, quả cây thuốc phiện); cần sa (bao gồm: lá, rễ, thân, cành, hoa, quả và nhựa của cây cần cần sa); lá khát (lá cây Catha edulis); …

2. Ma tuý bán tổng hợp, phổ biến là: Heroine; Cocaine; Morphine;…

3. Ma tuý tổng hợp, phổ biến là: Ma tuý đá (MDMA, Amphetamine, Methamphetamine); Ketamine; “Nước biển” (GHB);…

II. Các biện pháp phòng, chống ma tuý trong trường học và ngoài xã hội gồm 02 biện pháp:

1. Biện pháp phòng ngừa: Thể hiện dưới nhiều hình thức như:

- Triển khai phổ biến, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống ma tuý. 

- Tổ chức mít tinh, phát động phong trào toàn dân đoàn kết phòng, chống ma tuý; tổ chức cuộc thi tìm hiểu về tác hại của ma tuý, các quy định của pháp luật về phòng, chống ma tuý; tổ chức các biện pháp tuyên truyền phòng, chống ma tuý trực quan như: Băng rôn, khẩu hiệu đặt ở trong trường học, các vị trí công cộng ngoài xã hội; xây dựng và biên soạn các giáo trình, học liệu về phòng, chống ma tuý đối với từng đối tượng;…

- Xây dựng, triển khai thực hiện mô hình cai nghiện tự nguyện.

2. Biện pháp đấu tranh, trấn áp:

- Tổ chức hoạt động tố giác tội phạm.

- Cai nghiện bắt buộc.

- Xử phạt hành chính.

- Khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử tội phạm về ma tuý.

.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

.