Thứ Tư, 04/12/2019, 09:25 [GMT+7]

Đối thoại thấu đáo, giải quyết dứt điểm khiếu nại, tố cáo tại cơ sở

(Congannghean.vn)-Năm 2019, công tác tiếp công dân được ghi nhận có chuyển biến tích cực, từ người đứng đầu cấp tỉnh đến cấp huyện, xã. Tuy nhiên, để hạn chế các vụ việc khiếu nại, tố cáo (KN,TC) phức tạp, kéo dài, yêu cầu đặt ra là cần đối thoại thấu đáo với công dân, giải quyết đến tận cùng vấn đề; đồng thời làm tốt việc tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư.

Ông Phan Đức Đồng, Bí thư Thành ủy Vinh chủ trì buổi tiếp dân định kỳ
Ông Phan Đức Đồng, Bí thư Thành ủy Vinh chủ trì buổi tiếp dân định kỳ

Năm 2019, các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trên địa bàn toàn tỉnh đã tiếp 6.794 lượt công dân đến KN,TC và kiến nghị, phản ánh; tăng 12,8% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, số lượt tiếp dân ở cấp tỉnh tăng 28,2%, cấp huyện tăng 12,6% và các ngành giảm 10,9%.

Theo đó, nhờ sự vào cuộc kịp thời của các cấp, ngành trong lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp giải quyết KN,TC của công dân ngay khi mới phát sinh tại cơ sở đã góp phần hạn chế bức xúc trong nhân dân. Tuy nhiên, điều đáng lưu tâm là tổng số đơn thư KN,TC kiến nghị phản ánh, tranh chấp đất đai phát sinh trên địa bàn toàn tỉnh trong năm 2019 là 7.388 đơn, tăng 1,7%  so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, khiếu nại 749 đơn, tăng 4,9%; tố cáo 433 đơn, giảm 4,2%; kiến nghị, phản ánh, tranh chấp đất đai 6.206 đơn, tăng 1,7%. Tổng số vụ việc thuộc thẩm quyền của các cơ quan quản lý hành chính Nhà nước các cấp là 375 vụ việc, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm 2018, gồm: Khiếu nại 239 vụ việc (tăng 18,9%); tố cáo 136 vụ việc (tăng 12,4%). Đến nay, các cấp, các ngành đã giải quyết được 361/375 vụ việc, đạt 96,3%.

Qua công tác giải quyết KN,TC, tỉnh đã phát hiện sai phạm và kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 684 triệu đồng và 1.580 m2 đất, trả lại cho công dân 668 triệu đồng và 1.113 m2 đất; đã thu hồi về ngân sách Nhà nước 500 triệu đồng, trả lại cho công dân 578 triệu đồng. Về kiến nghị xử lý hành chính, tỉnh đề nghị các cấp có thẩm quyền kỷ luật hành chính 20 cá nhân có sai phạm, đã xử lý 13 cá nhân, bảo vệ quyền lợi cho 19 người. Trong năm, tỉnh đã tổ chức 116 cuộc thanh, kiểm tra, trong đó, kiểm điểm rút kinh nghiệm 168 tổ chức, 629 cá nhân. Có 200 đơn vị được thanh, kiểm tra trách nhiệm, trong đó, tổ chức kiểm điểm 90 tổ chức, 429 cá nhân.

Tại phiên họp chuyên đề tháng 11/2019 của UBND tỉnh, theo đánh giá, công tác tiếp công dân năm 2019 được ghi nhận có chuyển biến tích cực, từ người đứng đầu cấp tỉnh đến cấp huyện, xã. Tuy nhiên, tỉ lệ số vụ việc KN,TC sai còn cao, cụ thể: 138/230 vụ việc khiếu nại sai (chiếm 60%), 80/131 vụ việc tố cáo sai (chiếm 61,1%). Không chỉ phản ánh trình độ nhận thức của một bộ phận công dân, những con số đáng lưu tâm này còn cho thấy hạn chế trong việc thực hiện trách nhiệm của cán bộ liên quan trong cách thức tiếp dân cũng như công tác tuyên truyền, tiếp nhận, phân loại đơn, thư KN,TC. Tình trạng KN,TC sai, kéo dài không chỉ gây tốn kém, lãng phí nguồn lực mà còn tác động xấu đến hiệu quả điều hành của Nhà nước cũng như sự phát triển của xã hội.

Bên cạnh đó, công tác tiếp công dân, giải quyết KN,TC thời gian qua vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về công tác trên của một số ngành, địa phương còn chậm, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào việc theo dõi, khai thác, sử dụng các thông tin, dữ liệu về tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết KN,TC chưa đáp ứng yêu cầu.

Trước thực tế trên, Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, về ứng dụng công nghệ thông tin, phải có phần mềm quản lý đơn thư, quản lý công tác tiếp dân, giải quyết KN,TC đảm bảo đồng bộ, hiệu quả, kết nối trên toàn tỉnh. Ngoài ra, để hạn chế tình trạng KN,TC sai, phức tạp, kéo dài, khi giải quyết KN,TC ở cấp cơ sở, cần đối thoại thấu đáo với công dân, giải quyết đến tận cùng vấn đề; đồng thời làm tốt việc tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư. Đối với vụ việc đã được các cấp có thẩm quyền giải quyết đúng quy định, cần có thông báo từ chối tiếp, giải quyết đơn thư của công dân. Liên quan đến tình trạng vi phạm thời gian giải quyết KN,TC tại một số sở, ngành cấp tỉnh, cần chấn chỉnh theo quy định của UBND tỉnh.

Trong thời gian tới, để thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết KN,TC, các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục kiểm tra, rà soát, tham mưu giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài; giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc mới phát sinh từ cơ sở, không để xảy ra bức xúc, bất bình trong nhân dân, không để các vụ việc tồn đọng, kéo dài. Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền chính sách pháp luật về tiếp công dân, KN,TC.

Liên quan đến đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân, giải quyết KN,TC ở các cấp, ngành, cần thường xuyên tập huấn, nâng cao nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu giải quyết nhiệm vụ. Một yêu cầu quan trọng khác là làm tốt công tác đối thoại, hòa giải cơ sở, nhất là đối với những nơi tiềm ẩn phát sinh đơn thư trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư các công trình, dự án…

.

Thùy Dương

.