Thứ Bảy, 21/11/2020, 09:20 [GMT+7]

Nhiều giải pháp đẩy mạnh công tác thi hành án dân sự

(Congannghean.vn)-Có thể khẳng định, công tác thi hành án dân sự (THADS) giữ vai trò quan trọng trong hoạt động của bộ máy Nhà nước nói chung và hoạt động tư pháp nói riêng. Xác định rõ điều đó, thời gian qua, các cơ quan THADS đã có nhiều đổi mới trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ và triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm giải quyết dứt điểm, đúng pháp luật nhiều vụ việc, đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả cao.
Trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp và THADS
Trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp và THADS
Năm 2020 là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp, trong điều kiện số lượng tiền thụ lý mới tăng cao so với cùng kỳ (tăng 53.757.628.000 đồng, tương ứng 7%), dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, các cơ quan THADS trong tỉnh đã triển khai kịp thời, toàn diện, đồng bộ nhiều giải pháp với tinh thần quyết liệt, quyết tâm cao. Nhờ vậy, công tác THADS trên địa bàn đã đạt được nhiều kết quả quan trọng Trong đó, các cơ quan THADS tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu lãnh đạo theo dõi, chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong giải quyết án, tập trung tổ chức thi hành án, xác minh, phân loại án đúng quy định. Đặc biệt, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý Nhà nước về THADS khá toàn diện từ xây dựng chương trình kế hoạch, phát động phong trào thi đua, chỉ đạo các vụ việc trọng điểm, phức tạp, kéo dài, tiếp dân giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và duy trì hoạt động của Ban chỉ đạo THADS hai cấp… 
 
Bên cạnh đó, công tác phối hợp trong THADS tiếp tục được tăng cường theo hướng kịp thời, chặt chẽ và khá đồng bộ từ cấp tỉnh đến cấp huyện, nhất là việc ký kết quy chế phối hợp với cơ quan tài nguyên môi trường cơ bản hoàn thành và duy trì việc thực hiện các quy chế liên ngành, hai ngành, phường xã. Đặc biệt, cơ quan THADS đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng trong việc đôn đốc, xác minh và bảo vệ cưỡng chế thi hành án, đảm bảo an toàn, hiệu quả; đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp cản trở, chống đối, cố ý chây ỳ, không chấp hành án theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, tăng cường kỷ kuật, kỷ cương hành chính, nhất là kiểm tra, kết luận và xử lý nghiêm các vi phạm. Tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ quan THADS, triển khai đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của công chức, người lao động, nhất là các cá nhân, tổ chức có liên quan đến công tác THADS trên địa bàn.
 
Với việc triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, năm 2020, toàn tỉnh đã thi hành xong 14.186 việc/404.438.921.000 đồng,  đạt tỉ lệ 83,4% về việc và 40,5% về tiền, so với chỉ tiêu được giao vượt 3,4% về việc, 2,5% về tiền; theo dõi 100% bản án, quyết định hành chính được giao; kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đạt 100%; các chỉ tiêu khác cũng đều đạt và vượt chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. 
 
Trong thời gian tới, để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác THADS, yêu cầu đặt ra trước hết đó là các cơ quan THADS cần tiếp tục thực hiện tốt theo Nghị quyết số 96/2019/QH14 của Quốc hội, Chỉ thị 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác THADS và Nghị quyết 31/NQ-BCS của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm THADS, thi hành án hành chính giai đoạn 2018 - 2021. Đẩy mạnh THADS ngay từ đầu năm, trong đó xác định quý I/2020 là khoảng thời gian trọng tâm để tổ chức thi hành án. Tập trung giải quyết triệt để đơn, thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đúng thời hạn, đúng trình tự, thủ tục và nội dung theo quy định, hạn chế mức thấp nhất các khiếu nại vượt cấp, làm phức tạp tình hình.
 
Các cơ quan THADS cần xác định rõ công tác THADS là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, vì thế đòi hỏi sự vào cuộc của các cấp, ngành và sự phối hợp của chính quyền, địa phương các cấp. Bên cạnh đó, chú trọng công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác THADS, đặc biệt là trong việc giải quyết các vụ việc khó khăn, vướng mắc, kéo dài. Ngoài ra, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính trong hoạt động THADS; đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về THADS, đặc biệt công tác giải thích, vận động từ lực lượng chấp hành viên để tranh thủ sự ủng hộ của các cấp, ngành và nhân dân. 
.

Ngọc Anh