Thứ Sáu, 13/11/2020, 14:30 [GMT+7]

Nhiều doanh nghiệp bị xử phạt hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường

(Congannghean.vn)-Qua công tác thanh, kiểm tra, từ đầu năm đến nay, Thanh tra Sở Tài Nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh đã ban hành 20 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường, đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản... với tổng số tiền hơn 825 triệu đồng.
Thanh tra Sở TN&MT xử phạt 62 triệu đồng đối với Dự án đầu tư xây dựng      khu đô thị mới Tây Đại lộ Xô viết Nghệ Tĩnh (tại xã Nghi Phú, TP Vinh            do Công ty CP xây dựng số 9 làm chủ đầu tư)
Thanh tra Sở TN&MT xử phạt 62 triệu đồng đối với Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới Tây Đại lộ Xô viết Nghệ Tĩnh (tại xã Nghi Phú, TP Vinh do Công ty CP xây dựng số 9 làm chủ đầu tư)
Thanh tra Sở TN&MT tỉnh Nghệ   An cho biết, tính đến tháng 11/2020, đơn vị này đã thực hiện 14 cuộc thanh tra chuyên ngành đối với 35 tổ chức, trong đó có 10 cuộc thanh tra chấp hành pháp luật (lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước...) đối với 31 tổ chức và 4 cuộc thanh tra trách nhiệm quản lý Nhà nước đối với 4 tổ chức. Bên cạnh đó, thực hiện việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra đối với các tổ chức đã được thanh tra tại 41 đơn vị.
 
Ngoài ra, do đại dịch COVID-19, Chánh Thanh tra Sở đã ban hành các quyết định hủy bỏ hoặc không tiến hành 4 cuộc thanh tra (1 cuộc hủy bỏ toàn bộ, 3 cuộc hủy bỏ một phần) chấp hành pháp luật về TN&MT đối với 17 tổ chức kinh doanh trên địa bàn tỉnh.
 
Nhìn chung, việc triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra luôn tuân thủ theo quy định; đúng phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Qua công tác thanh tra, đã kịp thời phát hiện, nhắc nhở, chấn chỉnh, hướng dẫn các đơn vị được thanh tra khắc phục tồn tại, đồng thời giúp cho các đơn vị được thanh tra hiểu rõ hơn về các quy định của pháp luật trong lĩnh vực hoạt động, nhằm chấp hành đúng các quy định của pháp luật.
 
Theo đó, trong 11 tháng của năm 2020, Chánh Thanh tra Sở TN&MT tỉnh Nghệ An đã ban hành 20 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 20 tổ chức có hoạt động trong lĩnh vực môi trường, đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản với tổng số tiền hơn 825 triệu đồng (môi trường hơn 130 triệu đồng; đất đai gần 90 triệu đồng; tài nguyên nước 80 triệu đồng; khoáng sản gần 100 triệu đồng; áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với 1 tổ chức: Buộc nộp lại số bất lợi hợp pháp do thực hiện hành vi vi phạm hành chính do khai thác vật liệu xây dựng thông thường, không sử dụng vật liệu nổ công nghiệp ra ngoài ranh giới được phép khai thác với số tiền gần 430 triệu đồng).
 
Từ đầu năm đến nay, Sở TN&MT tỉnh Nghệ An đã tiếp 82 lượt người tại trụ sở. Trong đó, có 71 lượt người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và hỏi chính sách pháp luật liên quan đến TN&MT, 11 lượt người qua đường dây nóng của Thanh tra Sở. Tiếp nhận, phân loại và xử lý 222 đơn, trong đó 61 đơn khiếu nại; 116 đơn kiến nghị, phản ánh; 15 đơn tranh chấp; 30 đơn tố cáo.
 
Hướng dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết 23 trường hợp;  chuyển 68 đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết; lưu theo dõi 70 đơn thư. Từ đầu năm 2020 đến nay, Thanh tra Sở đã chủ trì kiểm tra, xác minh, tham mưu UBND tỉnh Nghệ An hướng giải quyết 61 vụ việc. Nhìn chung, công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo luôn kịp thời, đúng thời gian quy định, dứt điểm, không có đơn thư tồn đọng.
 
Ông Phan Duy Hùng, Chánh Thanh tra Sở TN&MT tỉnh Nghệ An cho biết, mặc dù năm nay chịu sự ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19, có nhiều kế hoạch thanh tra đã phải hủy bỏ, thế nhưng, thanh tra Sở đã nỗ lực hết sức để hoàn thành kế hoạch được giao trong năm, góp phần siết chặt công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực TN&MT.
.

Đ. Thắng

.