Thứ Năm, 17/09/2020, 08:17 [GMT+7]

Cần sớm gỡ khó cho một hợp tác xã

(Congannghean.vn)-Theo ông Nguyễn Sỹ Bình, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ tổng hợp xã Thanh Thủy (sau đây gọi tắt là HTX), huyện Thanh Chương thì loại đất mà HTX của ông đang thuê để ươm cây giống lâm nghiệp là đất nông nghiệp khác và được miễn tiền thuê đất. Tuy nhiên, Cục thuế Nghệ An lại áp đất của HTX vào đất sản xuất kinh doanh để thực hiện miễn giảm thuế là không đúng với các văn bản pháp luật hiện hành.
Khu đất HTX Thanh Thủy thuê của UBND tỉnh                             đang làm vườn ươm cây giống lâm nghiệp
Khu đất HTX Thanh Thủy thuê của UBND tỉnh đang làm vườn ươm cây giống lâm nghiệp
Theo trình bày của ông Nguyễn Sỹ Bình, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc HTX: Trước đó, vào ngày 19/4/2019, UBND tỉnh Nghệ An có Quyết định số 216/QĐ-UBND cho HTX thuê 5.987,1 m2 đất để sử dụng vào mục đích nông nghiệp khác (xây dựng vườn ươm cây giống nông - lâm nghiệp gồm cây keo, cây chè giống) để phục vụ nhân dân trên địa bàn có nguồn giống đảm bảo chất lượng, giá cả ổn định tăng thu nhập cho người dân. 
 
Tiếp đó, ngày 11/12/2019, HTX đã làm việc với Cục Thuế Nghệ An về việc miễn giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước nhưng vẫn chưa được sự thống nhất trong việc miễn giảm tiền thuê đất cho HTX. Cụ thể, ngày 18/12/2019, Chi Cục Thuế Nghệ An có Công văn số 5186/CT-HKDTK về việc miễn, giảm tiền thuê đất của HTX Dịch vụ tổng hợp Thanh Thủy được áp dụng căn cứ quy định tại điểm d, khoản 3, Điều 19, Nghị định số 46/2014/NĐ-CP (miễn mười lăm (15) năm đối với dự án thuộc danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư được đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; dự án thuộc danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư được đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn) và điểm a, khoản 1, Điều 20, Nghị định 46/2014/NĐ-CP của Chính phủ (HTX thuê đất để sử dụng làm mặt bằng sản xuất kinh doanh được giảm 50% tiền thuê đất). 
 
Với việc áp dụng căn cứ trên, HTX không đồng ý và cho rằng, tại điểm g, Khoản 1, Điều 19, Nghị định 46/NĐ-CP quy định “Hợp tác xã nông nghiệp sử dụng đất làm mặt bằng xây dựng trụ sở hợp tác xã, sân phơi, nhà kho; xây dựng các cơ sở dịch vụ trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối”. Nếu áp dụng điều này, HTX sẽ được miễn tiền cả thời gian thuê đất.
 
Ngoài ra, HTX cũng cho rằng, theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP quy định đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định tại Khoản 2, Điều 15 và Điều 16 Luật Đầu tư thì HTX thuộc diện: “Sản xuất, nhân lai tạo giống cây trồng, giống vật nuôi, giống cây lâm nghiệp, giống thủy sản”. Hiện, vườn ươm cây nông - lâm nghiệp của HTX trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp cho nhân dân trên địa bàn, vậy theo quy định thì HTX được miễn tiền thuê đất theo  quy định.
 
Ông Nguyễn Sỹ Bình cho rằng, ngành Thuế lại áp đất của HTX thuê vào đất kinh doanh là sai cả nội dung dự án và quyết định phê duyệt của UBND tỉnh, vì đất thuê là đất nông nghiệp khác chứ không phải đất kinh doanh (cái này nó nằm vào quy hoạch của huyện và tỉnh đã phê duyệt). Chỉ có đất kinh doanh  mới được sử dụng cho thuê mặt bằng kinh doanh chứ đất nông nghiệp không được cho thuê để kinh doanh. Hơn nữa trong hồ sơ dự án và các quyết định được phê duyệt đều ghi rõ thuê đất để làm vườn ươm cây giống nông lâm nghiệp không có thuê đất để làm mặt bằng sản xuất kinh doanh.
 
Ngoài ra, trong hồ sơ xin thuê đất của HTX và các quyết định chấp thuận của tỉnh không có việc thuê đất làm mặt bằng kinh doanh, vậy vì sao Cục Thuế Nghệ An lại áp dụng để tính tiền thuê đất? Do vậy, HTX đặt câu hỏi, UBND tỉnh cho thuê đất nông nghiệp khác nhưng Cục Thuế lại áp vào đất sản xuất kinh doanh thì có đúng Luật Đất đai hay không? Đất nông nghiệp khác có được làm mặt bằng để sản xuất kinh doanh không? Cục Thuế có được quyền chuyển đổi quy hoạch và mục đích sử dụng thửa đất của HTX đang thuê hay không? Những câu hỏi trên, chúng tôi mong rằng Cục Thuế Nghệ An sớm có câu trả lời thỏa đáng cho HTX!
.

Đ. Thắng

.