Chủ Nhật, 23/02/2020, 08:04 [GMT+7]

Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp

(Congannghean.vn)-Những năm qua, công tác thi hành pháp luật về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn tỉnh đã được các đơn vị, địa phương quan tâm triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động. Đặc biệt, nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể đối với công tác BHXH, BHYT ngày càng được nâng cao và huy động sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN tăng qua các năm, từng bước thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân, quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT, BHTN ngày càng được mở rộng… chính là những minh chứng cụ thể nhất cho hiệu quả thi hành pháp luật về lĩnh vực bảo hiểm trong thời gian qua.
BHXH Nghệ An phối hợp với Công an tỉnh, Tòa án nhân dân và Viện Kiểm sát tỉnh bàn các giải pháp nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm và xử lý  các hành vi vi phạm lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN
BHXH Nghệ An phối hợp với Công an tỉnh, Tòa án nhân dân và Viện Kiểm sát tỉnh bàn các giải pháp nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm và xử lý các hành vi vi phạm lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN
Năm 2019, BHXH tỉnh Nghệ An đã triển khai nghiêm túc công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành. Tính đến tháng 12/2019, cơ quan BHXH đã thực hiện thanh tra và ban hành kết luận tại 202 đơn vị sử dụng lao động. Trong đó, phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Nghệ An thành lập Đoàn thanh tra chuyên ngành tại 7 đơn vị sử dụng lao động có số nợ lớn; phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An thành lập Đoàn thanh tra về đóng BHXH, BHYT, BHTN tại 20 đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh.
 
BHXH các huyện, thành phố, thị xã cũng kịp thời tham mưu UBND cùng cấp thành lập các đoàn thanh, kiểm tra liên ngành với sự tham gia của các ngành: Lao động - thương binh và xã hội, Tư pháp, Liên đoàn lao động, Công an, Chi cục Thuế…Qua thanh tra, đã thu hồi 15.023.569.879 đồng tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN tại các đơn vị. Trong năm, BHXH tỉnh cùng đã thực hiện kiểm tra tại 20 đơn vị sử dụng lao động; 9 cơ sở khám, chữa bệnh BHYT; 9 đại lý thu và đại diện chi trả; đồng thời kiểm tra nội bộ tại 5 cơ quan BHXH cấp huyện. Kết quả thanh tra, kiểm tra đạt 100% kế hoạch được giao. 
 
Căn cứ quy định thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm pháp luật về đóng BHXH, BHTN, BHYT của Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của cơ quan BHXH cấp tỉnh, Trưởng đoàn thanh tra đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với 42 đơn vị sử dụng lao động, Giám đốc BHXH tỉnh đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 33 đơn vị, báo cáo UBND tỉnh xử phạt 9 đơn vị chậm đóng BHXH số tiền nợ lớn, thời gian nợ kéo dài, có số tiền xử phạt vi phạm hành chính vượt quá thẩm quyền của Giám đốc BHXH tỉnh Nghệ An. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 2.011.103.040 đồng. Bên cạnh đó, BHXH tỉnh đã chủ động nghiên cứu, triển khai áp dụng triệt để các biện pháp trong phạm vi thẩm quyền để đảm bảo thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính như triển khai ban hành Quyết định cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 166/2013/NĐ-CP; chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an đề nghị xem xét, xử lý.
 
Chất lượng tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại được nâng cao. BHXH tỉnh đã thực hiện quy trình tiếp công dân theo đúng quy định của BHXH Việt Nam; thực hiện niêm yết công khai lịch tiếp công dân của lãnh đạo BHXH tỉnh. Năm  2019, BHXH tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận, xử lý 68 đơn thư của công dân; tổ chức 618 lượt tiếp dân, xử lý các vướng mắc kiến nghị và hướng dẫn các hồ sơ, thủ tục liên quan đến chế độ chính sách BHXH, BHYT. Tham gia 12 phiên tiếp dân định kỳ tại UBND tỉnh Nghệ An và tổ chức 12 phiên tiếp công dân của Lãnh đạo cơ quan. Các nội dung vướng mắc của công dân đều được trả lời và giải quyết thỏa đáng. 
 
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, trong năm 2019, Đoàn kiểm tra liên ngành do lãnh đạo Sở Tư pháp làm Trưởng đoàn cũng đã tiến hành kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN tại BHXH tỉnh và BHXH các huyện Yên Thành, Quế Phong và Hưng Nguyên. Kết quả cho thấy, công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN thường xuyên được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Các cấp, ngành đã tích cực trong việc triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN với nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN được các đơn vị chú trọng đẩy mạnh thông qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú.
 
Nhờ đó, tỉ lệ người tham gia BHXH, BHYT ngày càng tăng; đồng thời, các chế độ, chính sách BHXH, BHYT được thực hiện một cách đầy đủ, kịp thời. Tuy nhiên, bên cạnh đó, việc thực hiện các chính sách về BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động tại các huyện vẫn còn một số tồn tại như: Còn tình trạng nộp BHXH không đúng kỳ, không đủ số tiền, đặc biệt là khối các doanh nghiệp; công tác mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT, nhất là tỉ lệ tham gia BHXH tự nguyện và BHYT chưa đạt yêu cầu; tình trạng lạm dụng quỹ khám, chữa bệnh BHYT vẫn xảy ra; công tác thanh, kiểm tra việc thực hiện pháp luật BHXH, BHYT chưa được tiến hành thường xuyên; một số đơn vị, doanh nghiệp và người dân chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của chính sách BHXH, BHYT nên chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt các quy định của pháp luật…
 
Trước thực tế nói trên, để tiếp tục thực hiện tốt các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động trong thời gian tới, các đơn vị cần chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nói chung và pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN nói riêng đến công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân. Tăng cường thanh, kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật BHXH, BHYT tại các đơn vị trực thuộc và các tổ chức, cá nhân để kịp thời chấn chỉnh và thi hành nghiêm chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động, đảm bảo công tác thi hành pháp luật trong lĩnh vực này thống nhất, đồng bộ và hiệu quả. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác, thanh, kiểm tra chuyên ngành việc chấp hành pháp luật về BHYT; kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm, nhất là các hành vi trốn đóng, nợ tiền và các hành vi tiêu cực, gian lận để hưởng chế độ, trục lợi BHYT. Ngoài ra, đảm bảo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng pháp luật; kịp thời củng cố hồ sơ đối với các doanh nghiệp nợ đọng kéo dài chuyển cơ quan Công an điều tra khởi tố theo quy định pháp luật. 
.

Ngọc Anh

.