Thứ Sáu, 21/02/2020, 15:50 [GMT+7]

Chữ ký số ứng dụng mạnh trong các lĩnh vực thuế, hải quan, BHXH, chứng khoán

Theo “Báo cáo tình hình phát triển và ứng dụng chữ ký số tại Việt Nam năm 2019” được Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) xây dựng và phát hành, 4 lĩnh vực đã đạt được những kết quả ứng dụng ấn tượng là thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội (BHXH), chứng khoán.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Báo cáo năm 2019 là báo cáo lần thứ 4 do Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia (NEAC) - Bộ TTTT chủ trì biên soạn. Những thông tin, số liệu, nhận định đưa ra trong Báo cáo được tổng hợp, phân tích từ số liệu khảo sát của các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số (CKS).
 
Báo cáo năm 2019 tập trung cung cấp một số nội dung chính gồm: Quản lý nhà nước về CKS và dịch vụ chứng thực CKS; tình hình phát triển và ứng dụng CKS công cộng; tình hình phát triển và ứng dụng CKS chuyên dùng trong cơ quan nhà nước; tình hình phát triển và ứng dụng CKS chuyên dùng trong tổ chức, doanh nghiệp (DN); ứng dụng CKS trong các lĩnh vực.
 
Báo cáo đã thông tin tình hình phát triển cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) ứng dụng CKS đạt kết quả cao tại một số ngành như Thuế, Hải quan, Bảo hiểm xã hội, Chứng khoán. Theo đó, sau 10 năm triển khai cung cấp DVCTT ứng dụng CKS tại Tổng cục Thuế, hiện nay tần suất sử dụng ngày càng tăng cao.
 
Tính đến 31/3/2019, số lượng DN đã đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ với cơ quan thuế là 703.753 DN (không bao gồm các đơn vị chi nhánh, trực thuộc) trên tổng số 711.748 DN đang hoạt động, đạt tỷ lệ 98,87%.
 
Trong lĩnh vực Hải quan, cung cấp DVCTT là một trong những công việc quan trọng đã và đang được ngành Hải quan triển khai thực hiện trong nhiều năm qua. Hiện nay, Tổng cục Hải quan đang cung cấp 181 DVCTT ứng dụng CKS để xác thực và 170 DVCTT mức độ 4 ứng dụng CKS để xác thực, trong đó có các dịch vụ như: Hệ thống VNACCS/VCIS Cổng thông tin một cửa quốc gia và Cổng thanh toán điện tử thu thuế xuất nhập khẩu Cổng thông tin điện tử Hải quan.
 
Trong lĩnh vực BHXH, sau gần 03 năm kể từ khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg ngày 09/3/2015 về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và đề nghị cấp sổ BHXH, thẻ bảo hiểm y tế, DVCTT ứng dụng CKS của ngành BHXH đã có những phát triển cả về số lượng và chất lượng.
 
Trong lĩnh vực chứng khoán, hiện nay, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang sử dụng CKS trong các hệ thống như: hệ thống giám sát giao dịch chứng khoán; phần mềm quản lý báo cáo thống kê nội bộ; hệ thống cơ sở dữ liệu (CSDL) quản lý công ty quản lý quỹ và quỹ đầu tư; hệ thống CSDL quản lý công ty chứng khoán; hệ thống CSDL quản lý nhà đầu tư nước ngoài; hệ thống công bố thông tin.
 
Trong khi đó, việc ứng dụng CKS trong dịch vụ công của Kho bạc Nhà nước ngoài những ưu điểm tiết kiệm về thời gian, chi phí, còn giảm thiểu được việc giả mạo chữ ký, giả mạo con dấu của đơn vị; thông tin thanh toán nhanh chóng và bảo mật; minh bạch về hồ sơ, chứng từ, nội dung kiểm soát, tình trạng xử lý các hồ sơ kiểm soát chi qua báo cáo thống kê trên DVCTT, tăng trách nhiệm của cán bộ, công chức trong quá trình thực thi nhiệm vụ.
 
Việc công bố “Báo cáo tình hình phát triển và ứng dụng CKS tại Việt Nam” qua các năm đã nhận được phản hồi tích cực của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Báo cáo đã trở thành nguồn tài liệu tham khảo hữu ích phục vụ công tác quản lý nhà nước và nguồn thông tin tin cậy về tình hình phát triển và ứng dụng CKS trong các hoạt động giao dịch điện tử tại Việt Nam.
.

Nguồn: Chinhphu.vn

.