Thứ Tư, 19/02/2020, 09:31 [GMT+7]

Tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng

(Congannghean.vn)-Với diện tích rừng lớn nhất cả nước, địa hình phức tạp, nhiều chủng loại rừng khác nhau trong khi diễn biến thời tiết phức tạp, nhất là vào mùa hè nắng nóng cực kỳ gay gắt, khô hạn kéo dài, nên tầng thảm thực bì khô, rất dễ bén lửa xảy ra cháy rừng, Nghệ An là một trong những địa phương được quan tâm hàng đầu về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR).
 
Theo Chỉ thị số 05/CT-UBND ban hành ngày 10/2 vừa qua, để chủ động phòng ngừa, kiểm soát chặt chẽ các yếu tố, nguyên nhân nguy cơ dẫn đến cháy rừng, giảm thiểu số vụ cháy và thiệt hại do cháy rừng gây ra, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo, triển khai các biện pháp  PCCCR trên địa bàn, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của địa phương. Đồng thời, xây dựng, triển khai có hiệu quả phương án PCCCR năm 2020 trên địa bàn; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCCCR trên nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân.
 
Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND các huyện chỉ đạo các chủ rừng, UBND cấp xã xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả phương án PCCCR theo đúng phương châm 4 tại chỗ “Phương tiện tại chỗ, lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ và hậu cần tại chỗ”.  Chủ động hiệp đồng lực lượng và phương tiện với các đơn vị Quân đội, lực lượng vũ trang thống nhất cơ chế huy động lực lượng chữa cháy rừng trong các tình huống cháy rừng lớn. Tăng cường kiểm tra an toàn PCCCR tại các khu rừng trọng điểm, quản lý tốt các hoạt động canh tác nương rẫy; đốt xử lý thực bì trồng rừng; ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi chặt phá rừng tự nhiên, rừng trồng bằng nguồn vốn của Nhà nước để lấy đất trồng rừng nguyên liệu hoặc cây trồng khác. 
 
Bên cạnh đó, tăng cường các biện pháp tuần tra rừng, kiểm soát lửa rừng trong thời gian nắng nóng, nguy cơ xảy ra cháy rừng cao duy trì quân số và trực 24/24 giờ. Giám sát và quản lý tốt việc mang lửa vào rừng, sử dụng lửa ven rừng và trong rừng; hướng dẫn việc sử dụng lửa an toàn. Đặc biệt, trong các tình huống cháy rừng xảy ra, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã phải khẩn trương huy động lực lượng tại chỗ, phương tiện kỹ thuật, hậu cần và trực tiếp chỉ huy chữa cháy, ngăn chặn kịp thời; nếu xảy ra cháy rừng lớn, vượt khả năng cứu chữa của địa phương thì huy động lực lượng của các đơn vị quân đội và báo cáo UBND tỉnh xin hỗ trợ lực lượng; phân công cắt cử người địa phương sẵn sàng tiếp nhận và hướng dẫn chỉ đường cho các lực lượng được điều động tăng cường hỗ trợ chữa cháy rừng tiếp cận đám cháy nhanh nhất...
.

An Nhiên

.