Thứ Hai, 17/06/2019, 09:06 [GMT+7]

Siết chặt công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe

(Congannghean.vn)-Để giảm thiểu tai nạn giao thông, thời gian qua, với chức năng, nhiệm vụ của mình, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Nghệ An đã tăng cường triển khai thực hiện nhiều giải pháp nhằm siết chặt công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe (GPLX). Qua đó, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông.
 
Theo số liệu do Phòng Quản lý phương tiện và người lái, Sở GTVT Nghệ An cung cấp, hiện nay, toàn tỉnh có 9 cơ sở đào tạo lái xe ôtô, 10 cơ sở đào tạo lái xe môtô và 9 cơ sở liên kết đào tạo lái xe môtô. Trong năm 2018, các trung tâm đã tổ chức 165 kỳ sát hạch ôtô, 403 kỳ sát hạch A1; cấp 6.748 GPLX, trong đó cấp mới 71.024, đổi - cấp lại 25.724 GPLX. Tính riêng từ đầu năm 2019 đến nay, tổ chức 80 kỳ sát hạch ôtô, 143 kỳ sát hạch A1; cấp 36.542 GPLX, trong đó cấp mới  25.913 GPLX, đổi - cấp lại 10.627 GPLX. 
Thi sát hạch tại Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe PTS
Thi sát hạch tại Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe PTS
Để siết chặt công tác đào tạo, sát hạch cấp GPLX, thời gian qua, các phòng, ban chuyên môn của Sở đã phối hợp tham mưu xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra của tháng, quý, năm; tổ chức các đoàn kiểm tra theo kế hoạch và tổ chức kiểm tra đột xuất việc thực hiện các quy định về đào tạo, sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ đối với các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn. Chỉ đạo các trung tâm đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe tăng cường đầu tư trang thiết bị, phương tiện dạy học; phương tiện sát hạch; chất lượng của sân tập lái; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ giáo vụ, tuyển sinh; chất lượng quản lý đào tạo và tổ chức đào tạo để phục vụ công tác đào tạo, các kỳ sát hạch lái xe cho người dân ngày càng tốt hơn. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; đơn giản hóa thủ tục cấp đổi, cấp lại GPLX như: Thực hiện in GPLX ngay sau khi trúng tuyển đối với ôtô, giảm thời gian trả GPLX cấp đổi từ 5 ngày xuống 1,5 ngày.
 
Hàng năm, Sở đã tiến hành rà soát, điều chỉnh, bố trí các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe phù hợp với quy định mới của Bộ GTVT; đồng thời, ban hành các kế hoạch, văn bản yêu cầu, chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch nghiêm túc triển khai các văn bản quy định của Nhà nước. Chủ động phối hợp với Hội An toàn Giao thông tổ chức phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực đào tạo, sát hạch, cấp GPLX; phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội trong phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra cấp phép, điều chỉnh lưu lượng đào tạo cho các cơ sở đào tạo lái xe ôtô; các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn trong đào tạo cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, bằng trung cấp trở lên cho giáo viên dạy lý thuyết và thực hành lái xe; phối hợp các cơ quan thông tấn báo chí thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các nội dung liên quan đến an toàn giao thông nói chung và công tác đào tạo, sát hạch cấp GPLX nói riêng.
 
Đặc biệt, thời gian qua, Sở đã tiến hành ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo, sát hạch cấp GPLX như: In GPLX ngay sau khi trúng tuyển đối với ôtô; hệ thống phần mềm quản lý, truyền dữ liệu và in giấy phép lái xe; hệ thống xếp hàng bấm số tự động và cấp đổi GPLX qua mạng, góp phần giảm tình trạng mất trật tự trong quá trình làm thủ tục đổi GPLX; phần mềm giám sát công tác đào tạo qua thiết bị giám sát hành trình GPS; tiếp tục hoàn thiện và đưa phần mềm quản lý đào tạo lái xe vào quản lý, xây dựng bổ sung phần mềm kiểm tra hết môn. Ngoài ra, Sở cũng đã phối hợp tốt với Bưu điện Nghệ An trong việc bố trí cán bộ của Bưu điện nhận trả GPLX cho người dân tại “Bộ phận một cửa”, thực hiện đổi GPLX tại các trung tâm Bưu điện huyện, thành, thị nên tiết kiệm chi phí, giảm thời gian đi lại của người dân.
 
Mặc dù thời gian qua, chất lượng đào tạo, sát hạch cấp GPLX đã được chú trọng tăng cường với nhiều giải pháp mang lại hiệu quả cao. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, Sở GTVT đã gặp một số khó khăn nhất định. Điển hình như, hiện nay nhu cầu người học lái xe ngày càng tăng lên, người học có nhiều thành phần, độ tuổi, trình độ khác nhau cũng như nhu cầu và xu thế phát triển của xã hội đỏi hỏi ngày càng cao trong khi hệ thống văn bản quy phạm pháp luật mặc dù đã chỉnh sửa, bổ sung nhưng vẫn chưa theo kịp. Cùng với đó, Nghệ An là tỉnh có địa hình phức tạp, đa dạng, đa dân tộc, người dân tộc thiểu số chiếm tỉ lệ không nhỏ. Đây cũng chính là khó khăn cho công tác tuyển sinh, đào tạo, quản lý hoạt động đào tạo, sát hạch, cấp GPLX tại địa bàn các huyện miền núi. 
 
Để tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, cấp GPLX, trong thời gian tới, Sở GTVT sẽ tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng, các phòng, ban chuyên môn trong công tác thanh tra định kỳ, đột xuất các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về đào tạo, sát hạch, cấp GPLX. Đặc biệt, triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về chất lượng đào tạo, sát hạch và quản lý GPLX đảm bảo ATGT” của Bộ GTVT. Bên cạnh đó, tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại trong công tác đào tạo, sát hạch cấp GPLX; cải cách, đơn giản hóa các thủ tục hành chính nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác đào tạo, sát hạch, cấp đổi GPLX. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về đào tạo, sát hạch, cấp GPLX, đồng thời động viên, khuyến khích những  Trung tâm đào tạo, Trung tâm sát hạch lái xe thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch, cấp, đổi GPLX.
 
Ngoài ra, thường xuyên chỉ đạo các trung tâm đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe tăng cường đầu tư trang thiết bị, phương tiện dạy học; phương tiện sát hạch; chất lượng của sân tập lái, sân sát hạch; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ giáo vụ, tuyển sinh; chất lượng quản lý đào tạo và tổ chức đào tạo để phục vụ công tác đào tạo, các kỳ sát hạch lái xe cho người dân ngày càng tốt hơn. Phối hợp với các đơn vị và cơ quan chức năng tham mưu UBND tỉnh hoàn thiện và triển khai thực hiện “Đề án giao thông thông minh (ITS) trên địa bàn tỉnh Nghệ An”; đồng thời, phối hợp với Bưu điện Nghệ An trong việc bố trí cán bộ của Bưu điện nhận trả GPLX cho người dân tại “Bộ phận một cửa”, thực hiện đổi GPLX tại các trung tâm Bưu điện huyện, thành, thị trên địa bàn.
.

Ngọc Anh

.