Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/oto-xe-may/201807/de-xuat-noi-dieu-kien-kinh-doanh-dich-vu-dao-tao-sat-hach-lai-xe-o-to-803832/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/oto-xe-may/201807/de-xuat-noi-dieu-kien-kinh-doanh-dich-vu-dao-tao-sat-hach-lai-xe-o-to-803832/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Đề xuất 'nới' điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo, sát hạch lái xe ô tô - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 12/07/2018, 09:28 [GMT+7]

Đề xuất 'nới' điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo, sát hạch lái xe ô tô

Bộ Giao thông vận tải đang soạn thảo dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Bộ Giao thông vận tải cho biết, sau hơn 2 năm thực hiện Nghị định số 65/2016/NĐ-CP, các địa phương đã triển khai nghiêm túc và có hiệu quả công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe. Việc thực hiện các quy định của Nghị định về cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu về quản lý đào tạo lái xe, nâng cao chất lượng đào tạo lái xe, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đào tạo và sát hạch lái xe, tạo sự đồng thuận cao trong cộng đồng doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đào tạo, sát hạch lái xe.

Tuy nhiên để tạo điều kiện hơn nữa cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đào tạo, sát hạch lái xe, đồng thời thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh, trên cơ sở đảm bảo chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe trong thời gian tới, Bộ Giao thông vận tải tiếp tục rà soát cắt giảm, đơn giản các quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe.

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe được xây dựng trên tinh thần rà soát giảm tối đa các điều kiện kinh doanh; rà soát và cắt giảm thủ tục hành chính theo chủ trương cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người dân, giảm chi phí. Đồng thời, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng giữa các doanh nghiệp.

Tại dự thảo, Bộ Giao thông vận tải đã đề xuất sửa đổi nhiều nội dung của Nghị định số 65/2016/NĐ-CP.

Cụ thể, về điều kiện xe tập lái của cơ sở đào tạo lái xe ô tô, theo Nghị định 65/2016/NĐ-CP, cơ sở đào tạo lái xe ô tô phải có đủ xe tập lái các hạng tương ứng với lực lượng đào tạo ghi trong giấy phép đào tạo lái xe. Tại dự thảo, Bộ Giao thông vận tải đề xuất, sửa đổi quy định này thành: Có xe tập lái các hạng được cơ quản có thẩm quyền cấp giấy phép xe tập lái, phù hợp với lưu lượng đào tạo đề nghị cấp phép; trường hợp cơ sở đào tạo có dịch vụ sát hạch lái xe thì được sử dụng xe sát hạch làm xe tập lái với tỷ lệ quy đổi không quá 50%.

Về sân tập lái xe, theo Nghị định 65/2016/NĐ-CP, sân tập lái xe thuộc quyền sử dụng của cơ sở đào tạo lái xe; nếu thuê sân tập lái phải có hợp đồng với thời hạn từ 5 năm trở lên và phải trong cùng mạng lưới quy hoạch cơ sở đào tạo lái xe ô tô. Tại dự thảo, thời hạn thuê được đề xuất giảm xuống còn 3 năm. Cụ thể, sân tập lái xe thuộc quyền sử dụng hợp pháp của cơ sở đào tạo lái xe; nếu thuê sân tập lái phải có hợp đồng với thời hạn từ 3 năm trở lên…

.

Nguồn: Chinhphu.vn

.