Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201507/tang-cuong-ky-luat-ky-cuong-hanh-chinh-trong-cac-co-quan-don-vi-huong-den-su-phuc-vu-tot-hon-cho-nhan-dan-625170/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201507/tang-cuong-ky-luat-ky-cuong-hanh-chinh-trong-cac-co-quan-don-vi-huong-den-su-phuc-vu-tot-hon-cho-nhan-dan-625170/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Hướng đến sự phục vụ tốt hơn cho nhân dân - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 23/07/2015, 14:46 [GMT+7]
Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị

Hướng đến sự phục vụ tốt hơn cho nhân dân

(Congannghean.vn)-Ngày 3/12/2013, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An ban hành Chỉ thị 17/CT-TU về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là Chỉ thị 17). Sau hơn 1 năm thực hiện, đã tạo sức lan tỏa, nhận được sự đồng tình, hưởng ứng tích cực của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Để Chỉ thị trên  đi vào cuộc sống, trở thành việc làm thường xuyên, là yêu cầu bắt buộc cho mỗi đảng viên, cán bộ công chức trong thực hiện công vụ, rất cần sự thay đổi về nhận thức, tư duy của mỗi người, hướng đến mục tiêu “vì nhân dân phục vụ”.
 
Đầu tháng 7, chúng tôi theo chân Đoàn kiểm tra, giám sát việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của tỉnh do lãnh đạo Thanh tra tỉnh làm Trưởng đoàn tiến hành kiểm tra công vụ đột xuất tại một số đơn vị hành chính ở 2 huyện Diễn Châu và Quỳnh Lưu. Cùng thời gian này, đoàn kiểm tra do Sở Nội vụ, Ban Nội chính Tỉnh ủy cùng các thành viên đã tiến hành kiểm tra tại một số địa phương, sở, ngành. 
Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính góp phần nâng cao hiệu quả           công vụ, hướng đến sự phục vụ tốt hơn cho nhân dân (Trong ảnh: Đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành Chỉ thị 17 kiểm tra tại huyện Diễn Châu)
Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính góp phần nâng cao hiệu quả công vụ, hướng đến sự phục vụ tốt hơn cho nhân dân (Trong ảnh: Đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành Chỉ thị 17 kiểm tra tại huyện Diễn Châu)
Đồng chí Lê Anh Sơn, Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra cho biết: Qua kiểm tra, đánh giá chung cho thấy, việc quán triệt, phổ biến các nội dung trong Chỉ thị 17 đến các cơ quan, đơn vị được triển khai khá đầy đủ. Sau khi kiểm tra, Đoàn đã có thông báo kết quả với thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; đồng thời đề nghị các địa phương cần khắc phục những tồn tại, hạn chế, từ đó tăng cường giám sát công tác chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại cơ quan mình...
 
Có thể nói, Chỉ thị 17 được Tỉnh ủy ban hành là chủ trương đảm bảo các phương diện đúng, trúng và kịp thời, được cấp ủy, chính quyền hưởng ứng, chấp hành, tạo được sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên và dư luận tốt trong nhân dân. Đây là giải pháp nhằm khắc phục, chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm trong việc chấp hành nội quy, quy chế, thời gian làm việc, cải cách hành chính, sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị. 
 
Sau một thời gian triển khai thực hiện Chỉ thị, đã đạt được những kết quả lớn, tạo nên những thay đổi căn bản trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên trước yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao trong việc thực thi nhiệm vụ, đạo đức công vụ, hiệu quả chuyên môn. Nhìn nhận thẳng thắn về chủ trương này, ngày 2/3/2015, Tỉnh ủy Nghệ An đã có Công văn 4011-CV/TU “Về việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 17-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy”. 
 
Đồng chí Trần Hồng Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định: Sau 1 năm triển khai thực hiện, Chỉ thị đã đi vào cuộc sống, tạo sức lan tỏa sâu rộng, nhận được sự đồng tình hưởng ứng tích cực của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tuy nhiên, quá trình triển khai còn một số hạn chế như: Việc quán triệt, triển khai thực hiện có nơi còn chưa sâu; nhận thức của cán bộ, đảng viên về các yêu cầu, nội dung của Chỉ thị chưa đầy đủ. Vẫn còn một số đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý thiếu gương mẫu, chưa thực hiện việc nêu gương; việc chỉ đạo, xử lý các trường hợp vi phạm chưa nghiêm, thiếu quyết liệt. Công tác cải cách hành chính nhiều nơi chưa đạt yêu cầu, thủ tục hành chính phức tạp; cán bộ không dám chịu trách nhiệm, giải quyết công việc chậm...
 
Để khắc phục những hạn chế, đồng thời tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao ý thức tự giác thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị 17 trong các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị gắn với thực hiện Đề án 07-ĐA/TU ngày 30/5/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao tính gương mẫu, chống tư tưởng bảo thủ, trông chờ, ỷ lại trong cán bộ, đảng viên; về tính trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân. Cùng với đó, thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị bằng nhiều hình thức như công khai, đột xuất, giám sát qua nhiều kênh trên cơ sở kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, chuyển từ kiểm tra, giám sát sang tự giác thực hiện, đồng thời phát huy vai trò giám sát của các tổ chức đoàn thể và nhân dân.
 
Thời gian tới, các cơ quan, đơn vị cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, thực hiện tốt các nội dung của Chỉ thị 17 đến từng cán bộ, công chức nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức vững về chuyên môn, trình độ nghiệp vụ, chuẩn mực đạo đức, lối sống, đạt hiệu quả cao trong thực hiện công vụ, hướng đến mục tiêu “vì nhân dân phục vụ”. Từ đó góp phần tích cực đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa, văn minh công sở trên toàn tỉnh.
.

Xuân Thống

.