Thứ Tư, 12/08/2020, 08:33 [GMT+7]

'Hợp lực' đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2020

(Congannghean.vn)-Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2020, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp là mục tiêu mà tỉnh Nghệ An đang tập trung thực hiện. Đây là cơ sở quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành kế hoạch đặt ra từ nay đến cuối năm.
Thời gian qua, nguồn vốn giải ngân chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã có nhiều kết quả khả quan
Thời gian qua, nguồn vốn giải ngân chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã có nhiều kết quả khả quan
Thời gian qua, Nghệ An đã coi trọng công tác giải ngân vốn đầu tư công trong và ngoài nước, coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm, góp phần thực hiện thành công các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới. 
 
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương, các chủ đầu tư và các đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh đã có nhiều cố gắng trong việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Đến nay, tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh đạt kết quả khả quan so với bình quân chung của cả nước. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều ngành, địa phương, đơn vị chưa tập trung chỉ đạo quyết liệt nên tỉ lệ giải ngân vốn còn thấp, việc triển khai thực hiện các dự án vẫn còn một số tồn tại, hạn chế chưa được khắc phục triệt để… dẫn đến nguồn vốn phải kéo dài thời gian thực hiện và số vốn chưa giải ngân còn lớn, làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư chung của tỉnh. 
 
Theo đó, đầu năm đến nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ liên tục ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc triển khai thực hiện kế hoạch và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Đồng thời, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, hoàn thiện hồ sơ thủ tục các dự án mới sử dụng nguồn dự phòng Ngân sách Trung ương kịp thời. Căn cứ tình hình thực tế, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh họp phiên bất thường để thông qua chủ trương đầu tư một số dự án cấp bách của địa phương sử dụng nguồn dự phòng chung ngân sách Trung ương và nguồn 10.000 tỉ đồng từ nguồn điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia. Có 3 nguồn vốn giải ngân đạt khả quan so với mức bình quân chung là nguồn thu xổ số kiến thiết (42,67%), nguồn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (42,4%) và nguồn cân đối ngân sách địa phương theo tiêu chí điểm (34,86%). Tính đến ngày 31/5, tỉnh đã thẩm tra, phê duyệt quyết toán 855 dự án hoàn thành với tổng giá trị đề nghị quyết toán 2.691 tỉ đồng. Tổng số dự án mới tiếp nhận, thẩm định là 69 dự án với tổng mức đầu tư thẩm định là 256.247 triệu đồng; tổng mức đầu tư sau thẩm định, phê duyệt là 249.711 triệu đồng. Đã có 300 gói đấu thầu với tổng giá trị 832.765 triệu đồng.
 
Trên thực tế, dù có những chuyển biến khả quan so với tình hình chung của cả nước, quá trình giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh vẫn còn những tồn tại cần tập trung khắc phục. Công tác giải phóng mặt bằng nhiều công trình vẫn còn chậm. Đây là một trong những tồn tại, hạn chế trong nhiều năm qua, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ giải ngân của các dự án nhưng chưa khắc phục được nhiều. Nguyên nhân chủ yếu là do người dân không đồng thuận với đơn giá đất và tài sản trên đất, yêu cầu mức bồi thường và tái định cư cao, công tác đo đạc, kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất vẫn còn khó khăn.
 
Hiện nay, một số dự án trọng điểm, một số dự án có vốn lớn của tỉnh cần tập trung chỉ đạo giải phóng mặt bằng để giải ngân vốn: Đường D4 trong Khu kinh tế Đông Nam, đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Nghệ An) - đoạn từ điểm giao Quốc lộ 46 đến Tỉnh lộ 535; đường giao thông nối Vinh - Cửa Lò (giai đoạn 1). Trong khi đó, quá trình huy động nguồn lực cho các công trình trọng điểm trên địa bàn còn khó khăn, thiếu vốn. Tình trạng số dư tạm ứng kéo dài chưa thu hồi và tình trạng tồn đọng dự án hoàn thành chưa quyết toán vẫn còn lớn. Mặt khác, theo báo cáo của các chủ đầu tư, nhiều dự án, gói thầu mới đang triển khai các thủ tục đấu thầu nên mất nhiều thời gian, một số dự án phải thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng hoặc vướng đền bù giải phóng mặt bằng, một số dự án đang làm thủ tục quyết toán để giải ngân…
 
Nhằm đẩy nhanh tiến độ thức hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 của tỉnh đạt 100%, đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các ngành và địa phương, các chủ đầu tư tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, xác định việc đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị của từng ngành, địa phương. Từ đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đôn đốc với quyết tâm cao nhất để đạt mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công kế hoạch năm 2020 và các năm trước chuyển sang. Đồng thời, phát động thi đua ở từng cấp, ngành, cơ quan, đơn vị để tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công những tháng còn lại năm 2020.
 
Chủ động rà soát tiến độ giải ngân của từng công trình, dự án để kịp thời có phương án điều chuyển theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định, bảo đảm hiệu quả vốn đầu tư. Riêng UBND các huyện, thành phố, thị xã khẩn trương thành lập tổ công tác để chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện và giải ngân các công trình, dự án được giao quản lý, nhất là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, công tác đôn đốc thu hồi tạm ứng, quyết toán dự án hoàn thành… Các sở, ngành chức năng thực hiện rút ngắn tối đa thời gian thẩm định dự án, thời gian thiết kế kỹ thuật thi công, hướng dẫn thực hiện và tạo mọi điều kiện hỗ trợ cho các đơn vị đảm bảo tiến độ triển khai dự án. Mặt khác, cần kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các nhà thầu vi phạm tiến độ xây dựng, chất lượng công trình, chậm giao nộp thủ tục thanh toán khối lượng hoàn thành và vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết.
.

TUỆ TRANG

.