Thứ Năm, 06/08/2020, 15:02 [GMT+7]

"Mặt trận hành động, hướng về cơ sở, sà vào lòng dân"

(Congannghean.vn)-Thời gian qua, với phương châm “Mặt trận hành động, hướng về cơ sở, sà vào lòng dân”, Uỷ ban MTTQ tỉnh đã tạo nhiều dấu ấn đậm nét có sức lan tỏa lớn, góp phần động viên, khích lệ nhân dân đoàn kết, thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; đồng thời khẳng định rõ vai trò là “cầu nối” giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.  

Thời gian qua, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước đã được MTTQ các cấp triển khai một cách tích cực, chủ động, sáng tạo, sâu rộng và hiệu quả, hướng về địa bàn khu dân cư. Qua đó phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thu hút sự tham gia tích cực của toàn xã hội với “một mùa xuân - ba thắng lợi”. Cụ thể, trong 1 năm qua, Mặt trận các cấp đã kêu gọi, vận động được trên 252 tỉ đồng trong 3 cuộc vận động lớn. Đó là chương trình “Tết vì người nghèo Canh Tý” đạt gần 74 tỉ đồng (cao nhất từ trước đến nay); chương trình hỗ trợ cải thiện nhà ở cho hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đạt 1.975 nhà/mục tiêu 1.200 nhà với tổng số tiền trên 104 tỉ đồng và cuộc vận động ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 đạt trên 75 tỉ đồng, đứng thứ 3 của cả nước. Đặc biệt, trong khi chờ nguồn hỗ trợ của Chính phủ, MTTQ tỉnh đã chủ động, nhanh chóng kêu gọi, vận động ủng hộ gạo cứu đói cho nhân dân được trên 282 tấn và đã trao cho hơn 27.000 người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

MTTQ các cấp thực hiện tốt việc kêu gọi, hỗ trợ gạo cho người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19
MTTQ các cấp thực hiện tốt việc kêu gọi, hỗ trợ gạo cho người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19

Một kết quả nổi bật khác của Mặt trận các cấp là hoạt động giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng đi vào chiều sâu và đem lại hiệu quả rõ nét; được các cấp, ngành và nhân dân đánh giá cao. Nội dung giám sát, phản biện có trọng tâm, trọng điểm và đi vào thực chất, thể hiện rõ vai trò và trách nhiệm của MTTQ trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; đồng thời, đảm bảo việc ban hành và thực thi các chính sách pháp luật kịp thời, chất lượng và hiệu quả. Nổi bật là MTTQ tỉnh đã phản biện có chất lượng đối với dự thảo Bảng giá đất tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020 - 2025; giám sát công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư Dự án Thủy điện Hủa Na ở huyện Quế Phong - đây là nội dung rất phức tạp, nhạy cảm, kéo dài nhiều năm, liên quan đến quyền lợi của trên 1.000 hộ dân. MTTQ cũng đã tổ chức 4 đoàn giám sát việc thực hiện chi trả hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ; tham gia với Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. 6 tháng đầu năm, MTTQ tỉnh tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban MTTQ cấp huyện và cơ sở tổ chức 3.697 cuộc giám sát và phản biện xã hội. Qua giám sát và phản biện xã hội, các kiến nghị của MTTQ tỉnh đều được UBND tỉnh và các ngành tiếp thu, điều chỉnh.

Bên cạnh đó, MTTQ các cấp đã và đang chú trọng thúc đẩy hoạt động đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân với nhiều cách làm mới nhằm phát huy dân chủ, tăng cường sự đồng thuận trong xã hội. Cụ thể, đã phối hợp tổ chức 459 hội nghị đối thoại ở cấp huyện và cấp xã, với hơn 51.300 lượt cán bộ và nhân dân tham gia; chỉ đạo, hướng dẫn Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng thực hiện công tác giám sát. Theo đó, Ban Thanh tra nhân dân cấp xã đã giám sát 1.671 vụ việc, kiến nghị giải quyết 879 vụ việc; Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng giám sát 1.546 công trình, kiến nghị khắc phục vi phạm tại 330 công trình. Qua đó góp phần nâng cao trách nhiệm của chính quyền các cấp, thực hiện tốt hơn dân chủ ở cơ sở, tạo đồng thuận trong xã hội. Với quyết tâm cao, MTTQ đã và đang từng bước khắc phục tình trạng “giám không sát, sát không giám” trong hoạt động giám sát và phản biện xã hội; từng bước nâng cao vai trò, trách nhiệm; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

.

Thùy Dương