Thứ Tư, 08/07/2020, 09:23 [GMT+7]

Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

(Congannghean.vn)-Việc đẩy mạnh giải ngân 100% vốn đầu tư công (ĐTC) là nhiệm vụ chính trị trọng tâm nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Do đó, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn ĐTC nhằm đảm bảo giải ngân 100% chỉ tiêu kế hoạch ĐTC năm 2020 và kiên quyết không để Trung ương điều chuyển vốn của tỉnh cho các địa phương khác do giải ngân chậm.

Nếu công trình, dự án nào giải ngân không đạt tiến độ theo cam kết, sẽ tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu và cá nhân liên quan
Nếu công trình, dự án nào giải ngân không đạt tiến độ theo cam kết, sẽ tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu và cá nhân liên quan
Xuất phát từ yêu cầu trên, kết quả giải ngân vốn ĐTC sẽ là căn cứ chủ yếu để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 của các ngành, địa phương, đơn vị liên quan. Tại Công văn số 3840 ngày 19/6, UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan phải trực tiếp chỉ đạo thực hiện và chịu trách nhiệm về kết quả giải ngân vốn ĐTC. Trường hợp kết quả giải ngân năm 2020 đạt dưới 100% thì không xét thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020 cho người đứng đầu, tập thể đơn vị, chủ đầu tư dự án và các tổ chức, cá nhân liên quan. 
 
Theo đó, lãnh đạo sở, ngành, địa phương, đơn vị chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện đối với từng công trình, dự án; thực hiện đăng ký và cam kết kế hoạch giải ngân cụ thể, chi tiết cho từng công trình, dự án theo từng quý, nhất là các dự án lớn, dự án trọng điểm. Đối với các công trình, dự án có công tác giải phóng mặt bằng hoặc các dự án (hoặc gói thầu) mới, phải ban hành kế hoạch thực hiện và giải pháp triển khai cụ thể nhằm đảm bảo bàn giao mặt bằng và lựa chọn nhà thầu để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, dự án. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc phải kịp thời tập trung xử lý dứt điểm theo thẩm quyền, không để ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn; đối với những nội dung vượt quá thẩm quyền phải báo cáo ngay với UBND tỉnh để chỉ đạo xử lý. Nếu công trình, dự án nào giải ngân không đạt tiến độ theo cam kết, phải tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu và cá nhân liên quan. Đồng thời xem xét điều chuyển vốn theo quy định cho công trình, dự án đủ điều kiện, có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ; xem xét điều chuyển chủ đầu tư dự án theo thẩm quyền.
 
Liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch giải ngân vốn ĐTC, kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định pháp luật và cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ giao, thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn ĐTC. Đồng thời, kịp thời thay thế những cán bộ, công chức yếu kém về năng lực, trình độ hoặc suy thoái về đạo đức nghề nghiệp, gây nhũng nhiễu, tiêu cực hoặc thao túng, chi phối trong quản lý vốn ĐTC và quản lý đấu thầu. Xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực trong quản lý ĐTC như gian lận, cản trở, hối lộ, can thiệp bất hợp pháp.
 
UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư phải tập trung hoàn thành việc thu hồi vốn ứng trước, thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản của các công trình, dự án được giao kế hoạch trong năm 2020. Đến hết ngày 15/8/2020, phải giải ngân toàn bộ số vốn kéo dài các năm 2018, 2019 sang năm 2020; đến hết ngày 31/8/2020 phải giải ngân trên 60% kế hoạch vốn ngân sách Trung ương đã được giao từ đầu năm. Đồng thời, các chủ đầu tư phải chỉ đạo các nhà thầu đẩy mạnh thi công xây dựng công trình, dự án kết hợp với các biện pháp đảm bảo an toàn cho người lao động theo đúng quy định về phòng, chống dịch; thực hiện các thủ tục thanh toán vốn đầu tư cho công trình, dự án trong thời hạn 4 ngày kể từ ngày có khối lượng được nghiệm thu theo quy định. Về phía Sở Kế hoạch và Đầu tư, chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, các chủ đầu tư rà soát, điều chỉnh, điều chuyển các công trình, dự án giải ngân chậm, giải ngân không đạt tiến độ theo cam kết, đặc biệt là các công trình, dự án có tỉ lệ giải ngân đến ngày 30/6/2020 đạt dưới 30% sang các công trình, dự án khác có nhu cầu, có tiến độ giải ngân tốt theo quy định. 
 
Đặc biệt, UBND tỉnh giao Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã tập trung chỉ đạo, thực hiện và chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh và trước pháp luật nếu để xảy ra chậm trễ, không đạt mục tiêu giải ngân 100% vốn ĐTC năm 2020 tại sở, ngành, địa phương, đơn vị mình. 
.

Thùy Dương

.