Thứ Hai, 22/06/2020, 11:29 [GMT+7]

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc - Nam

(Congannghean.vn)-Cao tốc Bắc - Nam là dự án trọng điểm và đã được bố trí vốn. Để hoàn thành tiến độ thực hiện dự án theo kế hoạch tổng thể, UBND tỉnh đề nghị các huyện tiếp tục tập trung đôn đốc, chỉ đạo quyết liệt, khẩn trương với quyết tâm cao nhất. Trong đó tập trung công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) và đẩy nhanh các thủ tục xây dựng tái định cư, hỗ trợ nhân dân công tác di dời đảm bảo kế hoạch.

Công tác xây dựng hạ tầng các khu tái định cư phục vụ GPMB dự án cao tốc Bắc - Nam đi qua cần được                                khẩn trương thực hiện
Công tác xây dựng hạ tầng các khu tái định cư phục vụ GPMB dự án cao tốc Bắc - Nam đi qua cần được khẩn trương thực hiện
Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn Nghệ An có chiều dài khoảng 87,84 km. Trong đó: Đoạn qua đất nông nghiệp khoảng 79,31 km (90%); đoạn qua đất khu dân cư khoảng 8,53 km (10%). Vốn đã cấp cho dự án 1.891,5 tỉ đồng, kế hoạch vốn bố trí năm 2020 là 1.195 tỉ đồng. Đến ngày 18/6, đã trích lục trích đo phê duyệt được 87,54/87,84 km, đạt 99,66%. Về phê duyệt phương án bồi thường đạt 1.035,82 tỉ đồng, đạt 54,8% vốn đã cấp. Các địa phương đã chi trả được 869,497 tỉ đồng, đạt 46% vốn đã cấp. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo GPMB Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam đi qua địa bàn tỉnh, đến ngày 18/6, tỉnh đã GPMB được khoảng 72,6/87,84 km, đạt 82,65%. Trong đó, đất nông nghiệp 72,6/79,31 km, đạt 91,53% (còn lại 6,71 km); đất ở, đất vườn còn 3,47 km, đất ở phải tái định cư còn 5,06 km chưa giải phóng.
 
Theo yêu cầu của UBND tỉnh, GPMB đất nông nghiệp phải hoàn thành trước ngày 10/5/2020; GPMB đối với đất ở, đất vườn không phải tái định cư hoàn thành trước ngày 30/5/2020, nhưng đến nay các địa phương chưa hoàn thành. Đối với đất ở, đất vườn tái định cư, UBND tỉnh yêu cầu hoàn thành phê duyệt trước ngày 30/7/2020 và bàn giao mặt bằng trước ngày 30/8/2020. Tuy nhiên, theo báo cáo của các huyện thì hầu hết tiến độ đang chậm. Nguyên nhân là do, trong quá trình lập quy hoạch tái định cư, đa số các hộ dân đề nghị được bồi thường bằng đất, không nhận tiền, đề nghị bằng hình thức đất đổi đất (kể cả đất vườn) và kiến nghị thu hồi, bồi thường đất và tài sản trong hành lang ATGT (tại các huyện Diễn Châu, Hưng Nguyên, Nghi Lộc).
 
Liên quan đến công tác tái định cư, đến ngày 18/6, có 7/31 vị trí đã lập dự án đầu tư; 21 vị trí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật; 3 vị trí xen dắm. Trong đó, đối với 28/31 vị trí phải xây dựng hạ tầng, có 7 vị trí đang triển khai xây dựng, 21 vị trí còn lại chưa triển khai thi công. Tiến độ triển khai xây dựng hạ tầng tái định cư của nhiều huyện còn chậm, làm ảnh hưởng đến tiến độ bàn giao mặt bằng phạm vi đất ở phải tái định cư. Cụ thể, TX Hoàng Mai, các huyện Diễn Châu và Hưng Nguyên chưa thi công. Về di dời công trình hạ tầng kỹ thuật, phần đường điện trung, hạ thế cơ bản đã phê duyệt xong phương án di dời và đang triển khai di dời.
 
Tại buổi làm việc với lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về tình hình triển khai thực hiện Dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh do UBND tỉnh tổ chức ngày 18/6 vừa qua, đồng chí Lê Hồng Vinh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các địa phương rà soát lại tổng mức GPMB, kế hoạch và tiến độ giải ngân phục vụ dự án; xây dựng lại tiến độ GPMB đoạn qua đất nông nghiệp, đất ở, đất vườn không phải tái định cư và phê duyệt di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định. Đối với công tác GPMB, cần tiếp tục thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, vận động người dân để tạo được sự đồng thuận, thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Cũng theo yêu cầu của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đến hết 30/8 thực hiện bàn giao xong mặt bằng đất ở, đất vườn không thực hiện tái định cư.        
.

Thùy Dương

.