Thứ Sáu, 10/07/2020, 09:24 [GMT+7]

Đôn đốc, xử lý các dự án đầu tư chậm tiến độ

(Congannghean.vn)-Nhằm khắc phục các tồn tại, hạn chế, tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý, đất đai, xây dựng trên địa bàn, UBND tỉnh vừa yêu cầu các địa phương, sở, ngành tập trung đôn đốc, xử lý các dự án chậm tiến độ.

Tuyến đại lộ Vinh - Cửa Lò đang được tập trung  đẩy nhanh tiến độ theo kế hoạch
Tuyến đại lộ Vinh - Cửa Lò đang được tập trung đẩy nhanh tiến độ theo kế hoạch
Theo đó, trong thời gian qua, UBND tỉnh đã thường xuyên chỉ đạo các cấp, ngành tập trung tháo gỡ vướng mắc khó khăn để thu hút đầu tư, đôn đốc tiến độ triển khai xây dựng các dự án hoàn thành đưa vào sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, qua báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài nguyên và Môi trường, hiện nay vẫn còn nhiều dự án chưa hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB), chưa được cho thuê đất; nhiều dự án đã được cho thuê đất nhưng chậm triển khai xây dựng, một số dự án kéo dài nhiều năm gây lãng phí đất đai, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của tỉnh.
 
Để khắc phục các tồn tại, hạn chế, tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý đầu tư, đất đai, xây dựng trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh giao UBND các huyện, thành phố, thị xã thường xuyên rà soát, nắm bắt tình hình triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn để kịp thời phối hợp với Nhà đầu tư tháo gỡ, xử lý các vướng mắc có liên quan đến bồi thường GPMB; xử lý các chủ đầu tư có vi phạm về sử dụng đất đai, hoạt động xây dựng theo thẩm quyền, đúng quy định hiện hành; chịu trách nhiệm rà soát kế hoạch sử dụng đất của địa phương để kịp thời trình bổ sung, điều chỉnh các dự án còn thiếu, làm cơ sở để thu hồi đất, giao đất/cho thuê đất theo quy định, không để ảnh hưởng đến tiến độ triển khai của các dự án đầu tư.
 
Đồng thời, đôn đốc, chỉ đạo các chủ đầu tư dự án đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất tập trung xây dựng, đưa dự án vào hoạt động phát huy hiệu quả đầu tư. Đối với những dự án không có vướng mắc nhưng chủ đầu tư không triển khai xây dựng, chây ì, giữ đất, tổng hợp đề xuất UBND tỉnh chấm dứt hoạt động, thu hồi đất theo quy định của pháp luật. Đồng thời, định kỳ hàng quý tổng hợp tình hình triển khai các dự án trên địa bàn, đề xuất tháo gỡ vướng mắc khó khăn và phương án xử lý các dự án không triển khai thực hiện, gửi các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Xây dựng để hướng dẫn thực hiện, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo.
 
UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên nắm bắt tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, kịp thời hướng dẫn hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn về bồi thường GPMB, thủ tục đất đai, môi trường, đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Rà soát kỹ các dự án đã được giao đất/cho thuê đất đến nay đã quá 12 tháng nhưng chưa xây dựng và các dự án chậm tiến độ đưa đất vào sử dụng đã được UBND tỉnh cho gia hạn, có văn bản đôn đốc chủ đầu tư tập trung hoàn thành các thủ tục để triển khai xây dựng, hoàn thành đưa vào hoạt động đảm bảo tiến độ, nếu không thực hiện thì Nhà nước sẽ chấm dứt hoạt động, thu hồi đất theo quy định của pháp luật. Đồng thời, rà soát kỹ các dự án đã được cho gia hạn thời gian đưa đất vào sử dụng nhưng đến nay đã hết thời gian gia hạn mà vẫn chưa triển khai xây dựng; các dự án chây ì không triển khai xây dựng, giữ đất, tham mưu UBND tỉnh xử lý trong tháng 6/2020.
 
Sở Kế hoạch và Đầu tư thường xuyên nắm bắt tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, kịp thời hướng dẫn hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn đẩy nhanh tiến độ xây dựng; chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện rà soát các dự án đã quá 12 tháng kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng đến nay chưa triển khai bồi thường GPMB, có văn bản đôn đốc chủ đầu tư tập trung hoàn thành các thủ tục để triển khai xây dựng, hoàn thành đưa vào hoạt động đảm bảo tiến độ, nếu không thực hiện thì Nhà nước sẽ chấm dứt hoạt động, thu hồi đất theo quy định của pháp luật; đồng thời chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và UBND cấp huyện rà soát kỹ các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư/ lựa chọn địa điểm/ phê duyệt quy hoạch nhưng đến nay đã quá 2 năm không triển khai bồi thường GPMB, chưa hoàn thành thủ tục đất đai, tham mưu UBND tỉnh xử lý trong tháng 6/2020.
 
Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung vừa có chuyến thị sát, kiểm tra các dự án trọng điểm có nguy cơ vỡ tiến độ do chậm bàn giao mặt bằng. Đối với từng dự án cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương và các ngành liên quan tập trung đôn đốc, khẩn trương giải phóng mặt bằng và cam kết tiến độ thi công dự án. 
.

TUỆ TRANG

.