Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/201512/tap-trung-day-manh-hoat-dong-khuyen-cong-652193/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/201512/tap-trung-day-manh-hoat-dong-khuyen-cong-652193/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Tập trung đẩy mạnh hoạt động khuyến công - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 15/12/2015, 08:42 [GMT+7]

Tập trung đẩy mạnh hoạt động khuyến công

(Congannghean.vn)-Những năm qua, hoạt động khuyến công có vai trò to lớn trong quá trình phát triển các thành phần kinh tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là để các tổ chức, cá nhân trực tiếp đầu tư vào lĩnh vực sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề. Tuy nhiên, để nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến công trong thời gian tới, cần chú trọng tới những đối tượng có điểm nhấn và những dự án có tầm ảnh hưởng lớn.

Có thể thấy, thông qua hoạt động khuyến công, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã có điều kiện để phát triển từ các chương trình hợp tác lao động, hỗ trợ vốn cùng doanh nghiệp tổ chức dạy nghề hoặc các mô hình trình diễn để nhân rộng. Bên cạnh những thành công ban đầu, hoạt động này còn gặp không ít khó khăn.

Hiện nay, nguồn vốn khuyến công còn dựa vào ngân sách tỉnh và nguồn vốn khuyến công quốc gia mà chưa huy động được từ các nguồn lực khác. Cùng với đó, các dự án thành công từ khuyến công chưa có tầm ảnh hưởng lớn và chưa tạo được cú hích cho doanh nghiệp. Nội dung hoạt động khuyến công chưa phù hợp và sát với nhu cầu của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và yêu cầu của các địa phương.

Trong khi đó, quá trình thực hiện còn có sự mất cân đối giữa các nhiệm vụ của hoạt động khuyến công. Một số đề án khuyến công chưa tập trung hỗ trợ rõ nét, có hiệu quả vào những ngành, nghề, sản phẩm mũi nhọn phù hợp với tiềm năng, lợi thế của từng địa phương, dẫn đến hiệu quả chưa cao.

Xây dựng các mô hình trình diễn ở các làng nghề nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu ngành nghề và nâng cao tính cạnh tranh
Xây dựng các mô hình trình diễn ở các làng nghề nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu ngành nghề và nâng cao tính cạnh tranh

Để khắc phục những hạn chế trên, UBND tỉnh đã phê duyệt Chương trình Khuyến công tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2020 nhằm mục tiêu: Huy động các nguồn lực đầu tư sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng làng nghề trên địa bàn tỉnh; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa; phấn đấu đến năm 2020, Nghệ An cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp.

Đồng thời, khuyến khích, hỗ trợ sản xuất sạch hơn tại các cơ sở sản xuất công nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu; giảm thiểu phế thải và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm; bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường, sức khỏe con người.

Bên cạnh đó, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp một cách bền vững; qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh, thực hiện có hiệu quả lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Mục tiêu cụ thể của chương trình là đào tạo được khoảng 5.000 lao động cho các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề; tổ chức cho khoảng 1.860 lượt học viên, cán bộ quản lý tham gia các khóa tập huấn, hội nghị, hội thảo chuyên đề, đào tạo quản lý doanh nghiệp, nâng cao năng lực quản lý, nhận thức về lợi ích của việc áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp.

Xây dựng 6 mô hình trình diễn kỹ thuật và 3 mô hình thí điểm về áp dụng sản xuất sạch; tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu ở 2 cấp tỉnh và huyện theo quy định. Tổ chức ít nhất 1 hội chợ, triển lãm; hỗ trợ cho 30 lượt tham gia hội chợ, triển lãm hàng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề trong và ngoài tỉnh.

Xây dựng, đăng ký nhãn hiệu cho 10 sản phẩm; xây dựng 1 phòng trưng bày, giới thiệu sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề. Thiết kế mới, cải tiến mẫu mã, kiểu dáng sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp cho 10 sản phẩm. Chi hỗ trợ thuê tư vấn, trợ giúp 10 cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề trong các lĩnh vực: Lập dự án đầu tư; marketing; quản lý sản xuất, tài chính, kế toán, nhân lực; thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói; ứng dụng công nghệ, thiết bị.

Cùng với đó là đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô sản xuất, chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật cho 50 cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; mua sắm thiết bị, dụng cụ sản xuất cho 40 làng nghề, làng có nghề có tiềm năng phát triển và các nghề truyền thống...

.

Xuân Thống

.