Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/201507/phat-huy-vai-tro-lanh-dao-cua-dang-trong-xay-dung-nong-thon-moi-623099/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/201507/phat-huy-vai-tro-lanh-dao-cua-dang-trong-xay-dung-nong-thon-moi-623099/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong xây dựng nông thôn mới - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 15/07/2015, 14:52 [GMT+7]

Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong xây dựng nông thôn mới

(Congannghean.vn)-Trong những năm qua, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), TP Vinh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Ngoài sự chung sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân thì các cấp ủy Đảng đóng vai trò quyết định trong việc lãnh đạo cán bộ đảng viên và người dân ở 9 xã ngoại thành phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh nội lực để thực hiện thành công các tiêu chí xây dựng NTM, góp phần làm thay đổi diện mạo các vùng quê. 
 
Ở TP Vinh, việc xây dựng NTM được các cấp ủy Đảng, chính quyền xem là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của thành phố và các tổ chức cơ sở Đảng ở nông thôn. Từ tháng 1/2011, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 81/QĐ-UBND về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM gắn với Đề án phát triển nông nghiệp ngoại thành giai đoạn 2011 - 2020, với mục tiêu đến năm 2015, TP Vinh có 6 xã đạt chuẩn NTM và đến năm 2018, cả 9 xã của thành phố hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm mô hình xã NTM ở xã Nghi Liên, TP Vinh
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm mô hình xã NTM ở xã Nghi Liên, TP Vinh
Vì vậy, trong từng giai đoạn, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng xã. Ngoài việc triển khai thực hiện Quyết định số 81 của UBND thành phố, Đảng ủy 9 xã của TP Vinh đều xây dựng Nghị quyết chuyên đề “Tập trung sự lãnh đạo của Đảng  đối với công tác xây dựng NTM”. Giao cho các chi bộ và đoàn thể triển khai cụ thể Nghị quyết của Đảng ủy; rà soát các tiêu chí chưa đạt để tập trung vận động nhân dân thực hiện. 
 
Năm 2011, xã Nghi Liên khởi đầu xây dựng NTM trong điều kiện còn thiếu 6 tiêu chí. Đảng bộ xã xác định phải tập trung lãnh đạo và huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Nhiều nghị quyết chuyên đề đã được đề ra và giao cho các tổ chức, đoàn thể triển khai thực hiện. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh để mỗi cán bộ đảng viên và người dân nhận thức đầy đủ, thông suốt về chủ trương xây dựng NTM.
 
Để thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM, Đảng ủy xã Nghi Liên đã chỉ đạo UBND xã xây dựng lộ trình và đưa ra giải pháp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ đảng viên chịu trách nhiệm “đứng mũi chịu sào”, thực hiện các phần việc liên quan. Toàn xã đã huy động nội lực đạt gần 29 tỉ đồng, trong đó người dân đóng góp 35.500 ngày công, hiến 5.500 m2 đất. Nhờ vậy, đến tháng 6/2014, xã Nghi Liên là xã đầu tiên của TP Vinh “về đích”, hoàn thành 19 tiêu chí quốc gia xây dựng NTM, được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM. 
 
Với phương châm “Cán bộ, đảng viên bắt tay làm trước để người dân học tập, noi theo”, hơn 5.000 đảng viên của 9 xã ngoại thành đã gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM, nhất là trong việc giải phóng mặt bằng, hiến đất làm đường, đóng góp ngày công để xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng NTM. Sau hơn 4 năm triển khai chương trình xây dựng NTM, TP Vinh đã huy động nhân dân đóng góp được 160 tỉ đồng, hơn 69.000 ngày công và hiến gần 45.000 m2 đất để mở rộng đường giao thông, xây dựng hệ thống kênh mương, thủy lợi và các cơ sở vật chất văn hóa.
 
Nhiều xã nhờ phát huy tốt vai trò lãnh đạo của Đảng, đặc biệt là các chi bộ cơ sở, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đã tạo được sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức của người dân và cả hệ thống chính trị. Nhiều hộ dân đã nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với sự phát triển của quê hương, đã tự nguyện hiến hàng trăm mét vuông đất, tự tháo dỡ tường rào, công trình dân sinh, đóng góp tiền của, công sức để xây dựng NTM.
 
Nhờ thay đổi cách nghĩ, cách làm trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân các xã ngoại thành, cấp ủy, chính quyền TP Vinh đã và đang tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phong trào xây dựng NTM ở 6 xã còn lại. Ngoài 3 xã Nghi Liên, Hưng Đông và Hưng Lộc đã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM, trong 6 xã còn lại (Hưng Hòa, Nghi Kim, Nghi Phú, Hưng Chính, Nghi Ân và Nghi Đức), hiện có 3 xã Hưng Chính, Hưng Hòa và Nghi Phú đã hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng NTM và sẽ “về đích” trong năm 2015. Các xã Nghi Kim, Nghi Ân và Nghi Đức đến nay đã đạt từ 14 - 17 tiêu chí. 
 
Xây dựng NTM là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, nhằm thúc đẩy sự phát triển toàn diện ở nông thôn. Nhờ phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội, tạo được sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là vai trò tiên phong của mỗi cán bộ đảng viên trong từng chi bộ, cơ sở Đảng của các xã ngoại thành, đã và đang góp phần không nhỏ trong việc vận động, chung tay với người dân hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM, từng bước góp phần xây dựng thành phố phát triển toàn diện, bền vững.
.

Hồng Quang

.