Thứ Hai, 21/12/2020, 07:48 [GMT+7]

Viết tiếp bài: Vì sao các hộ dân tái định cư làng chài xã Xuân Lam phải nộp 7,5 triệu đồng?

(Congannghean.vn)-Tại Văn bản số 379/CV-TCKH, ngày 3/12/2020 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Hưng Nguyên “Về việc nộp ngân sách Nhà nước khoản thu theo quy định”, gửi UBND xã Xuân Lam. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Hưng Nguyên yêu cầu UBND xã Xuân Lam phối hợp với các bộ phận liên quan lập hồ sơ, nộp số tiền 141 triệu đồng vào ngân sách.

Người dân tự đóng góp tiền để xây dựng hạ tầng đường, mương, điện...
Người dân tự đóng góp tiền để xây dựng hạ tầng đường, mương, điện...
Huyện yêu cầu nộp 141 triệu đồng thu của dân vào ngân sách
 
Cụ thể, Văn bản số 379/CV-TCKH, ngày 3/12/2020 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Hưng Nguyên cho biết: “Ngày 8/11/2019, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Hưng Nguyên có buổi làm việc với UBND xã Hưng Lam  (nay là xã Xuân Lam) để nghe báo cáo hướng xử lý một số tồn tại, sai phạm trong công tác quản lý tài chính ngân sách trong nhiều năm qua. Trong đó có nội dung thu tiền giải phóng mặt bằng dự án di dân cho các đối tượng làng chài xã Hưng Lam, theo Thông báo số 23a/TB- UBND ngày 1/3/2013 của UBND huyện Hưng Nguyên, với số tiền: 141.000.000 đồng, chưa nộp thu ngân sách. Tại buổi làm việc, đoàn yêu cầu Chủ tịch UBND xã Hưng Lam chỉ đạo bộ phận tài chính làm thủ tục nộp ngân sách số tiền trên. Nhưng đến nay khoản thu trên vẫn chưa được thực hiện nộp thu ngân sách. Phòng Tài chính - Kế hoạch đề nghị Chủ tịch UBND xã Xuân Lam, phối hợp với lãnh đạo xã Hưng Lam cũ, chỉ đạo các bộ phận liên quan lập hồ sơ thu nộp ngân sách khoản thu trên.
 
Như chúng tôi đã đưa tin, năm 2014 - 2015, có gần 20 hộ dân làng chài xã Hưng Lam, huyện Hưng Nguyên được nhận đất tái định cư thuộc diện “di dân khẩn cấp”, tại xóm 9 (xã Hưng Lam cũ), nay là xóm Mỹ Thanh, xã Xuân Lam. Theo đó, các hộ dân sau khi nhận đất, làm nhà ở được hỗ trợ số tiền 22 triệu đồng (tỉnh hỗ trợ 20 triệu, huyện hỗ trợ 2 triệu), để người dân “an cư lạc nghiệp”. Tuy nhiên, điều bất ngờ là trong khi tỉnh và huyện hỗ trợ người dân thì UBND xã Hưng Lam lại thu của mỗi hộ nhận đất số tiền 7,5 triệu đồng/ 1 hộ.
 
Qua tìm hiểu, bà Trần Thị Hiền, công chức Tài chính xã Xuân Lam cho biết: Việc UBND xã Hưng Lam thu tiền của các hộ dân trên là thu theo văn bản chỉ đạo của UBND huyện (Thông báo số 23a/TB-UBND, ngày 1/3/3013 của Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên). Theo lời bà Hiền, trong hai năm 2014, 2015, UBND xã Hưng Lam đã thu tiền của 18 hộ dân tái định cư làng chài, mỗi hộ 7,5 triệu đồng và thu của một hộ khác 6 triệu đồng (diện hộ nghèo). Tổng số tiền của 19 hộ đã thu là 141 triệu đồng. 
Công văn của Phòng TC-KH       huyện Hưng Nguyên gửi UBND        xã Xuân Lam yêu cầu lập hồ sơ      nộp tiền vào ngân sách
Công văn của Phòng TC-KH huyện Hưng Nguyên gửi UBND xã Xuân Lam yêu cầu lập hồ sơ nộp tiền vào ngân sách
Tìm hiểu của phóng viên được biết, trong phiếu thu tiền của các hộ dân tái định cư làng chài năm 2014, 2015 của xã Hưng Lam ghi nội dung thu là “Nộp tiền đền bù giải phóng mặt bằng dự án làng chài”. Theo lý giải của bà Trần Thị Hiền, tổng số tiền 141 triệu đồng thu của các hộ dân tái định cư làng chài hiện vẫn đang được tạm giữ tại quỹ, chưa nộp vào Kho bạc vì “Không có danh mục thu”. 
 
Đáng chú ý, tại Kết luận Thanh tra số 201/KL-UBND ngày 3/11/2016 của UBND huyện Hưng Nguyên về “Việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách và việc thực hiện các quy định về giao đất ở, cấp Giấy chứng nhận quyền sử đụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với Chủ tịch UBND xã Hưng Lam” đã làm rõ hàng loạt vấn đề liên quan đến các sai phạm, vi phạm của Chủ tịch UBND xã Hưng Lam (ông Nguyễn Văn Hào và ông Trần Văn Duyệt).
 
Cụ thể, kết luận Thanh tra nêu rõ: “Qua thanh tra cho thấy, các vi phạm chủ yếu: Việc thực hiện dự toán một số lĩnh vực chưa sát đúng với dự toán đã được phê duyệt; buông lỏng công tác quản lý, tùy tiện trong công tác thu, chi ngân sách, thanh toán kinh phí không đúng với thực tế, không đúng chế độ, định mức quy định cho một số đối tượng; nợ phải thu; phải trả còn nhiều; hồ sơ, chứng từ thanh toán chưa đảm bảo, chưa đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Kế toán, Quyết định số 94/2005/QĐ-BTC và Thông tư số 146/2011/TT-BTC quy định về chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã. Quản lý, sử dụng số tiền hơn 611.745.000 đồng tiền đất của các hộ gia đình không đúng quy định. Tổng số tiền sai phạm là 696.873.000 đồng, trong số đó có 141 triệu đồng là tiền thu của các hộ dân làng chài.
 
Ông Lê Văn Năng (60 tuổi), một người dân khu tái định cư làng chài cho biết: “Khu tái định cư làng chài trước đây là bãi đất của người dân xã Hưng Lam trồng hoa màu, các hộ tái định cư được chia 250 m2  đất ở, không có đất để sản xuất hoa màu. Chúng tôi đến đây phải tự làm mương thoát nước, tự làm đường, tự mua dây, trồng cột kéo điện về dùng”. Như vậy, từ khi nhận đất rồi làm nhà ở, người dân ở khu tái định cư này chưa được Nhà nước đầu tư hạ tầng khu dân cư.
 
Qua xác minh, tìm hiểu sự việc cho thấy, mặc dù thu mỗi gia đình 7,5 triệu đồng (tổng số 19 gia đình, xã Hưng Lam đã thu 141 triệu đồng) để thực hiện giải phóng mặt bằng, song cho đến nay đã gần 10 năm, số tiền trên vẫn “nằm ngoài sổ sách”, mà theo cách lý giải của cán bộ tài chính xã Xuân Lam là “Không có danh mục” để nộp vào ngân sách. Mặc dù, năm 2016 Thanh tra huyện Hưng Nguyên đã thanh tra, làm rõ và yêu cầu xử lý số tiền trên, thế nhưng đến nay mọi việc vẫn không được thực hiện theo yêu cầu của đoàn thanh tra.
 
Được biết, đối với dự án di dân khẩn cấp, Nhà nước lập dự án và các hộ tái định cư còn nhận được sự hỗ trợ của Nhà nước, không phải nộp thêm bất cứ khoản tiền gì, vì đây là dự án “phi lợi nhuận”. Thiết nghĩ, UBND huyện Hưng Nguyên cần sớm xác minh làm rõ, việc UBND xã Hưng Lam tổ chức thu số tiền trên của người dân nhận đất tái định cư có phù hợp với quy định của pháp luật hay không? Nếu số tiền được thu đúng quy định thì cần phản nộp vào ngân sách địa phương để quản lý theo quy định, trường hợp số tiền trên thu không đúng thì cần phải trả lại cho người dân.
.

Đ. Thắng

.