Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201810/can-quan-tam-cai-thien-chinh-sach-cua-doi-ngu-khong-chuyen-trach-co-so-817430/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201810/can-quan-tam-cai-thien-chinh-sach-cua-doi-ngu-khong-chuyen-trach-co-so-817430/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Cần quan tâm cải thiện chính sách của đội ngũ không chuyên trách cơ sở - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 05/10/2018, 15:19 [GMT+7]

Cần quan tâm cải thiện chính sách của đội ngũ không chuyên trách cơ sở

(Congannghean.vn)-Những năm qua, được sự quan tâm của cấp uỷ Đảng và chính quyền các cấp, những người hoạt động không chuyên trách trong các tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể cấp xã, xóm (khối, bản) được bố trí một cách hệ thống, đồng bộ; qua đó, góp phần xây dựng chính quyền cơ sở ngày càng vững mạnh. Yêu cầu đặt ra là cần quan tâm cải thiện chế độ chính sách cho đội ngũ này để họ yên tâm gắn bó với công việc.

Cần quan tâm cải thiện chế độ chính sách cho đội ngũ hoạt động không chuyên trách cấp cơ sở để họ yên tâm gắn bó với công việc
Cần quan tâm cải thiện chế độ chính sách cho đội ngũ hoạt động không chuyên trách cấp cơ sở để họ yên tâm gắn bó với công việc

Theo Quyết định số 14 ngày 27/1/2014 về số lượng, chức danh và mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An, các chức danh bố trí chung gồm 15 chức danh. Mỗi chức danh bố trí 1 người, riêng đối với xã loại I, loại II, xã trọng điểm phức tạp về ANTT, quốc phòng được bố trí không quá 2 phó trưởng Công an, 3 Công an viên thường trực, 2 phó chỉ huy trưởng Quân sự. Đối với xã loại I, xã có trên 20% giáo dân và xã có trên 50% người dân tộc thiểu số được bố trí không quá 2 Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc. Theo quy định này, số lượng những người hoạt động không chuyên trách trên địa bàn toàn tỉnh hiện nay là 9.442 người; kinh phí chi trả mỗi tháng là 12.600.350.000 đồng.

Được quan tâm bố trí một cách hệ thống, đồng bộ; đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc xây dựng chính quyền cơ sở ngày càng vững mạnh. Tuy nhiên, chế độ chính sách đối với đội ngũ này vẫn còn nhiều vấn đề như: Số lượng những người hoạt động không chuyên trách nhiều, kinh phí chi trả lớn nhưng chế độ phụ cấp lại thấp (người cao nhất cấp xã 1 tháng là 1.529.000 đồng, người thấp nhất là 834.000 đồng). Cũng theo Luật BHXH năm 2014 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2016), cán bộ không chuyên trách phường, xã, thị trấn được tham gia BHXH nhưng chỉ được đóng 2 loại quỹ tử tuất và hưu trí mà lại không được hưởng chính sách ốm đau, thai sản, tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp. Thực tế trên dẫn đến những hạn chế trong việc khuyến khích, tạo điều kiện cho những người hoạt động không chuyên trách yên tâm hoạt động.

Bên cạnh đó, hiện nay, các chức danh không chuyên trách được tuyển chọn thông qua bầu cử đã được quy định trong điều lệ, quy chế hoạt động của Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội. Những quy định về tuyển dụng, bố trí các chức danh không chuyên trách ở cấp xã không qua bầu cử đã có nhưng vẫn chưa đồng bộ. Điều này dẫn đến việc tuyển dụng, bố trí đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã vẫn còn nhiều bất cập, dẫn đến nhiều chức danh không chuyên trách ở cấp xã của các địa phương có trình độ, năng lực chưa tương xứng với vị trí, vai trò theo chức danh và nhiệm vụ được giao, gây ảnh hưởng không nhỏ tới hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở.

Cũng liên quan đến chế độ chính sách cho đội ngũ này, Chính phủ đã quy định chế độ phụ cấp không được vượt quá 1 lần lương cơ bản. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, Đảng và Nhà nước sẽ tổ chức lại bộ máy từ cấp thôn, bản lên đến Trung ương. Theo đó, cán bộ không chuyên trách, bán chuyên trách sẽ được khoán quỹ lương.

Thực tế cho thấy, đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách cấp xã là một bộ phận của đội ngũ cán bộ cơ sở, có vai trò quan trọng trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Từ thực trạng trên, căn cứ Nghị quyết số 18, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Sở Nội vụ đang triển khai xây dựng Đề án Khoán số lượng chức danh và kinh phí phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh theo hướng tạo điều kiện cho chính quyền địa phương chủ động bố trí người làm việc theo đặc trưng công việc của từng địa phương; đồng thời tùy tính chất công việc của từng người để trả mức phụ cấp khác nhau; chế độ phụ cấp của những người không chuyên trách được nâng lên.

Bên cạnh việc quan tâm nâng cao chế độ chính sách, thiết nghĩ, các cấp, ngành liên quan cũng cần quan tâm hơn nữa đến công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực cho những người hoạt động không chuyên trách cấp cơ sở để họ nắm vững chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, tránh tình trạng lúng túng, làm sai lệch trong triển khai thực hiện.

.

Thùy Dương

.