Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201508/cong-tac-dan-so-gan-voi-xay-dung-nong-thon-moi-628809/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201508/cong-tac-dan-so-gan-voi-xay-dung-nong-thon-moi-628809/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Công tác dân số gắn với xây dựng nông thôn mới - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 07/08/2015, 09:28 [GMT+7]

Công tác dân số gắn với xây dựng nông thôn mới

(Congannghean.vn)-Hưởng ứng phong trào “Chung tay xây dựng nông thôn mới”, trong những năm qua, Hội Nông dân tỉnh đã tập trung tuyên truyền, vận động nông dân có nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An làm cho bộ mặt nông thôn có nhiều đổi thay, trong đó có việc thực hiện tốt công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ).

Nghệ An thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới với những khó khăn, thách thức do thiên tai dịch bệnh, tỉ lệ hộ nghèo còn cao, thu nhập bình quân đầu người thấp. Điều này ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế, an sinh xã hội, gây nhiều áp lực về việc làm… Nhưng với những chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực, chung tay góp sức của toàn thể nhân dân trong tỉnh nên trong những năm qua, công tác dân số gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới đã đạt nhiều kết quả quan trọng bước đầu.

Cán bộ và nhân dân xã Quế Sơn, huyện Quế Phong                 cùng chung tay góp sức làm đường giao thông xây dựng nông thôn mới
Cán bộ và nhân dân xã Quế Sơn, huyện Quế Phong cùng chung tay góp sức làm đường giao thông xây dựng nông thôn mới

Để phát huy vai trò của người nông dân là chủ thể xây dựng nông thôn mới, những năm qua, Hội Nông dân tỉnh đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể chính trị tập trung tuyên truyền tới cán bộ, hội viên và nhân dân những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, giúp người dân hiểu  đúng, hiểu đủ về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Hàng năm, Hội Nông dân phối hợp với Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) tổ chức có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, vận động hội viên nông dân thực hiện công tác DS-KHHGĐ, lồng ghép vào nội dung công tác hội.

Tính đến nay, Hội đã xây dựng được 28 mô hình câu lạc bộ lồng ghép DS-KHHGĐ, bình đẳng giới, tín dụng tiết kiệm, khuyến nông. Trong đó, có 22 mô hình nam nông dân với công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản - KHHGĐ. Phát hành các loại tài liệu, tờ rơi, làm nhiều bảng tin, khẩu hiệu, trang bị kiến thức cơ bản về chăm sóc sức khỏe sinh sản để người dân tự biết cách bảo vệ sức khỏe cho chính mình, góp phần giữ gìn hạnh phúc gia đình và tích cực tham gia phát triển kinh tế. Từ đó, công tác DS-KHHGĐ và quy mô gia đình ít con đã được nhiều đối tượng thực hiện tốt.

Ngoài ra, các cấp hội đã đưa tiêu chí thực hiện tốt chính sách DS-KHHGĐ vào đánh giá xếp loại cán bộ, tiêu chí gia đình sản xuất, kinh doanh giỏi, gia đình nông dân văn hóa… Đây là những tiêu chí quan trọng để xét thi đua khen thưởng hàng năm, góp phần làm chuyển biến nhận thức trong việc thực hiện công tác dân số trong toàn tỉnh. Đến nay, 100% huyện, thành, thị và xã, phường, thị trấn triển khai tốt các văn bản của Đảng, Nhà nước về chính sách DS-KHHGĐ. Người dân đã ký cam kết không vi phạm chính sách DS-KHHGĐ theo quy định, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu về DS-KHHGĐ hàng năm.

Nhờ thực hiện tốt công tác DS-KHHGĐ nên hội viên nông dân đã có điều kiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các thành viên trong gia đình. Đến nay, các hội viên, nhân dân đã ủng hộ được 283.356 ngày công lao động, đóng góp 77,709 triệu đồng, hiến 163.990 m2 đất để sửa sang, nâng cấp, làm mới đường giao thông nông thôn, kiên cố hoá kênh mương, xây mới và sửa chữa phòng học, trạm y tế… Bên cạnh đó, Hội Nông dân tỉnh đã giúp các hội viên vay vốn từ quỹ hỗ trợ nông dân.

Bà Nguyễn Thị Hải, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết: Những kết quả đã đạt được trong việc thực hiện chính sách DS-KHHGĐ gắn liền với xây dựng nông thôn mới chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của tỉnh nhà. Tình trạng hộ nghèo vẫn còn cao, thu nhập bình quân đầu người và số xã đạt các tiêu chí vẫn còn thấp… Để góp phần khắc phục những tình trạng trên, trong thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các ban, ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác DS-KHHGĐ.

Qua đó, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội cũng như xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Đồng thời, tiếp tục vận động hội viên nông dân thực hiện quy mô gia đình ít con (từ 1 - 2 con), tổ chức ký cam kết thực hiện chính sách DS-KHHGĐ cho mỗi cán bộ, hội viên và các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ…, góp phần thúc đẩy phong trào “Chung tay xây dựng nông thôn mới”.

.

Cao Loan

.