Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201507/ky-niem-100-nam-ngay-sinh-tong-bi-thu-nguyen-van-linh-171915-172015-tam-guong-sang-ve-tan-trung-voi-dang-tan-hieu-voi-dan-619834/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201507/ky-niem-100-nam-ngay-sinh-tong-bi-thu-nguyen-van-linh-171915-172015-tam-guong-sang-ve-tan-trung-voi-dang-tan-hieu-voi-dan-619834/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Tấm gương sáng về 'Tận trung với Đảng, tận hiếu với dân' - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 02/07/2015, 09:20 [GMT+7]
Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh (1/7/1915 - 1/7/2015)

Tấm gương sáng về 'Tận trung với Đảng, tận hiếu với dân'

(Congannghean.vn)-Đồng chí Nguyễn Văn Linh tên thật là Nguyễn Văn Cúc (còn gọi là Mười Cúc) sinh ngày 1/7/1915. Sinh ra trong cảnh đất nước còn lầm than, sớm mồ côi cha mẹ nhưng tiếp thu truyền thống yêu nước của dân tộc, đồng chí đã tham gia vào các hoạt động yêu nước từ khi còn ít tuổi và sớm giác ngộ cách mạng, trở thành người chiến sỹ cộng sản bất khuất, một nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo. 15 tuổi, đồng chí bị thực dân Pháp bắt và kết án tù chung thân.
 
Hơn 10 năm bị giam cầm ở nhà tù Côn Đảo, kẻ thù dùng mọi cực hình tra tấn nhưng đồng chí vẫn nêu cao khí chất anh hùng, kiên cường, cùng các đồng chí trong chi bộ Đảng nhà tù tổ chức các lớp học tập chính trị, văn hóa, ngoại ngữ, biến nhà tù thực dân đế quốc thành trường học cộng sản. Năm 1936, với thắng lợi của Mặt trận Bình dân Pháp, đồng chí được thả tự do. Cùng năm này, đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương và tham gia hoạt động cách mạng, được Đảng tin cậy cử đến hoạt động ở những nơi phong trào cách mạng gặp khó khăn. Đồng chí là một trong những người đề xuất thực hiện việc hợp nhất hai tổ chức Việt Minh: Bộ Việt Minh Sài Gòn và Ủy ban Việt Minh chợ Lớn, lập ra Thành ủy lâm thời thành phố Sài Gòn - Gia Định.
Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh thăm, chúc tết cán bộ xã viên                   xã Giai Phạm, huyện Mỹ Văn, tỉnh Hưng Yên
Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh thăm, chúc tết cán bộ xã viên xã Giai Phạm, huyện Mỹ Văn, tỉnh Hưng Yên
Trong thời kỳ cách mạng miền Nam bước vào giai đoạn cam go nhất, với vai trò là Phó Bí thư, Bí thư Trung ương Cục miền Nam, đồng chí đã chủ trì và cùng các đồng chí Trung ương Cục lãnh đạo và phát động quần chúng nhân dân nổi dậy phá ách kìm kẹp của địch, xây dựng căn cứ địa cách mạng, phát triển chiến tranh du kích, xây dựng lực lượng quân giải phóng. Nhờ đó, đã đánh bại các chiến lược Chiến tranh cục bộ, Chiến tranh đặc biệt và Việt Nam hóa chiến tranh của đế quốc Mỹ và bọn tay sai, tiến hành cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, giành toàn thắng trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử 1975.
 
Đất nước thống nhất, với cương vị là Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, đồng chí không ngừng trăn trở, tìm tòi các giải pháp nhằm đẩy mạnh công cuộc xây dựng thành phố theo định hướng xã hội chủ nghĩa, phù hợp với điều kiện thực tiễn của thành phố vốn đã quen với nền kinh tế thị trường. Đồng chí luôn khuyến khích, cổ vũ những cách nghĩ, cách làm sáng tạo khi cơ chế, chính sách ở cấp vĩ mô chưa thay đổi kịp.
 
Những tìm tòi, thử nghiệm, những mô hình mới ở TP Hồ Chí Minh và một số địa phương khác trong cả nước đã góp phần quý báu giúp Ban chấp hành Trung ương Đảng và Bộ Chính trị quyết định xóa bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp để xây dựng cơ chế mới, mở ra thời kỳ đổi mới - bước ngoặt lịch sử ý nghĩa của đất nước. Đồng chí đã đề xướng và kiên trì thực hiện đổi mới có nguyên tắc, đổi mới nhưng luôn giữ vững định hướng XHCN, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời tôn trọng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. 
 
Trong bối cảnh quốc tế có những diễn biến phức tạp, công cuộc cải tổ của Liên Xô và các nước XHCN ở Đông Âu có những sai lầm về chiến lược, đất nước ta bị chủ nghĩa đế quốc bao vây, cấm vận, cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội diễn ra nghiêm trọng, với sự kiên định và lý tưởng cách mạng, trên cương vị Tổng Bí thư, đồng chí Nguyễn Văn Linh đã cùng tập thể Bộ Chính trị, BCH Trung ương Đảng vượt qua mọi thử thách, kiên trì đường lối đổi mới theo định hướng XHCN với những bước đi và cách làm phù hợp với thực tiễn của đất nước. Nhờ những công lao, đóng góp to lớn của đồng chí, công cuộc đổi mới của đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. 
 
Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Nguyễn Văn Linh gắn liền với những chặng đường cam go, gian khổ nhưng hào hùng của Đảng và dân tộc. Dù ở hoàn cảnh nào, đồng chí cũng đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và đất nước. Đồng chí Nguyễn Văn Linh mất ngày 27/4/1998 tại TP Hồ Chí Minh, hưởng thọ 83 tuổi.
.

Huyền Thương

.