Thứ Bảy, 10/10/2020, 14:46 [GMT+7]

Thủ tục đề nghị giải quyết hồ sơ đăng ký thường trú tại Việt Nam đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài

 

 

    1

Trình tự thực hiện

 

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Công dân Việt Nam định cư nước ngoài (CDVNDCNN) mang hộ chiếu hoặc giấy tờ thay thế hộ chiếu do nước ngoài cấp còn giá trị hoặc giấy tờ thường trú do nước ngoài cấp nộp hồ sơ đề nghị đăng ký thường trú tại Việt Nam tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung hoặc chuẩn bị lại hồ sơ;

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và trả giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ.

Bước3: Trả kết quả

Người nhận đưa giấy biên nhận để đối chiếu. Cán bộ trả kết quả thuộc Phòng QLXNC kiểm tra và trao "Giấy giới thiệu làm thủ tục đăng ký hộ khẩu thường trú" cho người đến nhận.

 

 

    2

Cách thức thực hiện

 

Trực tiếp nộp tại trụ sở Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Nghệ An, địa chỉ: 89 Trần Quang Diệu, phường Trường Thi, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần trừ ngày nghỉ, lễ tết.

 

 

    3

Thành phần hồ sơ

 

a) 01 đơn đề nghị về Việt Nam thường trú (theo mẫu TT1);

b) 01 bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ thay thế hộ chiếu nước ngoài hoặc bản sao giấy tờ thường trú do nước ngoài cấp (hoặc bản chụp kèm theo bản chính để kiểm tra, đối chiếu);

c) 01 bản sao giấy tờ có giá trị chứng minh có quốc tịch Việt Nam;

d) 03 ảnh mới chụp cỡ 4x6cm, nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu;

e) 01 bản sao giấy tờ có giá trị chứng minh có nhà ở hợp pháp tại Việt Nam;

g) 01 bản sao giấy tờ có giá trị chứng minh đủ điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc TW (nếu về thường trú tại thành phố trực thuộc TW);

h) Đối với CDVNDCNN đề nghị về đăng ký thường trú tại cơ sở tôn giáo ở Việt Nam và hoạt động tôn giáo, thì hồ sơ phải có ý kiến bằng văn bản của người đứng đầu cơ sở tôn giáo đó đồng ý cho người đó đăng ký thường trú, kèm theo giấy tờ chứng minh là chức sắc tôn giáo, nhà tu hành hoặc người chuyên hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo và ý kiến bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam về tôn giáo chấp thuận cho người đó về Việt Nam hoạt động tôn giáo.

 

 

   4

Số lượng hồ sơ

 

02 (hai) bộ.

 

 

   5

Thời hạn giải quyết

 

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 

 

   6

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

 

Cá nhân là Công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài.

 

  

   7

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

 

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Nghệ An, số 89 Trần Quang Diệu, phường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

 

 

  8

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

 

Cấp Giấy giới thiệu làm thủ tục đăng ký hộ khẩu thường trú.

 

 

  9

Lệ phí

 

Không thu lệ phí.

 

 

  10

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

 

a) Đơn đề nghị về Việt Nam thường trú; Mẫu TT01 (kèm theo);

b) Giấy chấp thuận cho đăng ký thường trú vào nhà ở thuộc sở hữu hợp pháp của cá nhân; Mẫu TT02 (kèm theo).

 

 

  11

Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

 

a) CDVNDCNN mang hộ chiếu hoặc giấy tờ thay hộ chiếu do nước ngoài cấp còn giá trị (sau đây gọi chung là hộ chiếu nước ngoài) về Việt Nam đăng ký thường trú.

b) CDVNDCNN có giấy tờ thường trú do nước ngoài cấp còn giá trị về Việt Nam đăng ký thường trú .

c) CDVNDCNN có không thuộc diện "Chưa được nhập/ xuất cảnh" theo quy định của pháp luật Việt Nam.

        d) CDVNDCNN đảm bảo đủ điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc TW theo quy định tại khoản 5, Điều 20 Luật cư trú.

 

 

  12

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

 

a) Luật Cư trú (Luật số 81/2006/QH11 ngày 29/11/2006).

b) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú (Luật số 36/2013/QH13 ngày 20/6/2013).

c) Thông tư liên tịch số 05/2009/TTLT-BCA-BNG của Bộ Công an, Bộ Ngoại giao hướng dẫn giải quyết cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài đăng ký thường trú tại Việt Nam.

d) Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BCA-BNG ngày 03/01/2012 của Bộ Công an, Bộ Ngoại giao sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT/BCA-BNG ngày 29/01/2002 và Thông tư liên tịch số 05/2009/TTLT/BCA-BNG ngày 12/5/2009 của Bộ Công an, Bộ Ngoại giao trong lĩnh vực xuất nhập cảnh.

e) Thông tư 02/2013/TT-BCA ngày 05/01/2013 của Bộ Công an về việc ban hành, hướng dẫn sử dụng và quản lý các mẫu giấy tờ liên quan đến công tác quản lý xuất nhập cảnh.

 

 

 

 

 

Phần 2: Lưu đồ thủ tục giải quyết hồ sơ đăng ký thường trú tại Việt Nam đối với công dân Việt Nam định cư nước ngoài

 

Trình tự

Trách nhiệm

Nội dung

Biểu mẫu

Thời gian giải quyết

Bước 1

Cá nhân

Nộp hồ sơ theo quy định của pháp luật

Theo Mục 3 Phần 1

Từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trừ ngày nghỉ, lễ Tết.

Bước 1

Bộ phận tiếp nhận thuộc Phòng QLXNC

Kiểm tra hồ sơ:

- Nếu đầy đủ, hợp lệ, thì nhận hồ sơ, in và trao giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả. Chuyển hồ sơ cho bộ phận xử lý.

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp bổ sung hồ sơ. 

Giấy biên nhận.

03 - 08 phút

Bước 3

Bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Phòng QLXNC

Thẩm định hồ sơ: Kiểm tra tính xác thực của hồ sơ. Nếu đầy đủ, chính xác thì nhập dữ liệu vào máy tính để kiểm tra, đối chiếu với danh sách "Chưa được nhập cảnh", "Chưa cho xuất cảnh", "Tạm hoãn xuất cảnh" và dữ liệu xuất nhập cảnh có liên quan.

 

 

 

 

 

1/2 ngày làm việc.

Bước 4

Bộ phận chuyên môn nghiệp vụ thuộc Phòng QLXNC

Trình lãnh đạo phê duyệt:

- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác, cần phải bổ sung thì đề xuất lãnh đạo có thẩm quyền duyệt, ký văn bản đề nghị bổ sung.

- Nếu người đề nghị không thuộc diện "Chưa được nhập cảnh", "Chưa cho xuất cảnh", "Tạm hoãn xuất cảnh" thì đề xuất lãnh đạo có thẩm quyền duyệt, sau đó chuyển 01 bộ hồ sơ về Cục QLXNC.

- Nếu người đề nghị thuộc diện "Chưa được nhập cảnh", "Chưa cho xuất cảnh", "Tạm hoãn xuất cảnh" thì đề xuất lãnh đạo có thẩm quyền ký văn bản nêu lý do chưa giải quyết cho đăng ký thường trú tại Việt Nam.

 

- Văn bản đề nghị bổ sung hồ sơ.

 

 

- Báo cáo đề xuất do Lãnh đạo Công an tỉnh ký báo cáo về Cục QLXNC (kèm theo hồ sơ).

 

- Văn bản thông báo chưa giải quyết cho đăng ký thường trú tại Việt Nam.

 

 

 

 

 

 

Khoảng 10 ngày làm việc.

Bước 5

Bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Cục QLXNC

Sau khi hồ sơ được lãnh đạo duyệt, lãnh đạo phòng thuộc Cục QLXNC ký giấy báo tin (đồng ý hay không đồng ý) và giấy giới thiệu đăng ký hộ khẩu thường trú, bộ phận xử lý hồ sơ sẽ đóng dấu và chuyển kết quả về Phòng QLXNC.

- Giấy báo tin.

- Giấy giới thiệu.

 

07 ngày làm việc.

Bước 6

Bộ phận chuyên môn nghiệp vụ thuộc Phòng QLXNC

Tiếp nhận Giấy giới thiệu và vào sổ.

Giấy giới thiệu.

 

Bước 4

Bộ phận trả kết quả thuộc Phòng QLXNC

Trả kết quả cho công dân

- Giấy giới thiệu

03 - 05 phút

Tổng thời gian thực hiện các bước

 

20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 

 

.

Công an Nghệ An