Thứ Tư, 11/09/2019, 14:45 [GMT+7]

Công an Nghệ An: Thủ tục hành chính về Xuất nhập cảnh mới nhất 2019


1. THỦ TỤC LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG DÂN VIỆT NAM

1.1. THỦ TỤC CẤP GIẤY THÔNG HÀNH BIÊN GIỚI VIỆT NAM - LÀOTẠI CÔNG AN TỈNH NGHỆ AN

1.2. THỦ TỤC CẤP HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG LẦN ĐẦUTẠI CÔNG AN TỈNH NGHỆ AN

1.3. THỦ TỤC CẤP LẠI HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG TẠI CÔNG AN TỈNH NGHỆ AN

1.4. THỦ TỤC CẤP GIẤY XÁC NHẬN NHÂN SỰ CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI TẠI CÔNG AN TỈNH NGHỆ AN

1.5. THỦ TỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG TẠI CÔNG AN TỈNH NGHỆ AN

 

2.  THỦ TỤC LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

1. CÁC THỦ TỤC LIÊN QUAN:

1.1 QUY TRÌNH CẤP ĐỔI THẺ THƯỜNG TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI CÔNG AN TỈNH

1.2. QUY TRÌNH CẤP LẠI THẺ THƯỜNG TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI CÔNG AN TỈNH

1.3. QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ TẠI VIỆT NAM ĐỐI VỚI CÔNG DÂN VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI

1.4. QUY TRÌNH CẤP GIẤY PHÉP CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀIVÀO KHU VỰC CẤM, KHU VỰC BIÊN GIỚI 

1.5. QUY TRÌNH CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP XUẤT NHẬP CẢNH CHO NGƯỜI KHÔNG QUỐC TỊCH CƯ TRÚ TẠI VIỆT NAM

1.6. QUY TRÌNH CẤP THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI, NGƯỜI VIỆT NAM MANG HỘ CHIẾU NƯỚC NGOÀI

1.7. QUY TRÌNH CẤP THẺ THƯỜNG TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI CÔNG AN TỈNH

1.8. QUY TRÌNH CẤP, BỔ SUNG, SỬA ĐỔI THỊ THỰC VÀ GIA HẠN TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI, NGƯỜI VIỆT NAM MANG HỘ CHIẾU NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

2. MẪU TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP XUẤT NHẬP CẢNH
3. MẪU NA3
4. MẪU NA5
5. MẪU NA6
6. MẪU NA7
7. MẪU NA8
8. MẪU NA11
9. MẪU NA12
10. MẪU NA13
11. MẪU NA14
12. MẪU NA15
13. MẪU NA16
14. MẪU NA17
15. MẪU TT02
16. MẪU X03

SỐ ĐIỆN THOẠI NÓNG HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ LĨNH VỰC XUẤT NHẬP CẢNH:

02383593594

 

 

.

Phòng Quản lí Xuất nhập cảnh - Công an Nghệ An