Thứ Bảy, 10/10/2020, 14:43 [GMT+7]

Thủ tục đề nghị cấp Thẻ thường trú tại Công an tỉnh

 

 

    1

Trình tự thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Người nước ngoài xin thường trú tại Việt Nam đến nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung hoặc chuẩn bị lại hồ sơ;

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và trả giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ.

Bước3: Trả kết quả

Trong thời hạn 03 tháng kể từ khi nhận được thông báo giải quyết cho thường trú, người nước ngoài phải đến Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi xin thường trú để nhận thẻ thường trú. Bộ phận trả kết quả Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Nghệ An thu lại giấy biên nhận và trả thẻ thường trú sau khi yêu cầu người nhận kết quả nộp lệ phí và ký nhận.

 

 

    2

Cách thức thực hiện

Trực tiếp nộp tại trụ sở Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Nghệ An, địa chỉ: 89 Trần Quang Diệu, phường Trường Thi, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần trừ ngày nghỉ, lễ tết.

 

    3

Thành phần hồ sơ

a) Đơn xin thường trú (Mẫu NA12);

b) Lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người đó là công dân cấp;

c) Công hàm của cơ quan đại diện của nước mà người đó là công dân đề nghị Việt Nam giải quyết cho người đó thường trú;

d) Bản sao hộ chiếu có chứng thực;

e) Giấy tờ chứng minh đủ điều kiện được xét cho thường trú quy định tại Điều 40 của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (Luật số 47/2014/QH13, ngày 16/6/2014);

g) Giấy bảo lãnh đối với người nước ngoài quy định tại khoản 3 Điều 39 của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (Luật số 47/2014/QH13, ngày 16/6/2014);

 h) Giấy tờ chứng minh đã tạm trú liên tục tại Việt Nam từ trước năm 2000 (đối với trường hợp người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam).

 

   4

Số lượng hồ sơ

01 (một) bộ

 

   5

Thời hạn giải quyết

a) Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ trưởng Bộ Công an xem xét, quyết định cho thường trú; trường hợp xét thấy cần phải thẩm tra bổ sung thì có thể kéo dài thêm nhưng không quá 02 tháng.

b) Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi người nước ngoài xin thường trú thông báo người nước ngoài được giải quyết cho thường trú.

c) Trong thời hạn 03 tháng kể từ khi nhận được thông báo giải quyết cho thường trú, người nước ngoài phải đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi xin thường trú để nhận thẻ thường trú.

 

   6

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Cá nhân là người nước ngoài, người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài, người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam.

  

   7

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Nghệ An, số 89 Trần Quang Diệu, phường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

 

  8

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Cấp thẻ thường trú.

 

  9

Lệ phí

100USD/thẻ.

 

  10

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

a) Đơn xin thường trú; Mẫu NA12 (kèm theo);

b) Giấy bảo lãnh cho người nước ngoài thường trú tại Việt Nam; Mẫu NA11 (kèm theo).

 

  11

Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Đảm bảo đúng các trường hợp và điều kiện cho thường trú theo quy định tại Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, cụ thể là:

* Các trường hợp được xét cho thường trú:

a) Người nước ngoài có công lao, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam được nhà nước Việt Nam tặng huân chương hoặc danh hiệu vinh dự nhà nước.

b) Người nước ngoài là nhà khoa học, chuyên gia đang tạm trú tại Việt Nam.

c) Người nước ngoài được cha, mẹ, vợ, chồng, con là công dân Việt Nam đang thường trú tại Việt Nam bảo lãnh.

d) Người không quốc tịch đã tạm trú liên tục tại Việt Nam từ năm 2000 trở về trước.

* Điều kiện xét cho thường trú:

a) Người nước ngoài quy định tại các trường hợp nêu trên được xét

cho thường trú nếu có chỗ ở hợp pháp và có thu nhập ổn định bảo đảm cuộc sống tại Việt Nam.

b) Người nước ngoài quy định là nhà khoa học, chuyên gia đang tạm trú tại Việt Nam phải được Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quản lý nhà nước về lĩnh vực chuyên môn của người đó đề nghị.

         c) Người nước ngoài được cha, mẹ, vợ, chồng, con là công dân Việt Nam đang thường trú tại Việt Nam bảo lãnh đã tạm trú tại Việt Nam liên tục từ 03 năm trở lên.

 

  12

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

a) Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (Luật số 47/2014/QH13, ngày 16/6/2014);

b) Thông tư số 219/2016/TT-BTC, ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam;

c) Thông tư số 04/2015/TT-BCA, ngày 05/01/2015 của Bộ Công an quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

d) Thông tư số 31/2015/TT-BCA ngày 06/7/2015 của Bộ Công an hướng dẫn một số nội dung về cấp thị thực, cấp thẻ tạm trú, cấp giấy phép xuất nhập cảnh, giải quyết thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam.

 

 

 

Phần 2: Lưu đồ thủ tục cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài

 

Trình tự

Trách nhiệm

Nội dung

Biểu mẫu

Thời gian giải quyết

Bước 1

Người nước ngoài

Nộp hồ sơ theo quy định của pháp luật

Theo Mục 3 Phần 1

Từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trừ ngày nghỉ, lễ Tết.

Bước 2

Bộ phận tiếp nhận thuộc Phòng QLXNC

Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, thì nhận hồ sơ, in và trao giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả. Chuyển hồ sơ cho bộ phận xử lý.

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp bổ sung hồ sơ. 

 

 

- Giấy Biên nhận

- Danh sách bàn giao hồ sơ

 

 

 

 

03 - 08 phút

Bước 3

Bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Phòng QLXNC

Thẩm định hồ sơ: Kiểm tra tính xác thực của hồ sơ. Nếu đầy đủ, chính xác thì nhập dữ liệu vào máy tính để kiểm tra, đối chiếu với danh sách "Chưa được nhập cảnh", "Chưa cho xuất cảnh", "Tạm hoãn xuất cảnh" và dữ liệu đăng ký tạm trú tại địa phương

 

 

 

 

 

1/2 ngày làm việc.

Bước 4

Bộ phận chuyên môn nghiệp vụ thuộc Phòng QLXNC

Trình lãnh đạo phê duyệt:

- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác, cần phải bổ sung thì đề xuất lãnh đạo có thẩm quyền duyệt, ký văn bản đề nghị bổ sung.

- Nếu người đề nghị thường trú không thuộc diện "Chưa được nhập cảnh", "Chưa cho xuất cảnh", "Tạm hoãn xuất cảnh" và có dữ liệu đăng ký tạm trú tại địa phương thì đề xuất lãnh đạo có thẩm quyền phê duyệt, sau đó chuyển hồ sơ về Cục QLXNC để báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định.

 

- Văn bản đề nghị bổ sung hồ sơ.

 

 

- Báo cáo đề xuất cấp Thẻ thường trú.

 

 

 

 

 

 

 

1/2 ngày làm việc.

Bước 5

Cục QLXNC

 

 

 

 

 

 

 

Sau khi nhận được hồ sơ xin thường trú do Phòng QLXNC chuyển về, Cục QLXNC phối hợp với các cơ quan có liên quan tiến hành thẩm tra, xác minh và báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an xem xét, quyết định.

Nếu đủ điều kiện thì thông báo chấp thuận cho thường trú gửi Phòng QLXNC để tiến hành in Thẻ thường trú, nếu không đủ điều kiện thì có văn bản thông báo chưa cho thường trú (gửi người đề nghị và Công an tỉnh nơi người đề nghị xin thường trú).

 

 

 

 

 

 

 

- Văn bản chấp thuận cho thường trú.

- (hoặc) Văn bản không chấp thuận cho thường trú.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120 - 180 ngày làm việc

 

Bước 6

Bộ phận chuyên môn nghiệp vụ thuộc Cục QLXNC

 

Thông báo kết quả xét duyệt và in Thẻ thường trú:

- Sau khi hồ sơ đã được Bộ trưởng Bộ Công an duyệt cho thường trú, Cục QLXNC thông báo cho người đề nghị và Công an địa phương nơi người xin thường trú biết.

- In Thẻ thường trú.

- Trình lãnh đạo ký Thẻ thường trú; nhập máy tính và truyền dữ liệu.

 

 

 

- Văn bản chấp thuận cho thường trú.

 

- Thẻ thường trú

 

 

 

 

 

 

05 ngày làm việc.

Bước 7

Bộ phận trả kết quả thuộc Phòng QLXNC

Nhận bàn giao Thẻ thường trú.

- Văn bản chấp thuận cho thường trú.

- Danh sách cấp Thẻ thường trú.

- Thẻ thường trú

 

 

Bước 8

Bộ phận trả kết quả thuộc Phòng QLXNC

Thu lại giấy biên nhận, trả thẻ thường trú cho người đề nghị và viết biên lai thu lệ phí.

- Thẻ thường trú.

- Biên lai thu lệ phí.

03 - 05 phút

 

Tổng thời gian thực hiện các bước

 

03 - 06 tháng kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 

 

.

Công an Nghệ An